Java'da JPG'yi Düzenlenebilir PPT'ye ve PPT'yi JPG'ye dönüştürün

Java’da JPG’yi Düzenlenebilir PPT’ye ve PPT’yi JPG’ye dönüştürün

Bazı durumlarda, diğer kullanıcıların PowerPoint belgesinin içeriğini değiştirmesini engellemek, PowerPoint belgelerinin küçük resimlerini oluşturmak veya PowerPoint belgelerinin küçük resimlerini paylaşmak gibi çeşitli nedenlerle PowerPoint belgelerini resimler‘ye dönüştürmeniz gerekebilir. Sosyal medyada PowerPoint belgesi. Benzer şekilde, her görüntüyü sırayla sunmak için görüntüleri tek bir PowerPoint sunumunda birleştirmeniz gereken zamanlar vardır. Bu nedenle, bu makale size Java’da JPG’yi PowerPoint’e ve PowerPoint’i JPG’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğretecektir.

Bu yazıda aşağıdaki noktaları ele alacağız:

Java Convert Image to PPT ve PPT to Image API – SDK kurulumu

Java’da JPG’yi PPT’ye ve PowerPoint’i JPG’ye dönüştürmek için GroupDocs.Conversion Cloud API’nin Java SDK’sını kullanacağım. Java SDK, resim görüntülerini dönüştürmek için zengin özelliklere sahip bir Java kitaplığı Java uygulamalarınızda PPT slaytlarına ve tersi. Çok çeşitli dosya işleme ve dönüştürme yöntemleri sunar. Java uygulamanızı fotoğraftan PPT’ye dönüştürücü ve PPT’den görüntüye dönüştürücü ile çevrimiçi olarak entegre etmek, bu Java kitaplığının basit ve kolay kurulum prosedürü sayesinde artık çok hızlı.

Jar dosyalarını indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını takip edebilirsiniz.

Maven Deposu:

<repository>
  <id>groupdocs-artifact-repository</id>
  <name>GroupDocs Artifact Repository</name>
  <url>https://repository.groupdocs.cloud/repo</url>
</repository>

Maven Bağımlılığı:

<dependency>
  <groupId>com.groupdocs</groupId
  <artifactId>groupdocs-conversion-cloud</artifactId>
  <version>23.4</version>
  <scope>compile</scope>
</dependency>

Belirtilen adımları izlemeden önce lütfen panodan Müşteri Kimliğinizi ve Sırrınızı alın. Kimliğinizi ve sırrınızı aldıktan sonra, Java tabanlı bir uygulamaya bir kod parçacığı ekleyin:

# Ücretsiz kayıttan sonra client_id ve client_secret'inizi https://dashboard.groupdocs.cloud adresinden alın.

String ClientId = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
String ClientSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
String MyStorage = "test-internal-storage";
Configuration configuration = new Configuration(ClientId, ClientSecret);

REST API kullanarak JPG’yi Java’da PPT Slayda Dönüştürme

Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra, JPG dosyasını programlı olarak PPT formatına dönüştüren kod parçacığına atlayabilirsiniz. Aşağıda belirtilen adımları izleyin:

Dosyayı Yükle

Öncelikle, aşağıda verilen kod parçacığını kullanarak JPG dosyasını buluta yükleyin:

package com.groupdocsdev.classes;

import com.groupdocs.cloud.conversion.api.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.Configuration;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.ApiException;

import java.io.File;

// Dosyayı Java Kullanarak Bulut Depolamaya Yükleyin
public class App {

 public static void main(String[] args) {
    
  // Dönüştürme API'sinin bir örneğini oluşturun     
  FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
  try {
   File fileStream = new File("H:\\groupdocs-cloud-data\\input-sample-file.jpg");
   UploadFileRequest request = new UploadFileRequest("java-testing\\input-sample-file.jpg", fileStream, MyStorage);
   FilesUploadResult response = apiInstance.uploadFile(request);
   System.out.println("Expected response type is FilesUploadResult: " + response.getUploaded().size());
  } catch (ApiException e) {
   System.err.println("Exception while calling FileApi:");
   e.printStackTrace();
  }
  
 }
}

Sonuç olarak, yüklenen JPG dosyası, bulut üzerindeki kontrol panelinizin dosyalar bölümünde mevcut olacaktır.

