فارسی

استخراج تصاویر از فایل های PDF با استفاده از Node.js

به عنوان یک توسعه دهنده Node.js، می توانید به راحتی تمام تصاویر را از اسناد PDF به صورت برنامه نویسی در فضای ابری استخراج کنید. در این مقاله نحوه استخراج تصاویر از فایل های PDF با استفاده از REST API در Node.js را یاد خواهید گرفت.
· مزمل خان · 8 دقیقه