Java kullanarak PDF dosyasını TIFF, JPEG, BMP veya GIF gibi görüntü dosyasına dönüştürme

Java’da PDF belgesini görüntü dosyası TIFF, JPEG, BMP veya GIF’e dönüştürün

Bir PDF dosyasını nasıl bir görüntüye dönüştüreceğinizi merak ediyorsanız, Java API kullanarak bunu yapmanın son derece kolay ve anlaşılır olduğunu söylemek için buradayım. Bu güçlü Java API PDF dönüştürücü, herhangi bir PDF dosyasını hızlı ve çevrimiçi olarak TIFF, JPEG, BMP ve GIF gibi görüntü biçimlerine dönüştürmenize olanak tanır. Bildiğimiz gibi, görüntü en önemli veri bileşenlerinden biridir, bu nedenle kullanıcıların genellikle PDF’yi görüntüye dönüştürmesi gerekir. Karmaşıklığı nedeniyle bir PDF belgesindeki içeriği ayrıştırmak, çizmek ve görüntülemek zordur. Bir PDF belgesini bir görüntü dosyasına dönüştürmek onu daha erişilebilir, kolay görüntülenebilir ve güvenli hale getirir. Bu nedenle, bu makale size Java’da PDF’yi TIFF, JPEG, BMP ve GIF görüntü dosyasına dönüştürme konusunda bir çözüm sunuyor.

Bu yazıda aşağıdaki noktalara değineceğiz:

Java PDF’yi Görüntü Dosyası API’sine Dönüştür - SDK Kurulumu

PDF dosyalarını Java görüntü formatına dönüştürmek için GroupDocs.Conversion Cloud API’nin Java SDK‘sını kullanacağım. PDF’leri JPEG, PNG, TIFF ve BMP dahil olmak üzere görüntü formatlarına dönüştürmek için etkili bir Java kitaplığıdır. Biri PDF dosyalarını görüntülere dönüştürmek olan çeşitli dosya dönüştürme seçenekleri sunar. Java uygulamanızın bir PDF’den JPG’ye dönüştürücü API’si ile entegrasyonu, bu Java kitaplığının basit ve kolay kurulum prosedürü sayesinde son derece hızlıdır.

Başlangıç olarak, JAR dosyalarını indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını takip edebilirsiniz:

Maven Deposu:

<repository>
  <id>groupdocs-artifact-repository</id>
  <name>GroupDocs Artifact Repository</name>
  <url>https://repository.groupdocs.cloud/repo</url>
</repository>

Maven Bağımlılığı:

<dependency>
  <groupId>com.groupdocs</groupId
  <artifactId>groupdocs-conversion-cloud</artifactId>
  <version>23.4</version>
  <scope>compile</scope>
</dependency>

GroupDocs.Conversion Java SDK’sının doğru yüklendiğinden emin olun. Şimdi, aşağıda belirtilen adımları tamamlamadan önce Müşteri Kimliğinizi ve Sırrınızı kontrol panelinden alın. Kimliğinizi ve sırrınızı aldıktan sonra, Java tabanlı bir uygulamaya bir kod parçacığı ekleyin:

# Java PDF'yi Görüntü Dosyası API'sine ve Java SDK'ya Dönüştür
# Ücretsiz kayıttan sonra client_id ve client_secret'inizi https://dashboard.groupdocs.cloud adresinden alın.