JPG’yi Java’da PowerPoint Sunumuna Dönüştürme

JPG’yi Java’da programlı olarak PPT dosyasına dönüştürmek için lütfen aşağıdaki adımları ve aşağıda belirtilen kod parçacığını izleyin:

 • İlk olarak, bir ConvertApi örneği oluşturun
 • İkinci olarak, ConvertSettings örneği oluşturun
 • Ardından, depolama adını ayarlayın ve JPG dosya yolunu girin
 • Ardından, ek seçenekler belirtmek için PptConvertOptions sınıfından bir nesne oluşturun.
 • Bir belgenin belirli sayfalarını dönüştürmek için setFromPage, setPagesCount gibi çeşitli dönüştürme seçeneklerini ayarlayın.
 • Şimdi, çıktı dosyası biçimini “ppt” olarak sağlayın
 • Ardından, çıktı dosyası yolunu ayarlayın
 • Parametre olarak dönüştürme ayarlarıyla ConvertDocumentRequest oluşturun
 • Son olarak, dosyayı PPT biçimine dönüştürmek için ConvertApi.convertDocument() sınıfını çağırın

Aşağıdaki kod örneği, Java’da REST API kullanarak JPG’nin JPG PPT formatına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

package com.groupdocsdev.classes;

import com.groupdocs.cloud.conversion.api.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.Configuration;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.ApiException;
import java.util.List;

// REST API kullanarak JPG'yi Java'da PPT Slide'a Dönüştürme.
public class App {

 public static void main(String[] args) {
  
  // Dönüştürme API'sinin bir örneğini oluşturun
  ConvertApi apiInstance = new ConvertApi(configuration);
     
  try {
    
   // Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
   ConvertSettings settings = new ConvertSettings();
   settings.setStorageName(MyStorage);
   settings.setFilePath("java-testing/input-sample-file.jpg");
   settings.setFormat("ppt");
   
   PptConvertOptions convertOptions = new PptConvertOptions();
   convertOptions.setFromPage(1);
   convertOptions.setPagesCount(1);
    
   settings.setConvertOptions(convertOptions);
   settings.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.ppt");
  
   // belirtilen biçime dönüştür
   List<StoredConvertedResult> response = apiInstance.convertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
   System.out.println("Document converted successfully: " + response);
   
  } catch (ApiException e) {
   System.err.println("Exception while calling Java API: ");
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
JPG'yi Java'da PowerPoint Sunumuna Dönüştürme

JPG’yi Java’da PowerPoint Sunumuna Dönüştürme

Dönüştürülen Dosyayı İndirin

Yukarıdaki kod örneği, dönüştürülen PPT dosyasını buluta kaydedecektir. Aşağıdaki kod örneğini kullanarak indirebilirsiniz:

package com.groupdocsdev.classes;

import com.groupdocs.cloud.conversion.api.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.Configuration;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.ApiException;

import java.io.File;

// Java'daki Bulut Depolama Alanından Dosya İndirin
public class App {

 public static void main(String[] args) {
    
  // Dönüştürme API'sinin bir örneğini oluşturun     
  FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
  try {
   DownloadFileRequest request = new DownloadFileRequest("java-testing\\output-sample-file.ppt", MyStorage, null);
   File response = apiInstance.downloadFile(request);
   System.err.println("Expected response type is File: " + response.length());
  } catch (ApiException e) {
   System.err.println("Exception while calling FileApi:");
   e.printStackTrace();
  }
  
 }
}

REST API kullanarak PPT Slaydını Java’da JPG’ye Dönüştürme

Java’da programlı olarak PPT’yi JPG’ye dönüştürmek için aşağıda belirtilen adımlar ve kod parçacığı aşağıdadır:

 • ConvertApi örneğini başlatın ve oluşturun
 • Ardından, bir ConvertSettings nesnesi oluşturun
 • Depolama adını ayarlayın ve PPT dosya yolunu girin
 • Ardından, çıktı dosyası formatı olarak “jpg”yi ayarlayın
 • Ek seçenekler belirtmek için JpgConvertOptions sınıfından bir nesne oluşturun.
 • Bir belgenin belirli sayfalarını dönüştürmek için setFromPage, setPagesCount gibi çeşitli dönüştürme seçeneklerini ayarlayın.
 • Şimdi dönüştürme seçeneklerini ve çıktı dosyası yolunu ayarlayın
 • Parametre olarak dönüştürme ayarlarıyla ConvertDocumentRequest oluşturun
 • Son olarak, belgeyi JPG biçiminde kaydetmek için ConvertApi.convertDocument() öğesini çağırın

