فارسی

اکسل را به XML و XML را به اکسل آنلاین با استفاده از Node.js تبدیل کنید

اکسل را به XML و XML را به اکسل آنلاین با استفاده از Node.js تبدیل کنید زبان نشانه گذاری توسعه پذیر فرمت فایلی است که به طور گسترده برای نمایش داده ها استفاده می شود. هنگامی که صحبت از انتقال داده ها از یک پایگاه داده به پایگاه داده دیگر بدون از دست دادن داده های مهم است بسیار کارآمد است و از برچسب ها برای ساختار یک سند XML استفاده می شود.
· یاسر سعید · 11 دقیقه