Polski

Wyodrębnij obrazy z plików PDF w Javie przy użyciu interfejsu API REST

Pliki PDF często zawierają cenne obrazy, które mogą wymagać wyodrębnienia do różnych celów. Niezależnie od tego, czy chodzi o ponowne wykorzystanie obrazów w różnych dokumentach, analizowanie obrazów w celu przetwarzania danych, czy wyodrębnianie danych z treści opartych na obrazach, niezbędna jest możliwość wyodrębniania obrazów z plików PDF. GroupDocs.Parser Cloud SDK for Java zapewnia łatwy sposób programowego wyodrębniania obrazów z plików PDF.
· Yasir Saeed · 6 min