فارسی

نحوه جابجایی، ترتیب مجدد و تنظیم مجدد صفحات در Word با استفاده از Ruby

نحوه جابجایی، ترتیب مجدد و تنظیم مجدد صفحات در Word با استفاده از Ruby Word محبوب ترین برنامه برای ایجاد اسناد است. اما هنگام کار با اسناد word بزرگتر، ممکن است لازم باشد ترتیب صفحات خود را تغییر دهید. به جای اینکه از ابتدا شروع کنید، می توانید صفحات را دوباره مرتب کنید تا در نهایت ترتیب بهتری داشته باشند. بنابراین، دانستن نحوه تغییر ترتیب صفحات در Word بسیار مهم است.
· یاسر سعید · 5 دقیقه