Python'da CSV'yi JSON'a ve JSON'u CSV'ye dönüştürün

Python’da CSV’yi JSON’a ve JSON’u CSV’ye dönüştürün

CSV, virgülle ayrılmış değerler içeren bir veri depolama biçimidir. Normalde, MS Excel gibi elektronik tablo uygulamalarında da görüntülenebilen tablo verilerini depolamak için kullanılır. Ancak CSV dosyası veri hiyerarşilerini desteklemiyor. JSON veya JavaScript Nesne Gösterimi, hafif yapılı bir veri biçimi türüdür. Ayrıca veri depolamak ve iletmek için XML’e alternatif olarak kullanılır. Bu nedenle, tablo verilerini aktarmanız veya yapılandırılmış verileri tablo biçiminde depolamanız gerekiyorsa, biçimlerin birbirine dönüştürülmesini gerektirir. Bu yazıda, Python’da CSV’yi JSON’a ve JSON’u CSV’ye nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.

Aşağıdaki konular aşağıda ele alınmıştır:

CSV’den JSON’a ve JSON’dan CSV’ye Dönüşüm için Python API

GroupDocs.Conversion, JSON ve CSV dosyalarının birbirine dönüştürülmesine izin veren API’lere sahiptir. Bu yazıda, JSON’u CSV dosyasına ve CSV’yi JSON formatına dönüştürmek için GroupDocs.Conversion Cloud’un Python SDK’sı API’sini kullanacağız. Zengin özelliklere sahip, platformdan bağımsız bir belge ve görüntü dönüştürme Python kitaplığıdır. Herhangi bir desteklenen dosya biçimindeki görüntülerin ve belgelerin, kelime işlem belgeleri, elektronik tablolar, sunular, görüntüler ve daha pek çok şey gibi yüksek kalitede hızlı bir şekilde dönüştürülmesini sağlar.

Konsolda aşağıdaki komutu kullanarak Python dönüştürme SDK’sını Python uygulamanıza yükleyebilirsiniz:

pip install groupdocs_conversion_cloud

Lütfen belirtilen adımları izlemeden önce panodan Müşteri Kimliğinizi ve Sırrınızı alın. Kimliğinizi ve sırrınızı aldıktan sonra, python uygulamanıza kod ekleyin:

# http://api.groupdocs.cloud adresinden Python uygulamanıza Python SDK'yı içe aktarın
import groupdocs_conversion_cloud

# Ücretsiz kayıttan sonra https://dashboard.groupdocs.cloud adresinden client_id ve client_secret'i edinin.
client_id = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
client_secret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

# Dosya API yapılandırmalarını edinin
configuration = groupdocs_conversion_cloud.Configuration(client_id, client_secret)
configuration.api_base_url = "https://api.groupdocs.cloud"
storage_name = "InternalStorage"

Python kullanarak CSV’yi JSON’a Dönüştürme

Aşağıda belirtilen basit adımları izleyerek csv’yi json dosyasına dönüştürebilirsiniz:

Dosyayı Yükle

Öncelikle, aşağıda verilen kod örneğini kullanarak CSV dosyasını buluta yükleyin:

# CSV dosyasını bulut depolama alanınıza yükleyin
# Dosya API'sinin bir örneğini oluşturun
file_api = groupdocs_conversion_cloud.FileApi.from_config(configuration)

# Çağrı yükleme dosyası isteği
request = groupdocs_conversion_cloud.UploadFileRequest("python-testing\sample-csv-file.csv", "H:\\groupdocs-cloud-data\\sample-csv-file.csv", storage_name)

# json dosyasını buluta yükleyin
response = file_api.upload_file(request)
print(response.uploaded)

Sonuç olarak, yüklenen CSV dosyası bulut üzerindeki kontrol panelinizin dosyalar bölümünde mevcut olacaktır.

Python Script kullanarak JSON dosyasını yeni CSV dosyasına dönüştürme

Aşağıdaki adımlar, JSON dosyalarının Python uygulamalarında programlı olarak CSV formatına dönüştürülmesine izin verir.

 • İlk olarak, ConvertApi örneğini oluşturun
 • Ardından, ConvertSettings’i kullanarak dönüştürme ayarları örneği oluşturun
 • Ardından, dosyaların depolama adını sağlayın
 • Giriş CSV dosyası yolunu ve çıktı formatını “json” olarak ayarlayın
 • Ardından, CsvLoadOptions’ın bir örneğini oluşturun.
 • CSV ayırıcısını sağlayın
 • Ardından, yük\seçenekleri ve çıktı\yolunu ayarlayın
 • Bundan sonra, bir argüman olarak ConvertSettings ile ConvertDocumentRequest oluşturun.
 • Son olarak, ConvertDocumentRequest ile convert\document() öğesini çağırarak pdf’yi excel’e dönüştürün

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanılarak CSV’nin JSON biçimine nasıl değiştirileceğini gösterir:

# Python'da PowerPoint PPT veya PPTX'i JPG/JPEG formatına dönüştürme
try:
  # API'nin bir örneğini oluşturun
  convert_api = groupdocs_conversion_cloud.ConvertApi.from_keys(client_id, client_secret)

