Polski

Jak przekonwertować SVG na PNG w Javie przy użyciu REST API

Konwertuj SVG na PNG za pomocą Java API. SVG(Scalable Vector Graphics) to rodzaj formatu pliku obrazu, który jest używany w grafice wektorowej. Jest oparty na XML i może być stylizowany za pomocą CSS. W przeciwieństwie do grafiki rastrowej (np. JPEG, PNG), grafikę SVG można skalować bez utraty jakości. PNG(Portable Network Graphics) to format obrazu rastrowego wykorzystujący piksele do reprezentacji obrazów. Obsługuje bezstratną kompresję, co oznacza, że jakość obrazu nie ulega pogorszeniu podczas kompresji.
· Yasir Saeed · 7 min