فارسی

تجزیه کننده جاوا DOM - استخراج متن از اسناد XML با استفاده از جاوا

در این مقاله، نحوه استخراج متن از اسناد XML در جاوا را با استفاده از قدرتمند GroupDocs.Parser Cloud SDK برای جاوا بررسی خواهیم کرد. اسناد XML به طور گسترده برای ذخیره سازی داده های ساخت یافته استفاده می شوند و استخراج متن از این اسناد برای برنامه های مختلف بسیار مهم است. GroupDocs.Parser Cloud SDK برای جاوا فرآیند استخراج متن از اسناد XML را ساده می کند.
· یاسر سعید · 6 دقیقه