  # Dönüştürme ayarlarını tanımlayın
  settings = groupdocs_conversion_cloud.ConvertSettings()
  settings.storage_name = storage_name
  settings.file_path = "python-testing/sample-csv-file.csv"
  settings.format = "json"
  
  loadOptions = groupdocs_conversion_cloud.CsvLoadOptions()
  loadOptions.separator = ","
  
  settings.load_options = loadOptions
  settings.output_path = "python-testing"
  
  request = groupdocs_conversion_cloud.ConvertDocumentRequest(settings)
  response = convert_api.convert_document(request)

  print("Successfully converted CSV format to JSON file: " + str(response))
except groupdocs_conversion_cloud.ApiException as e:
  print("Exception while calling API: {0}".format(e.message))

Son olarak, yukarıdaki kod örneği JSON dosyasını buluta kaydedecektir. Bu, csv’yi json dosyasına dönüştürmenin en iyi yoludur.

Dönüştürülen Dosyayı İndirin

Yukarıdaki kod örneği, dönüştürülen csv’yi json dosyasına bulutta kaydedecektir. Aşağıdaki kod örneğini kullanarak indirebilirsiniz:

# Dönüştürülen dosyayı indirmek için API başlatma
import shutil
file_api = groupdocs_conversion_cloud.FileApi.from_config(configuration)

# İndirme json dosyası isteği oluştur
request = groupdocs_conversion_cloud.DownloadFileRequest("python-testing\\sample-csv-file.json", storage_name)

# Dönüştürülen DOSYALARI indirin
response = file_api.download_file(request)

# İndirilen json dosyasını yerel dizininize taşıyın
shutil.move(response, "H:\\groupdocs-cloud-data\\")

Python kullanarak JSON’u CSV’ye Dönüştürme

Aşağıdaki adımlar, Python uygulamanızda JSON dosyasının CSV dosyasına dönüştürülmesine izin verir.

 • İlk olarak, ConvertApi örneğini oluşturun
 • Ardından, ConvertSettings’i kullanarak dönüştürme ayarları örneği oluşturun
 • Ardından, bulut depolama adınızı girin
 • Giriş JSON dosya yolunu ve çıktı formatını “csv” olarak ayarlayın
 • Ardından, çıktı dosyası yolunu ayarlayın
 • Şimdi, bir argüman olarak ConvertSettings ile ConvertDocumentRequest’i oluşturun.
 • Son olarak, ConvertDocumentRequest ile convert\document() yöntemini çağırarak pdf’yi çevrimiçi olarak excel koduna dönüştürün

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanılarak JSON biçiminin CSV belgesine nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

# Python'da JSON dosyasını CSV formatına dönüştürme
try:
  # API'nin bir örneğini oluşturun
  convert_api = groupdocs_conversion_cloud.ConvertApi.from_keys(client_id, client_secret)

  # Dönüştürme ayarlarını tanımlayın
  settings = groupdocs_conversion_cloud.ConvertSettings()
  settings.storage_name = storage_name
  settings.file_path = "python-testing/sample-file.json"
  settings.format = "csv"
  
  settings.output_path = "python-testing"
  
  request = groupdocs_conversion_cloud.ConvertDocumentRequest(settings)
  response = convert_api.convert_document(request)

  print("Successfully converted json to csv file: " + str(response))
except groupdocs_conversion_cloud.ApiException as e:
  print("Exception while calling API: {0}".format(e.message))

Son olarak, yukarıdaki kod örneği CSV dosyasını buluta kaydedecektir.

Ücretsiz Çevrimiçi JSON ve CSV Dönüştürücü

Groupdocs.Conversion, ücretsiz çevrimiçi CSV’den JSON’a dönüştürücü ve ücretsiz çevrimiçi JSON’dan CSV’ye dönüştürücü sağlar. Groupdocs.Conversion Cloud API’leri kullanılarak geliştirilmiştir.

Çözüm

Sonuç olarak, JSON dosyalarının ve CSV formatının nasıl dönüştürüleceğini ve ayrıca CSV dosyalarının programlı olarak JSON formatına dönüştürülmesini öğrendiniz. Şimdi anlıyorsun:

 • programlı olarak CSV’yi JSON’a dönüştürme;
 • JSON’u programlı olarak CSV’ye dönüştürme;

Ayrıca, documentation‘u kullanarak veya GitHub‘da bulunan örneklerle GroupDocs.Conversion dosya formatı dönüştürme API’si hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, API’lerimizi doğrudan tarayıcı aracılığıyla görselleştirmenize ve bunlarla etkileşimde bulunmanıza olanak tanıyan bir API Referansı bölümü de sağlıyoruz.

Bir soru sor

Ücretsiz Destek Forumumuz aracılığıyla JSON’u CSV’ye veya CSV’yi JSON biçimine nasıl dönüştüreceğinize ilişkin sorularınızı sorabilirsiniz.

Ayrıca bakınız