String ClientId = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
String ClientSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
String MyStorage = "test-internal-storage";
Configuration configuration = new Configuration(ClientId, ClientSecret);

Java’da PDF’yi TIFF Görüntüsüne Dönüştürme

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, PDF dosyasını program aracılığıyla görüntü biçimine dönüştüren kod parçacığına atlayabilirsiniz. Aşağıda belirtilen adımları izleyin:

 • PDF dosyasını Buluta Yükle
 • Dönüştür Java API kullanarak PDF’yi TIFF’e dönüştürün
 • Dönüştürülen dosyayı İndir

Dosyayı Yükle

Öncelikle, aşağıda verilen kod parçacığını kullanarak kaynak PDF dosyasını buluta yükleyin:

package com.groupdocsdev.classes;

import com.groupdocs.cloud.conversion.api.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.Configuration;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.ApiException;

import java.io.File;

// Dosyayı Java Kullanarak Bulut Depolamaya Yükleyin
public class App {

 public static void main(String[] args) {
    
  // Dönüştürme API'sinin bir örneğini oluşturun     
  FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
  try {
   File fileStream = new File("H:\\groupdocs-cloud-data\\input-sample-file.tiff");
   UploadFileRequest request = new UploadFileRequest("java-testing\\input-sample-file.tiff", fileStream, MyStorage);
   FilesUploadResult response = apiInstance.uploadFile(request);
   System.out.println("Expected response type is FilesUploadResult: " + response.getUploaded().size());
  } catch (ApiException e) {
   System.err.println("Exception while calling FileApi:");
   e.printStackTrace();
  }
  
 }
}

Sonuç olarak, yüklenen PDF dosyası Cloud Dashboard’unuzun dosyalar bölümünde mevcut olacaktır.

PDF Dosyasını Java’da TIFF Görüntüsüne Dönüştürün

Java programlamada PDF’yi TIFF dosyasına dönüştürmek için lütfen aşağıdaki adımları ve aşağıda belirtilen kod parçasını izleyin:

 • Öncelikle, bir ConvertApi örneği oluşturun.
 • İkinci olarak, bir ConvertSettings örneği oluşturun
 • Depolama adını tanımlayın ve giriş PDF dosyası yolunu girin.
 • Şimdi, çıktı dosyası biçimini “tiff” olarak sağlayın
 • Ardından, bir TiffConvertOptions örneği oluşturun
 • setFromPage, setPagesCount vb. gibi çeşitli dönüştürme seçenekleri sağlayın.
 • Ardından, dönüştürme seçeneklerini ve çıktı dosyası yolunu ayarlayın.
 • Parametre olarak dönüştürme ayarlarıyla ConvertDocumentRequest oluşturun
 • Son olarak, dosyayı JPG biçimine dönüştürmek için ConvertApi.convertDocument()‘yi çağırın.

Aşağıdaki örnek kod, REST API kullanılarak Java’da PDF dosyasının TIFF dosyasına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

package com.groupdocsdev.classes;

import com.groupdocs.cloud.conversion.api.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.Configuration;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.ApiException;
import java.util.List;

// Java'da PDF'yi TIFF Görüntüsüne Dönüştürme
public class App {

 public static void main(String[] args) {
  
  // Dönüştürme API'sinin bir örneğini oluşturun
  ConvertApi apiInstance = new ConvertApi(configuration);
     
  try {
    
   // Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
   ConvertSettings settings = new ConvertSettings();
   settings.setStorageName(MyStorage);
   settings.setFilePath("java-testing/input-sample-file.pdf");
   settings.setFormat("tiff");
   
   TiffConvertOptions convertOptions = new TiffConvertOptions();
   convertOptions.setFromPage(1);
   convertOptions.setPagesCount(1);
    
   settings.setConvertOptions(convertOptions);
   settings.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.tiff");
  
   // belirtilen biçime dönüştür
   List<StoredConvertedResult> response = apiInstance.convertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
   System.out.println("Document converted successfully: " + response);
   
  } catch (ApiException e) {
   System.err.println("Exception while calling Java API: ");
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Dönüştürülen Dosyayı İndirin

Yukarıda bahsedilen kod örneği, dönüştürülen PDF dosyasını bulut deposunda TIFF resim formatına kaydedecektir. Aşağıdaki kod örneğini kullanarak indirebilirsiniz:

package com.groupdocsdev.classes;

import com.groupdocs.cloud.conversion.api.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.Configuration;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.ApiException;

import java.io.File;

