Polski

Połącz wiele prezentacji PowerPoint w jedną w Node.js

Połącz wiele prezentacji PowerPoint w jedną w Node.js Plik PowerPoint to plik prezentacji opracowany przez program Microsoft PowerPoint. W niektórych przypadkach może być konieczne połączenie dwóch lub więcej prezentacji programu PowerPoint. Na przykład musisz scalić slajdy, aby utworzyć prezentacje przy użyciu wcześniej utworzonych pokazów slajdów w celu odniesienia do danych lub gdy różni użytkownicy pracują nad tym samym tematem. Łączenie slajdów programu PowerPoint pomaga zachować spójność informacji i usprawnić prezentacje programu PowerPoint.
· Yasir Saeed · 6 min