فارسی

اکسل XLS/XLSX را با استفاده از REST API در Node.js به HTML تبدیل کنید

اکسل XLS/XLSX را با استفاده از REST API در Node.js به HTML تبدیل کنید برنامه Excel برای قالب بندی، سازماندهی و محاسبه داده ها در یک برنامه صفحه گسترده به سرعت و به آسانی استفاده می شود. HTML یا زبان نشانه گذاری فرامتن، زبان نشانه گذاری استاندارد برای صفحات وب است. با استفاده از عناصر و برچسب های مختلف، محتوایی را فراهم می کند که به صفحات وب ساختار می دهد.
· یاسر سعید · 7 دقیقه