// Java'daki Bulut Depolama Alanından Dosya İndirin
public class App {

 public static void main(String[] args) {
    
  // Dönüştürme API'sinin bir örneğini oluşturun     
  FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
  try {
   DownloadFileRequest request = new DownloadFileRequest("java-testing\\output-sample-file.tiff", MyStorage, null);
   File response = apiInstance.downloadFile(request);
   System.err.println("Expected response type is File: " + response.length());
  } catch (ApiException e) {
   System.err.println("Exception while calling FileApi:");
   e.printStackTrace();
  }
  
 }
}

Java’da PDF’yi JPEG Formatına Dönüştürme

Bu bölümde, PDF to JPEG Java API’nin bazı gelişmiş özelliklerini keşfedeceğiz. Ayrıca, mevcut tüm sınıfların ve yöntemlerinin listesini burada görebilirsiniz.

Aşağıda, PDF dosyasını Java’da programlı olarak JPEG formatına dönüştürmek için aşağıda belirtilen kod parçacığı ve adımlar verilmiştir:

 • İlk olarak, bir ConvertApi örneği oluşturun
 • Ardından, bir ConvertSettings nesnesi oluşturun
 • Depolama adını ayarlayın ve PDF dosya yolunu girin
 • Şimdi, tam kaydetme formatını “jpg” olarak seçin.
 • Ek seçenekler belirtmek için JpegConvertOptions sınıfından bir nesne oluşturun.
 • setFromPage, setPagesCount vb. gibi çeşitli dönüştürme seçeneklerini ayarlayın.
 • Şimdi dönüştürme seçeneklerini ve çıktı dosyası yolunu ayarlayın
 • Ardından, dönüştürme ayarlarıyla bir parametre olarak ConvertDocumentRequest oluşturun.
 • Son olarak, belgeyi JPG biçiminde kaydetmek için ConvertApi.convertDocument() öğesini çağırın

Aşağıdaki kod örneği, gelişmiş ayarlar kullanılarak Java’da PDF dosyasının JPEG görüntüsüne nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

package com.groupdocsdev.classes;

import com.groupdocs.cloud.conversion.api.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.Configuration;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.ApiException;
import java.util.List;

// Java'da PDF'yi JPEG Formatına Dönüştürme
public class App {

 public static void main(String[] args) {
  
  // Dönüştürme API'sinin bir örneğini oluşturun
  ConvertApi apiInstance = new ConvertApi(configuration);
     
  try {
    
   // Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
   ConvertSettings settings = new ConvertSettings();
   settings.setStorageName(MyStorage);
   settings.setFilePath("java-testing/input-sample-file.pdf");
   settings.setFormat("jpeg");

   JpegConvertOptions convertOptions = new JpegConvertOptions();
   convertOptions.setFromPage(1);
   convertOptions.setPagesCount(1);
    
   settings.setConvertOptions(convertOptions);
   settings.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.jpeg");
  
   // belirtilen biçime dönüştür
   List<StoredConvertedResult> response = apiInstance.convertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
   System.out.println("Document converted successfully: " + response);
   
  } catch (ApiException e) {
   System.err.println("Exception while calling Java API: ");
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Java kullanarak PDF Dosyasını BMP Dosyasına Dönüştürün

Benzer şekilde, PDF formatını Java’da programlı olarak BMP dosyasına dönüştürmek için lütfen aşağıdaki yönergeleri ve java kodunu izleyin:

 • İlk olarak, bir ConvertApi örneği oluşturun
 • İkinci olarak, ConvertSettings örneği oluşturun
 • Depolama adını ayarlayın ve JPG dosya yolunu girin
 • Şimdi çıktı dosyası formatını “pdf” olarak sağlayın
 • Ardından, bir BmpConvertOptions örneği oluşturun
 • setFromPage, setPagesCount vb. gibi çeşitli dönüştürme seçenekleri sağlayın.
 • Ardından, dönüştürme seçeneklerini ve çıktı dosyası yolunu ayarlayın.
 • Parametre olarak dönüştürme ayarlarıyla ConvertDocumentRequest oluşturun
 • Son olarak, ConvertApi.convertDocument() yöntemini kullanarak dönüştürmeyi çağırın

