فارسی

نحوه ترکیب یا ادغام چندین فایل متنی در یک روبی

نحوه ترکیب یا ادغام چندین فایل متنی در یک روبی می توانید با استفاده از REST API، دو یا چند سند TXT را در یک فایل متنی به صورت برنامه نویسی در فضای ابری ترکیب کنید. ادغام فایل های متنی معمولاً در جایی استفاده می شود که فایل ها توسط کاربران یا سیستم های مختلف تغییر می کنند. ادغام متن تمام تغییرات متن را در یک فایل واحد ترکیب می کند تا از همپوشانی داده ها جلوگیری شود.
· یاسر سعید · 6 دقیقه