Thai

แยกรูปภาพจากเอกสาร PDF โดยใช้ Python

คุณสามารถแยกรูปภาพจากเอกสาร PDF โดยทางโปรแกรมบนคลาวด์ แยกรูปภาพจากช่วงหน้าที่ระบุหรือจากเอกสารภายในคอนเทนเนอร์ บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่วิธีการแยกรูปภาพจากเอกสาร PDF โดยใช้ REST API ใน Python
· มูซัมมิล ข่าน · 3 min

แยกรูปภาพจาก PDF, สเปรดชีต, งานนำเสนอ & เอกสาร Word โดยใช้ Python

หากคุณเป็นนักพัฒนา Python และต้องการแยกข้อมูลจากเอกสาร บทความนี้จะแนะนำคุณในการแยกรูปภาพจากเอกสาร Word, สเปรดชีต, งานนำเสนอ และเอกสาร PDF โดยใช้ตัวอย่าง Python อย่างง่าย เราจะใช้ Python SDK ของ GroupDocs.Parser Cloud API อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมี .NET, Java, PHP, Ruby และ Node.js SDK เป็นเอกสารในการแยกวิเคราะห์สมาชิกในครอบครัว API ยังรองรับการดึงข้อความและข้อมูลเมตาพร้อมกับการแยกรูปภาพจากเอกสารประเภทต่างๆ เช่น เอกสารประมวลผลคำ สเปรดชีต งานนำเสนอ อีเมล เอกสารสำคัญ มาร์กอัป และเอกสาร PDF
· ชออิบ ข่าน · 2 min