Polski

Konwertuj Excel do formatu CSV za pomocą REST API w Node.js

Jak przekonwertować Excel do formatu CSV za pomocą REST API w Node.js Plik Excel przechowuje dane w formie tabelarycznej w wierszach i kolumnach, podczas gdy plik CSV przechowuje informacje w formacie tekstowym oddzielonym przecinkami. Pliki CSV są szybsze i zużywają mniej pamięci, podczas gdy pliki Excel zużywają więcej pamięci podczas importowania danych. Plik CSV to prosty plik tekstowy, który łatwiej zaimportować do arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych magazynu. W niektórych przypadkach może być konieczna konwersja pliku Excel do pliku CSV.
· Yasir Saeed · 5 min