Node.js'de REST API kullanarak CSV'yi Excel'e Dönüştürme

Node.js’de REST API kullanarak CSV’yi Excel’e dönüştürün

CSV veya virgülle ayrılmış değerler, farklı elektronik tablo programları arasında veri almak ve vermek için kullanılan en esnek veri biçimidir. Çoğu veri yükleme arayüzü ve uygulaması tarafından açılabilir. Excel(XLS ve XLSX) dosya biçimi, karmaşık tablo verilerini depolamak için kullanılırken. Verilerinizi programlar arasında değiş tokuş etmek, bir uygulamadan diğerine içe ve dışa aktarmak istiyorsanız, CSV dosya formatı en iyi seçenektir. Bugün, Node.js’de REST API kullanarak CSV’yi Excel’e dönüştürmeyi öğreneceğiz. Daha önceki bir gönderide, Node.js’de REST API kullanarak Excel’i CSV biçimine nasıl dönüştüreceğimizi gördük. rest-api-in-node.js/)

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

CSV’den Excel’e Dönüştürme REST API ve Node.js SDK

CSV’yi Excel dosya biçimine dönüştürmek için GroupDocs.Conversion Cloud’un Node.js SDK’sı API kullanılıyor. Platformdan bağımsız bir Nodejs belge dönüştürme kitaplığıdır. Herhangi bir desteklenen dosya biçimindeki belgelerinizi ve görüntülerinizi ihtiyacınız olan herhangi bir biçime sorunsuz bir şekilde dönüştürmenize olanak tanır. Word, PowerPoint, Excel, PDF, HTML, CAD, raster görüntüler vb. gibi 50’den fazla belge ve görüntü türü arasında kolayca dönüştürebilirsiniz. Cloud API için belge dönüştürme ailesi üyeleri.

Konsolda aşağıdaki komutu kullanarak GroupDocs.Conversion Cloud’u Node.js projenize yükleyebilirsiniz:

npm install groupdocs-conversion-cloud

Lütfen adımları ve mevcut kod örneklerini izlemeye başlamadan önce gösterge tablosundan İstemci Kimliğinizi ve İstemci Sırrınızı alın. Kimliğinizi ve sırrınızı aldıktan sonra, lütfen aşağıda gösterilen kodu ekleyin:

# http://api.groupdocs.cloud adresinden düğüm uygulamanıza Node.js SDK'yı içe aktarın
global.groupdocs_conversion_cloud = require("groupdocs-conversion-cloud");
global.fs = require("fs");

// https://dashboard.groupdocs.cloud adresinden clientId ve clientSecret'i edinin (ücretsiz kayıt gereklidir).
global.clientId = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
global.clientSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
global.myStorage = "test-internal-storage";
const config = new groupdocs_conversion_cloud.Configuration(clientId, clientSecret);
config.apiBaseUrl = "https://api.groupdocs.cloud";

Node.js’de REST API kullanarak CSV’yi Excel dosyasına dönüştürme

Aşağıdaki adımları izleyerek csv’yi bulut üzerinde programlı olarak nodejs’de xls/xlsx formatına dönüştürebilirsiniz:

 1. CSV dosyasını buluta Yükle
 2. Dönüştürme Nodejs CSV’yi Excel dosyasına
 3. Dönüştürülen XLSX dosyasını İndir

CSV Dosyasını Yükle

İlk olarak, aşağıdaki kod örneğini kullanarak excel dosyasını buluta yükleyin:

// dosyayı sistem sürücünüzden IOStream'de açın.
var resourcesFolder = 'H:\\groupdocs-cloud-data\\sample-file.csv';
// dosyayı oku
fs.readFile(resourcesFolder, (err, fileStream) => {
 // FileApi'yi inşa et
 var fileApi = groupdocs_conversion_cloud.FileApi.fromConfig(config);
 // dosya yükleme isteği oluştur
 var request = new groupdocs_conversion_cloud.UploadFileRequest("sample-file.csv", fileStream, myStorage);
 // dosya yükleme
 fileApi.uploadFile(request)
  .then(function (response) {
   console.log("Expected response type is FilesUploadResult: " + response.uploaded.length);
  })
  .catch(function (error) {
   console.log("Error: " + error.message);
  });
});

Sonuç olarak, yüklenen Excel dosyası, bulut üzerindeki kontrol panelinizin dosyalar bölümünde mevcut olacaktır.

