Python'da REST API kullanarak HTML'yi PDF'ye dönüştürün

Bir Python geliştiricisi olarak, HTML dosyalarınızı bulutta programlı olarak kolayca PDF belgelerine dönüştürebilirsiniz. Bu tür bir dönüştürme, kayıtları tutmada veya HTML dosyalarını taşınabilir bir biçimde paylaşmada yardımcı olabilir. Bu makalede, Python’da bir REST API kullanarak HTML’yi PDF belgelerine dönüştürmeyi öğreneceksiniz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

HTML’den PDF’e Dönüştürme REST API ve Python SDK

HTML dosyalarını PDF‘ye dönüştürmek için GroupDocs.Conversion Cloud’un Python SDK API’sini kullanacağım. Herhangi bir desteklenen dosya biçimindeki belgelerinizi ve resimlerinizi ihtiyacınız olan herhangi bir biçime dönüştürmenizi sağlar. Word, PowerPoint, Excel, PDF, HTML, CAD, raster görüntüler gibi 50’den fazla belge ve görüntü türü arasında kolayca dönüştürebilirsiniz.

Konsolda aşağıdaki komutu kullanarak GroupDocs.Conversion Cloud’u Python projenize yükleyebilirsiniz:

pip install groupdocs_conversion_cloud

Lütfen adımları ve mevcut kod örneklerini izlemeye başlamadan önce gösterge tablosundan İstemci Kimliğinizi ve İstemci Sırrınızı alın. Kimliğinizi ve sırrınızı aldıktan sonra, lütfen aşağıda gösterilen kodu ekleyin:

client_id = "659fe7da-715b-4744-a0f7-cf469a392b73"
client_secret = "b377c36cfa28fa69960ebac6b6e36421"

configuration = groupdocs_conversion_cloud.Configuration(client_id, client_secret)
configuration.api_base_url = "https://api.groupdocs.cloud"
my_storage = ""

Python’da REST API kullanarak HTML’yi PDF’ye dönüştürün

Aşağıda belirtilen basit adımları izleyerek HTML dosyanızı PDF belgelerine dönüştürebilirsiniz:

Belgeyi Yükle

Öncelikle, aşağıda verilen kod örneğini kullanarak HTML dosyasını buluta yükleyin:

# API örneğini oluştur
file_api = groupdocs_conversion_cloud.FileApi.from_config(configuration)

# dosya isteği yükle
request = groupdocs_conversion_cloud.UploadFileRequest("sample.html", "C:\\Files\\sample.html", my_storage)

# örnek dosya yükle
response = file_api.upload_file(request)

Sonuç olarak, yüklenen HTML dosyası, bulut üzerindeki kontrol panelinizin dosyalar bölümünde mevcut olacaktır.

Python’da HTML’yi PDF’ye dönüştürme

Aşağıda verilen adımları izleyerek HTML’yi programlı olarak kolayca PDF belgelerine dönüştürebilirsiniz:

 • Bir ConvertApi örneği oluşturun
 • ConvertSettings’in bir örneğini oluşturun
 • HTML dosya yolunu ayarla
 • Biçime “pdf” atayın
 • Çıkış dosyası yolunu sağlayın
 • Gerekirse PdfConvertOptions’ı tanımlayın
 • İsteğe bağlı olarak dpi, margin\top, margin\left, fit\window vb. gibi çeşitli özellikleri ayarlayın.
 • ConvertSettings ile ConvertDocumentRequest oluşturun
 • ConvertDocumentRequest ile convert\document() yöntemini çağırarak sonuçları alın

Aşağıdaki kod örneği, HTML dosyanızı bir REST API kullanarak bir PDF belgesine nasıl dönüştüreceğinizi gösterir.

