فارسی

داده های اکسل را با استفاده از پایتون به HTML ارائه دهید

می‌توانید داده‌های صفحه‌گسترده اکسل را به‌صورت برنامه‌نویسی در فضای ابری به HTML ارائه کنید. این مقاله بر نحوه رندر اکسل به HTML با استفاده از REST API در پایتون تمرکز خواهد داشت.
· مزمل خان · 5 دقیقه