Polski

Zminimalizowany i responsywny HTML przy użyciu PHP SDK dla GroupDocs.Viewer

Mamy przyjemność ogłosić GroupDocs.Viewer Cloud 18.2. Wydanie z tego miesiąca zawiera szereg nowych funkcji. Niektóre z ważnych nowych funkcji tej wersji to obsługa zminimalizowanego HTML i SVG, renderowanie responsywnego HTML, renderowanie określonej warstwy dokumentów CAD oraz wiele innych nowych funkcji. Sprawdź szczegółowe informacje o wersji tej wersji, aby dowiedzieć się o wszystkich nowych funkcjach/ulepszeniach i poprawki wprowadzone w tej wersji. W poniższych sekcjach opisano niektóre szczegóły dotyczące tych funkcji. Renderowanie responsywnego kodu HTML W tej wersji wprowadziliśmy obsługę responsywnego wyjścia HTML.
· Tilala Ahmada · 2 min