# Gerekli API örneklerini oluşturun
dönüştürmek_api = groupdocs_conversion_cloud.ConvertApi.from_keys(client_id, client_secret)

# Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
settings = groupdocs_conversion_cloud.ConvertSettings()
settings.file_path = "sample.html"
settings.format = "pdf"
settings.output_path = "dönüştürmeked"

# PDF dönüştürme seçenekleri
dönüştürmekOptions = groupdocs_conversion_cloud.PdfConvertOptions()
dönüştürmekOptions.center_window = True   # Set position of the document's window on the screen
dönüştürmekOptions.display_doc_title = True
dönüştürmekOptions.dpi = 1024.0
dönüştürmekOptions.fit_window = False
dönüştürmekOptions.from_page = 1      # Start conversion from FromPage page
dönüştürmekOptions.linearize = False    # Linearize PDF Document for the Web
dönüştürmekOptions.margin_top = 5
dönüştürmekOptions.margin_left = 5
dönüştürmekOptions.unembed_fonts = True   # Make fonts not embedded
dönüştürmekOptions.remove_pdfa_compliance = False # Remove Pdf-A Compliance

settings.dönüştürmek_options = dönüştürmekOptions

# Belge isteğini dönüştür
request = groupdocs_conversion_cloud.ConvertDocumentRequest(settings)

# dönüştürmek
result = dönüştürmek_api.dönüştürmek_document(request)

# Tamamlamak
print("Document dönüştürmeked: " + result[0].path)
Python'da REST API kullanarak HTML'yi PDF'ye dönüştürün

Python’da REST API kullanarak HTML’yi PDF’ye dönüştürün

Dönüştürülen Dosyayı İndirin

Yukarıdaki kod örneği, dönüştürülen PDF dosyasını buluta kaydedecektir. Aşağıdaki kod örneğini kullanarak indirebilirsiniz:

# API başlatma
file_api = groupdocs_conversion_cloud.FileApi.from_config(configuration)

# indirme dosyası isteği oluştur
request = groupdocs_conversion_cloud.DownloadFileRequest("converted\\sample.pdf", my_storage)

# dosyayı indir
response = file_api.download_file(request)

# İndirilen dosyayı çalışma dizininize taşıyın
shutil.move(response, "C:\\Files\\")

HTML’yi PDF’ye Dönüştürün ve Filigran Ekleyin

Aşağıda verilen adımları izleyerek HTML’yi PDF belgelerine dönüştürebilir ve dönüştürülen belgelere programlı olarak filigran ekleyebilirsiniz:

 • ConvertApi’nin bir örneğini oluşturun
 • ConvertSettings’in bir örneğini oluşturun
 • HTML dosya yolunu ayarla
 • Biçime “pdf” atayın
 • Çıkış dosyası yolunu sağlayın
 • WatermarkOptions’ın bir örneğini oluşturun
 • Filigran Metni, Rengi, Genişliği, Yüksekliği vb. Ayarlayın.
 • PdfConvertOptions’ı tanımlayın ve WatermarkOptions’ı atayın
 • ConvertSettings ile ConvertDocumentRequest oluşturun
 • ConvertDocumentRequest ile convert\document() yöntemini çağırarak dönüştürün

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir REST API kullanarak bir HTML dosyasını bir PDF belgesine dönüştürmeyi ve dönüştürülen PDF belgesine bir filigran eklemeyi gösterir. Dosya yüklemek ve indirmek için lütfen daha önce belirtilen adımları izleyin.

# api başlatma
dönüştürmek_api = groupdocs_conversion_cloud.ConvertApi.from_keys(client_id, client_secret)

# dönüştürme ayarlarını tanımla
settings = groupdocs_conversion_cloud.ConvertSettings()
settings.file_path = "sample.html"
settings.format = "pdf"
settings.output_path = "dönüştürmeked"

# filigran seçeneklerini tanımlayın
watermark = groupdocs_conversion_cloud.WatermarkOptions()
watermark.text = "THIS IS SAMPLE WATERMARK"
watermark.bold = True;
watermark.font_size = 34;
watermark.color = "Gray";
watermark.background = False;
watermark.rotation_angle = 30;
watermark.left = 90;
watermark.top = 500;

# PDF dönüştürme seçeneklerini tanımlayın
dönüştürmekOptions = groupdocs_conversion_cloud.PdfConvertOptions()
dönüştürmekOptions.watermark_options = watermark

settings.dönüştürmek_options = dönüştürmekOptions

# belge dönüştürme isteği oluştur
request = groupdocs_conversion_cloud.ConvertDocumentRequest(settings)
# dönüştürmek
result = dönüştürmek_api.dönüştürmek_document(request)
print("Document dönüştürmeked successfully: " + result[0].url)
HTML'yi PDF'ye Dönüştürün ve Filigran Ekleyin