Aşağıdaki kod örneği, REST API kullanılarak Java’da PDF dosyasının BMP formatına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

package com.groupdocsdev.classes;

import com.groupdocs.cloud.conversion.api.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.Configuration;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.ApiException;
import java.util.List;

// Java kullanarak PDF'yi BMP Dosyasına Dönüştürme
public class App {

 public static void main(String[] args) {
  
  // Dönüştürme API'sinin bir örneğini oluşturun
  ConvertApi apiInstance = new ConvertApi(configuration);
     
  try {
    
   // Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
   ConvertSettings settings = new ConvertSettings();
   settings.setStorageName(MyStorage);
   settings.setFilePath("java-testing/input-sample-file.pdf");
   settings.setFormat("bmp");

   BmpConvertOptions convertOptions = new BmpConvertOptions();
   convertOptions.setFromPage(1);
   convertOptions.setPagesCount(1);
    
   settings.setConvertOptions(convertOptions);
   settings.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.bmp");
  
   // belirtilen biçime dönüştür
   List<StoredConvertedResult> response = apiInstance.convertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
   System.out.println("Document converted successfully: " + response);
   
  } catch (ApiException e) {
   System.err.println("Exception while calling Java API: ");
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Son olarak, yukarıdaki kod örneği BMP dosyasını buluta kaydedecektir. Dosyayı yüklemek ve ardından dönüştürülen dosyayı bulut depolama alanından indirmek için daha önce bahsedilen adımları izleyin.

Java kullanarak PDF Belgesini GIF Dosyasına Dönüştür

Aşağıdaki adımlar, PDF görüntüsünün java koduyla GIF görüntüsüne nasıl dönüştürüleceğini ayrıntılı olarak göstermektedir:

 • İlk olarak, ConvertApi sınıfının bir örneğini oluşturun
 • İkinci olarak, ConvertSettings sınıfı örneği oluşturun
 • Üçüncü olarak, depolama adını ayarlayın ve JPG dosya yolunu girin
 • Ardından, çıktı dosyası biçimini “pdf” olarak sağlayın
 • Ardından, GifConvertOptions sınıfının bir örneğini oluşturun
 • setFromPage, setPagesCount vb. gibi çeşitli dönüştürme seçenekleri sağlayın.
 • Ardından, dönüştürme seçeneklerini ve çıktı dosyası yolunu ayarlayın.
 • Parametre olarak dönüştürme ayarlarıyla ConvertDocumentRequest oluşturun
 • Son olarak, ConvertApi.convertDocument() sınıfını kullanarak dönüştürmeyi çağırın

Aşağıdaki kod örneği, REST API kullanılarak Java’da PDF dosyasının GIF görüntüsüne nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

package com.groupdocsdev.classes;

import com.groupdocs.cloud.conversion.api.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.Configuration;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.ApiException;
import java.util.List;

// Java kullanarak PDF'yi GIF Dosyasına Dönüştürme
public class App {

 public static void main(String[] args) {
  
  // Dönüştürme API'sinin bir örneğini oluşturun
  ConvertApi apiInstance = new ConvertApi(configuration);
     
  try {
    
   // Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
   ConvertSettings settings = new ConvertSettings();
   settings.setStorageName(MyStorage);
   settings.setFilePath("java-testing/input-sample-file.pdf");
   settings.setFormat("gif");

   GifConvertOptions convertOptions = new GifConvertOptions();
   convertOptions.setFromPage(1);
   convertOptions.setPagesCount(1);
    
   settings.setConvertOptions(convertOptions);
   settings.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.gif");
  
   // belirtilen biçime dönüştür
   List<StoredConvertedResult> response = apiInstance.convertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
   System.out.println("Document converted successfully: " + response);
   
  } catch (ApiException e) {
   System.err.println("Exception while calling Java API: ");
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Son olarak, yukarıdaki kod örneği GIF dosyasını buluta kaydedecektir. Dosyayı yüklemek ve ardından dönüştürülen dosyayı bulut depolama alanından indirmek için daha önce belirtilen adımları izleyin.

