Thai

แปลง Excel XLS/XLSX เป็น HTML โดยใช้ REST API ใน Node.js

แปลง Excel XLS/XLSX เป็น HTML โดยใช้ REST API ใน Node.js แอปพลิเคชัน Excel ใช้เพื่อจัดรูปแบบ จัดระเบียบ และคำนวณข้อมูลในโปรแกรมสเปรดชีตอย่างรวดเร็วและง่ายดาย HTML หรือ Hypertext Markup Language เป็นภาษามาร์กอัปมาตรฐานสำหรับเว็บเพจ มีเนื้อหาที่ให้โครงสร้างหน้าเว็บโดยใช้องค์ประกอบและแท็กต่างๆ การแปลง Excel เป็น HTML อาจมีประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแปลงแผ่นงานเป็นเว็บเพจ หรือการฝังเนื้อหาของแผ่นงานภายในเว็บแอปพลิเคชัน เป็นต้น ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการแปลง Excel XLS/XLSX เป็น HTML โดยใช้ REST API ใน Node.js หัวข้อต่อไปนี้จะครอบคลุมในบทความนี้: Excel XLS/XLSX เป็น HTML Conversion REST API และ Node.js SDK วิธีแปลงไฟล์ Excel เป็น HTML โดยใช้ REST API ใน Node.js Excel XLS/XLSX เป็น HTML Conversion REST API และ Node.
· ยาซีร ซาอีด · 4 min