HTML’yi PDF’ye Dönüştürün ve Filigran Ekleyin

Cloud Storage kullanmadan HTML’den PDF’e Dönüştürme

Aşağıda verilen adımları izleyerek HTML’yi bulut depolama kullanmadan PDF belgelerine dönüştürebilirsiniz:

 • ConvertApi’nin bir örneğini oluşturun
 • ConvertDocumentDirectRequest oluşturun ve istenen belge formatını ve girdi dosyası yolunu iletin
 • ConvertDocumentDirectRequest ile convert\document\direct() yöntemini çağırarak sonuçları alın
 • İsteğe bağlı olarak, çıktı dosyasını Shutil.move() yöntemini kullanarak yerel yola kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, bir HTML dosyasının bulut depolama kullanmadan bir PDF belgesine nasıl dönüştürüleceğini gösterir. Girdi dosyasını istek gövdesine iletecek ve çıktı dosyasını API yanıtında alacaksınız.

# Gerekli API örneklerini oluşturun
convert_api = groupdocs_conversion_cloud.DönüştürmekApi.from_keys(client_id, client_secret)

# İstek hazırla
request = groupdocs_conversion_cloud.DönüştürmekDocumentDirectRequest("pdf", "C:\\Files\\sample.html")

# Dönüştürmek
result = convert_api.convert_document_direct(request)

# İndirilen dosyayı çalışma dizininize taşıyın
shutil.move(result, "C:\\Files\\")

HTML’yi PDF’ye Dönüştürün ve Doğrudan İndirin

Aşağıda verilen adımları izleyerek HTML’yi programlı olarak kolayca PDF belgelerine dönüştürebilirsiniz:

 • Bir ConvertApi örneği oluşturun
 • ConvertSettings’in bir örneğini oluşturun
 • HTML dosya yolunu ayarla
 • Biçime “pdf” atayın
 • Çıkış yoluna “Yok” ayarlayın
 • ConvertSettings ile ConvertDocumentRequest oluşturun
 • convert\document\download() yöntemini çağırarak sonuçları alın
 • İsteğe bağlı olarak, çıktı dosyasını Shutil.move() yöntemini kullanarak yerel yola kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, bir HTML dosyasının bir PDF belgesine nasıl dönüştürüleceğini ve Python’da bir REST API kullanılarak doğrudan indirileceğini gösterir. API, yanıt olarak dönüştürülen PDF dosyasını döndürür. Bir dosya yüklemek için lütfen daha önce belirtilen adımları izleyin.

# Gerekli API örneklerini oluşturun
convert_api = groupdocs_conversion_cloud.DönüştürmekApi.from_keys(client_id, client_secret)

# Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
settings = groupdocs_conversion_cloud.DönüştürmekSettings()
settings.file_path = "sample.html"
settings.format = "pdf"

settings.output_path = None  # leave OutputPath will result the output as document IOStream

# İstek hazırla
request = groupdocs_conversion_cloud.DönüştürmekDocumentRequest(settings)

# Dönüştürmek
response = convert_api.convert_document_download(request)

# İndirilen dosyayı çalışma dizininize taşıyın
shutil.move(response, "C:\\Files\\")

Çevrimiçi Deneyin

Lütfen yukarıdaki API kullanılarak geliştirilen aşağıdaki ücretsiz çevrimiçi HTML’den PDF’e dönüştürme aracını deneyin. https://products.groupdocs.app/conversion/html-to-pdf

Çözüm

Bu makalede, bulut üzerinde Python kullanarak HTML dosyalarını PDF belgelerine dönüştürmeyi öğrendiniz. Bulut depolamayı programlı olarak kullanmadan HTML dosyalarını PDF belgelerine nasıl dönüştüreceğinizi de öğrendiniz. Ayrıca Python kullanarak dönüştürülen PDF belgelerine filigran eklemeyi öğrendiniz. Bu makalede ayrıca HTML dosyasının programlı olarak buluta nasıl yükleneceği ve ardından dönüştürülen PDF dosyasının buluttan nasıl indirileceği açıklanmaktadır. Belgeleri kullanarak GroupDocs.Conversion Cloud API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, API’lerimizi doğrudan tarayıcı aracılığıyla görselleştirmenize ve bunlarla etkileşimde bulunmanıza olanak tanıyan bir API Referansı bölümü de sağlıyoruz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen forumda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız