فارسی

استخراج تصاویر از فایل های PDF در جاوا با استفاده از REST API

فایل های PDF اغلب حاوی تصاویر ارزشمندی هستند که ممکن است برای اهداف مختلف نیاز به استخراج داشته باشند. خواه استفاده مجدد از تصاویر در اسناد مختلف، تجزیه و تحلیل تصاویر برای پردازش داده، یا استخراج داده ها از محتوای مبتنی بر تصویر، توانایی استخراج تصاویر از فایل های PDF ضروری است. GroupDocs.Parser Cloud SDK برای جاوا راه آسانی برای استخراج تصاویر از فایل های PDF به صورت برنامه ای فراهم می کند.
· یاسر سعید · 7 دقیقه