Node.js’de CSV’yi XLSX formatına dönüştürün

Aşağıda verilen adımları izleyerek programlı olarak csv’yi nodejs’de excel xlsx’e dönüştürebilirsiniz:

 • ConvertApi’nin bir örneğini oluşturun
 • ConvertSettings’in bir örneğini oluşturun
 • Depolama adını ve giriş excel dosya yolunu ayarlayın
 • Biçime “csv” atayın
 • Şimdi, çıktı csv dosyası yolunu sağlayın
 • ConvertSettings ile ConvertDocumentRequest oluşturun
 • ConvertDocumentRequest ile convertDocument() yöntemini çağırarak dönüştürün

Aşağıdaki kod örneği, REST API kullanarak CSV’nin Nodejs’de Excel dosyasına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Node.js'de REST API kullanarak CSV'yi Excel dosyasına dönüştürme
const convert = async () => {
 const convertApi = groupdocs_conversion_cloud.ConvertApi.fromKeys(clientId, clientSecret);

 const settings = new groupdocs_conversion_cloud.ConvertSettings();
 settings.storageName = myStorage;
 settings.filePath = "nodejs-testing/sample-file.csv";
 settings.format = "xlsx";
 settings.outputPath = "nodejs-testing/sample-file.xlsx";

 try {
  // Belge dönüştürme isteği oluştur
  const request = new groupdocs_conversion_cloud.ConvertDocumentRequest(settings);
  await convertApi.convertDocument(request);
 } 
 catch (err) {
  throw err;
 }
}

convert()
.then(() => {
 console.log("Successfully converted CSV to XLSX file format:");
})
.catch((err) => {
 console.log("Error occurred while converting the Excel file:", err);
})

Dönüştürülen Dosyayı İndirin

Yukarıdaki kod örneği, dönüştürülen CSV dosyasını buluta kaydedecektir. Artık nodejs’de CSV’yi Excel’e nasıl dönüştüreceğinizi biliyorsunuz. Ardından, aşağıdaki kod örneğini kullanarak excel dosyasını indirin:

// dönüştürülen dosyayı indirmek için FileApi oluşturun
var fileApi = groupdocs_conversion_cloud.FileApi.fromConfig(config);
// yükleme dosyası isteği oluştur
let request = new groupdocs_conversion_cloud.DownloadFileRequest("nodejs-testing/sample-file.xlsx", myStorage);
// dosya indirme ve yanıt türü Akış
fileApi.downloadFile(request)
  .then(function (response) {
    // dosyayı sistem dizininize kaydedin
    fs.writeFile("H:\\groupdocs-cloud-data\\sample-file.xlsx", response, "binary", function (err) { });
    console.log("Expected response type is Stream: " + response.length);
  })
  .catch(function (error) {
    console.log("Error: " + error.message);
  });

Çevrimiçi Ücretsiz CSV’den Excel’e Dönüştürücü

CSV’yi çevrimiçi olarak ücretsiz olarak Excel’e nasıl dönüştürebilirim? Lütfen yukarıdaki API kullanılarak geliştirilen [CSV’yi çevrimiçi ücretsiz olarak Excel’e dönüştürmek] için aşağıdakileri deneyin.

Çözüm

CSV ve Excel dosyaları, verileri depolamak ve iletmek için yaygın olarak kullanılır. Buna uygun olarak, bu makale, Node.js uygulamalarında CSV’nin XLSX dosyasına nasıl değiştirileceğini ele aldı. Artık biliyorsun:

 • Node.js kullanarak CSV’yi XLSX’e dönüştürme;
 • CSV’yi programlı olarak yükleyin ve ardından dönüştürülen Excel dosyasını indirin;
 • ücretsiz çevrimiçi CSV’den excel’e dönüştürücü;

Ayrıca, belgeleri kullanarak GroupDocs.Conversion Cloud API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, API’lerimizi doğrudan tarayıcı aracılığıyla görselleştirmenize ve bunlarla etkileşimde bulunmanıza olanak tanıyan bir API Referansı bölümü de sağlıyoruz.

Bir soru sor

Ücretsiz Destek Forumumuz aracılığıyla CSV’yi Excel biçimine nasıl dönüştüreceğinizle ilgili sorularınızı sorabilirsiniz.

Ayrıca bakınız