Aşağıdaki kod örneği, REST API kullanılarak Java’da PPT dosyasının JPG formatına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

package com.groupdocsdev.classes;

import com.groupdocs.cloud.conversion.api.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.Configuration;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.ApiException;
import java.util.List;

// REST API kullanarak Java'da PPT Slide'ı JPG'ye Dönüştürme.
public class App {

 public static void main(String[] args) {
  
  // Dönüştürme API'sinin bir örneğini oluşturun
  ConvertApi apiInstance = new ConvertApi(configuration);
     
  try {
    
   // Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
   ConvertSettings settings = new ConvertSettings();
   settings.setStorageName(MyStorage);
   settings.setFilePath("java-testing/input-sample-file.pptx");
   settings.setFormat("jpg");
   
   JpgConvertOptions convertOptions = new JpgConvertOptions();
   convertOptions.setFromPage(1);
   convertOptions.setPagesCount(1);
    
   settings.setConvertOptions(convertOptions);
   settings.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.jpg");
  
   // belirtilen biçime dönüştür
   List<StoredConvertedResult> response = apiInstance.convertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
   System.out.println("Document converted successfully: " + response);
   
  } catch (ApiException e) {
   System.err.println("Exception while calling Java API: ");
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
REST API kullanarak Java'da PPT Slide'ı JPG'ye Dönüştürme

REST API kullanarak Java’da PPT Slide’ı JPG’ye Dönüştürme

Son olarak, yukarıdaki kod örneği JPG dosyasını buluta kaydedecektir. Dosyayı yüklemek ve ardından dönüştürülen dosyayı bulut depolama alanına indirmek için daha önce açıklanan adımları izleyin.

Ücretsiz PPT’den JPG’ye Çevrimiçi Dönüştürücü

Çevrimiçi PPT’den JPG’ye dönüştürücü nedir? Lütfen Groupdocs.Conversion Cloud API’leri kullanılarak geliştirilen aşağıdaki [ücretsiz çevrimiçi PPT’den JPG’ye dönüştürücü]‘yü deneyin.

Çevrimiçi JPG’den PPT’ye Ücretsiz Dönüştürücü

JPG’yi PPT dosyasına ücretsiz olarak nasıl dönüştürebilirim? Lütfen Groupdocs.Conversion Cloud API’leri kullanılarak geliştirilmiş aşağıdaki [ücretsiz çevrimiçi JPG’den PPT’ye dönüştürücü]‘yü deneyin.

Özetliyor

Bu makaleyi burada sonlandırıyoruz. Bu blog gönderisinde şunları öğrendik:

 • java’da programlı olarak JPG’yi PPT’ye dönüştürme;
 • JPG’yi programlı olarak yükleyin ve dönüştürülen dosyayı buluttan indirin;
 • gelişmiş ayarlar kullanılarak java’da PPT’nin JPG’ye dönüştürülmesi;

Ayrıca, belgelere giderek veya GitHub‘da bulunan örneklere giderek dosya biçimi dönüştürme özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, API’lerimizi doğrudan tarayıcı aracılığıyla görselleştirmenize ve bunlarla etkileşim kurmanıza olanak tanıyan bir API Referansı bölümümüz var.

Ayrıca, groupdocs.cloud yeni konularda başka blog gönderileri yazıyor. Güncellemeler için lütfen bizimle iletişimde kalın.

Bir soru sor

Lütfen sorularınızı veya sorularınızı forumumuzda paylaşmaktan çekinmeyin.

SSS

Java’da JPG’yi PPT’ye nasıl dönüştürebilirim?

JPG’yi hızlı ve rahat bir şekilde JPG dosyasına dönüştürmeye ilişkin Java kod parçacığını öğrenmek için lütfen bu bağlantıyı takip edin.

REST API kullanarak JPG’yi PPT dosyasına nasıl dönüştürebilirim?

Bir ConvertApi örneği oluşturun, dönüştürme ayarlarının değerlerini ayarlayın ve JPG’yi PPT dosyasına dönüştürmek için ConvertDocumentRequest ile convertDocument yöntemini çağırın.

JPG’yi çevrimiçi olarak ücretsiz PPT’ye nasıl dönüştürebilirim?

Ücretsiz çevrimiçi JPG’den PPT’ye dönüştürücü, JPG’yi hızlı ve kolay bir şekilde PPT biçimine aktarmanıza olanak tanır. Dönüştürme tamamlandıktan sonra, JPG dosyasını indirebilirsiniz.

JPG’yi çevrimiçi olarak ücretsiz olarak PPT’ye nasıl dönüştürebilirim?

 • Çevrimiçi JPG’den PPT’ye dönüştürücü ücretsiz açın
 • Bir JPG yüklemek için dosya bırakma alanının içine tıklayın veya bir JPG dosyasını sürükleyip bırakın.
 • Şimdi Dönüştür düğmesine tıklayın ve çevrimiçi JPG’den PPT’ye dönüştürme yazılımı JPG’yi PPT’ye çevirecektir.
 • Çıktı dosyasının indirme bağlantısı, JPG’yi PPT dosyasına dönüştürdükten hemen sonra kullanılabilir olacaktır.

Windows’ta JPG’yi çevrimdışı PPT’ye nasıl dönüştürebilirim?

Windows için ücretsiz JPG’den PPT’ye dönüştürücü yazılımını indirmek için lütfen bu bağlantıyı ziyaret edin. Bu çevrimiçi JPG’den PPT’ye dönüştürücü ücretsiz indirme yazılımı, JPG’yi pencerelerde tek bir tıklamayla hızlı bir şekilde PPT’ye dönüştürmek için kullanılabilir.

Java’da PPT’yi JPG’ye nasıl dönüştürebilirim?

PPT’yi hızlı ve kolay bir şekilde JPG dosyasına dönüştürmeye ilişkin Java kod parçacığını öğrenmek için lütfen bu bağlantıyı takip edin.

REST API kullanarak PPT’yi JPG dosyasına nasıl dönüştürebilirim?

Bir ConvertApi örneği oluşturun, dönüştürme ayarlarının değerlerini ayarlayın ve PPT’yi JPG dosyasına dönüştürmek için ConvertDocumentRequest ile convertDocument yöntemini çağırın.

PPT’yi çevrimiçi ücretsiz olarak JPG’ye nasıl dönüştürebilirim?

PPT’den JPG’ye dönüştürücü ücretsiz çevrimiçi, PPT’yi hızlı ve kolay bir şekilde JPG biçimine dönüştürmenize olanak tanır. Dönüştürme tamamlandıktan sonra, JPG dosyasını indirebilirsiniz.

PPT’yi çevrimiçi olarak ücretsiz olarak JPG dosyasına nasıl dönüştürebilirim?

 • Çevrimiçi PPT’den JPG’ye dönüştürücü ücretsiz açın
 • Bir PPT slaytı yüklemek için dosya bırakma alanının içine tıklayın veya bir PPT dosyasını sürükleyip bırakın.
 • Şimdi Dönüştür düğmesine tıklayın, çevrimiçi PPT’den JPG’ye dönüştürücü uygulaması, PPT’yi JPG’ye dönüştürecektir.
 • Çıktı dosyasının indirme bağlantısı, verileri PPT’den JPG dosyasına değiştirdikten hemen sonra kullanılabilir olacaktır.

JPG görüntü dönüştürücü kitaplığına PPT nasıl kurulur?

PPT’yi program aracılığıyla JPG’ye dönüştürmek ve oluşturmak için PPT’den JPG’ye dönüştürücüyü ücretsiz Java kitaplığı indirin yükleyin.

Windows’ta PPT’yi çevrimdışı JPG’ye nasıl dönüştürebilirim?

Windows için ücretsiz PPT’den JPG’ye dönüştürücü yazılımını indirmek için lütfen bu bağlantıyı ziyaret edin. Bu PPT’den JPG’ye dönüştürücü ücretsiz indirme yazılımı, PPT’yi pencerelerde tek bir tıklamayla hızlı bir şekilde JPG’ye dönüştürmek için kullanılabilir.

Ayrıca bakınız

Daha fazla bilgi için aşağıdaki makaleleri ziyaret etmenizi öneririz: