Polski

Podziel PowerPoint PPT lub PPTX na wiele plików w Node.js

Podziel PowerPoint PPT lub PPTX na wiele plików w Node.js PowerPoint to plik prezentacji utworzony przez program Microsoft PowerPoint w celu tworzenia pokazów slajdów. Slajdy PPT lub PPTX przechowują kolekcje rekordów i struktur, takich jak slajdy, kształty, obrazy, audio, wideo, tekst itp. W różnych scenariuszach może być konieczne podzielenie długich prezentacji programu PowerPoint na wiele plików według zakresu slajdów lub podziel wszystkie slajdy programu PowerPoint na wiele plików PPT/PPTX. Będzie to czasochłonne zadanie, jeśli ręcznie podzielisz duże pliki programu PowerPoint na osobne pliki.
· Yasir Saeed · 8 min