Polski

Konwertuj pliki TXT na PDF za pomocą REST API w Ruby

Jak konwertować pliki TXT do PDF za pomocą REST API w Ruby Notatnik to edytor tekstu, który umożliwia tworzenie szybkich notatek w pliku TXT. Notatnik Windows to prosty edytor tekstu stworzony przez korporację Microsoft. Konwersja tekstu do pliku PDF zapewnia większą wszechstronność, ponieważ ostateczny dokument można przeglądać w dowolnym systemie. Aby programowo przeprowadzić konwersję plików TXT na PDF, w tym artykule opisano, jak konwertować pliki TXT na PDF przy użyciu interfejsu API REST w języku Ruby.
· Yasir Saeed · 5 min