Çevrimiçi PDF’den Görüntüye Ücretsiz Dönüştürücü

PDF’den Image TIFF, JPEG, BMP ve GIF’e çevrimiçi ücretsiz olarak nasıl dönüştürülür? Lütfen aşağıdaki çevrimiçi PDF’den Görüntüye dönüştürücüleri PDF’den TIFF’e Dönüştürücü, PDF’den JPEG’e Dönüştürücü, PDF’den BMP’ye Dönüştürücü veya PDF’den GIF’e Dönüştürücü‘yi deneyin. Groupdocs.Conversion Cloud API’leri kullanılarak geliştirilen PDF’yi çevrimiçi ücretsiz olarak Fotoğrafa dönüştürün.

Özetliyor

Bu blog yazısını burada sonlandırıyoruz. Bu makale aşağıdakileri kapsamıştır:

 • java’da programlı olarak PDF dosyalarını TIFF resim formatına dönüştürme;
 • PDF’yi programlı olarak yükleyin ve dönüştürülen dosyayı buluttan indirin;
 • gelişmiş ayarlar kullanılarak java’da PDF’nin JPEG görüntülerine nasıl dönüştürüleceği;
 • java’da programlı olarak PDF dosyasını BMP dosyasına dönüştürme;
 • gelişmiş ayarları kullanarak java’da PDF’yi GIF görüntü formatına dönüştürün;

Ayrıca, belgelere giderek veya GitHub‘da bulunan örneklere giderek dosya biçimi dönüştürme özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, API’lerimizi doğrudan tarayıcı aracılığıyla görselleştirmenize ve bunlarla etkileşim kurmanıza olanak tanıyan bir API Referansı bölümümüz var.

Ayrıca, groupdocs.cloud yeni konular hakkında başka blog makaleleri yazar. Bu nedenle, en son güncellemeler için lütfen iletişimde kalın.

Bir soru sor

Sorularınızı ve sorularınızı destek forumumuz sayfamızda paylaşmaktan çekinmeyin.

SSS

Java’da PDF’yi Görüntüye nasıl dönüştürebilirim?

PDF’yi hızlı ve kolay bir şekilde bir görüntü dosyasına dönüştürmeye ilişkin Java kod parçacığını öğrenmek için lütfen bu bağlantıyı takip edin.

REST API kullanarak PDF’yi bir Görüntü dosyasına nasıl dönüştürebilirim?

Bir ConvertApi örneği oluşturun, dönüştürme ayarlarının değerlerini ayarlayın ve PDF’yi görüntü biçimine dönüştürmek için ConvertDocumentRequest ile convertDocument yöntemini çağırın.

PDF’den Görüntüye dönüştürücü API’si nasıl kurulur?

PDF dosyasını program aracılığıyla görüntüye dönüştürmek ve oluşturmak için Java görüntü işleme kitaplığını indirin ve kurun.

Windows’ta PDF’yi Görüntüye nasıl dönüştürebilirim?

Windows için PDF’den Görüntüye dönüştürücü yazılımını çevrimdışı olarak indirmek için lütfen bu bağlantıyı ziyaret edin. Bu çevrimiçi PDF’den görüntüye dönüştürücü ücretsiz indirme yazılımı, PDF’yi tek bir tıklamayla pencerelerde hızlı bir şekilde görüntülere dönüştürmek için kullanılabilir.

Önerilen Kaynaklar

Aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bölümlere bakın: