فارسی

راه حل REST API برای ادغام و تقسیم اسناد - GroupDocs.Merger Cloud

برای اطمینان از موقعیت GroupDocs REST API به عنوان رهبر APIهای دستکاری سند، ما سخت در تلاش هستیم تا ویژگی‌ها و APIهای جدیدی را برای موارد استفاده روزانه شما معرفی کنیم. همانطور که قبلا اعلام کردیم، در حال افزودن یک REST API جدید در مجموعه API های REST GroupDocs هستیم. ما خوشحالیم که اولین نسخه GroupDocs.Merger Cloud را منتشر می کنیم. این یک راه حل جهانی REST API برای ادغام و تقسیم طیف گسترده ای از فرمت های سند بر روی هر پلتفرمی، بدون نصب هیچ پلاگین یا نرم افزاری است.
· تیلال احمد · 5 دقیقه