REST API kullanarak C# .NET'te PDF'yi Word'e dönüştürün

REST API kullanarak C# .NET’te PDF’yi Word’e dönüştürün

PDF(Taşınabilir Belge Biçimi), çevrimiçi belgeleri korumak ve güvenliğini sağlamak için en popüler dosya biçimlerinden biridir. Word (.doc, .docx), en sık kullanılan kelime işlemci belge biçimlerinden biridir. Kelime işlemci uygulamasını kullanarak belgelerinizi hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza, düzenlemenize, görüntülemenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Çeşitli durumlarda, belgeleri düzenlemek ve güncellemek için PDF dosyasını Word dosyasına dönüştürmek istersiniz. Bu nedenle, bu makalede, REST API kullanarak C# .NET’te PDF’yi Word’e nasıl dönüştüreceğinizi göstereceğim.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

Dosya ve Belge Dönüştürme API’sı – .NET SDK Kurulumu

PDF’yi Word Doc’a dönüştürmek için GroupDocs.Conversion Cloud API’nin .NET SDK‘sını kullanacağım. Hızlı, güvenli, zengin özelliklere sahip ve güvenilir bir dosya formatı dönüştürme platformudur. C# .NET API, PDF, HTML, CAD, raster görüntüler ve çok daha fazlası gibi tüm biçimler dahil olmak üzere 50’den fazla dosya türü arasında ileri geri dönüştürebilir. Ayrıca, desteklenen kaynak belge biçimlerinin geniş bir listesinden biçime özgü bilgileri desteklenen herhangi bir belge biçimine dönüştürmenize ve ayıklamanıza olanak tanır. Ek olarak, dönüştürme sürecini özelleştirmek için esnek bir dizi ayar sağlar. Şu anda belge dönüştürme ailesi üyeleri olarak Java, PHP, Ruby, Python, CSharp ve Node.js SDK’larını desteklemektedir.

NuGet Paket yöneticisinden VS Code projenize indirip yükleyebilir veya Paket konsolunda aşağıdaki komutu kullanarak ekleyebilirsiniz:

dotnet add package GroupDocs.Conversion-Cloud --version 22.10.0

Ardından, adımları ve mevcut kod parçacıklarını izlemeye başlamadan önce gösterge tablosundan İstemci Kimliği ve İstemci Sırrı’nı alın. Müşteri Kimliğinizi ve Müşteri Sırrınızı aşağıda gösterildiği gibi koda ekleyin:

//https://dashboard.groupdocs.cloud adresinden clientId ve clientSecret'i edinin (ücretsiz kayıt gereklidir).
string clientId = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
string clientSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
string myStorage = "test-internal-storage";

var configuration = new Configuration(clientId, clientSecret);
configuration.ApiBaseUrl = "https://api.groupdocs.cloud";

PDF’yi Programlı Olarak C#’ta Düzenlenebilir Word Belgesine Dönüştürün

PDF’yi Word belgesine dönüştürmek, PDF içeriğini yeniden kullanmak veya düzenlemek istediğinizde ya da belge üzerinde işbirliğini kolaylaştırmak istediğinizde faydalı olabilir. Aşağıda belirtilen basit adımları izleyerek PDF’yi CSharp’ta REST API kullanarak Word dosyasına dönüştürebilirsiniz:

 • PDF belgesini Buluta Yükle
 • Dönüştürün PDF dosyasını REST API kullanarak Word DOCX’e dönüştürün
 • İndir dönüştürülen dosyayı

PDF Dosyasını Yükle

İlk olarak, aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak PDF belgesini Buluta yükleyin:

using System;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Api;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Client;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Model.Requests;
using System.IO;

namespace GroupDocs.Conversion.CSharp
{
 // Örnek Dosya Yükle
 class Upload_File
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   try
   {
    // api'yi başlat
    var fileApi = new FileApi(configuration);

    // açık dosya
    var fileStream = File.Open(@"H:\groupdocs-cloud-data\input-sample-file.pdf", FileMode.Open);

    // dosya yükleme isteği oluştur
    var request = new UploadFileRequest("csharp-testing/input-sample-file.pdf", fileStream, myStorage);

    // dosya yükleme
    var response = fileApi.UploadFile(request);
    Console.WriteLine("PDF File Upload Process Completed: " + response.Uploaded.Count.ToString());
    fileStream.Close();
   }
   catch (Exception e)
   {
    Console.WriteLine("Exception when calling GroupDocs FileApi: " + e.Message);
   }
  }
 }
}

Sonuç olarak, PDF dosyası bulut depolama alanına yüklenecektir.

PDF’yi Çevrimiçi Word Dosyasına Dönüştür

Bu bölümde, REST API kullanılarak PDF dosyalarının programlı olarak C# dilinde Word dosyalarına nasıl dönüştürüleceği gösterilmektedir. Aşağıda belirtilen adımları izleyin:

 • İlk olarak, ConvertApi örneğini oluşturun
 • İkinci olarak, ConvertSettings’in bir örneğini oluşturun.
 • Ardından, giriş PDF dosyası yolunu sağlayın
 • Ardından, biçime “docx” atayın
 • PdfLoadOptions’ın bir örneğini oluşturun
 • Giriş dosyası şifresini sağlayın
 • Şimdi çıktı dosyası yolunu ayarlayın
 • ConvertSettings ile ConvertDocumentRequest oluşturun
 • Son olarak, ConvertDocumentRequest ile convertDocument() yöntemini çağırarak dönüştürün

Aşağıdaki kod örneği, REST API kullanarak PDF’nin C# dilinde Word DOCX’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// C# REST API kullanarak PDF'yi Word Dosyasına Dönüştürme
using System;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Api;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Client;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Model;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Model.Requests;

namespace GroupDocs.Conversion.CSharp
{
	// PDF dosyasını C# dilinde Word DOCX olarak değiştirin 
 class Convert_PDF_to_Word
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   try
   {
   	// Gerekli API örneklerini oluşturun
   	var apiInstance = new ConvertApi(configuration);
    // Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
    var settings = new ConvertSettings
    {
     FilePath = "csharp-testing/input-sample-file.pdf",
     Format = "docx",
     LoadOptions = new PdfLoadOptions() { Password = "password" },
     OutputPath = "csharp-testing/output-sample-file.docx"
    };
    
    // Belirtilen biçime dönüştür
    var response = apiInstance.ConvertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
    Console.WriteLine("Successfully converted PDF file to Word document in C#: " + response[0].Url);
   }
   catch (Exception e)
   {
    Console.WriteLine("Exception when calling GroupDocs ConvertApi: " + e.Message);
   }
  }
 }
}
Biçimlendirmeyi kaybetmeden pdf'yi çevrimiçi olarak kelimeye dönüştürme

PDF’yi Word DOCX’e Dönüştür

Dönüştürülen Dosyayı İndirin

Yukarıdaki kod örneği, dönüştürülen Word dosyasını buluta kaydedecektir. Aşağıdaki kod örneğini kullanarak indirebilirsiniz:

// Dönüştürülen Word dosyasını C# dilinde nasıl indirebilirim?
using System;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Api;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Client;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Model.Requests;

namespace GroupDocs.Conversion.CSharp
{
 // Çıktı Dosyasını İndir
 class Download_File
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   try
   {
    // api'yi başlat
    var fileApi = new FileApi(configuration);
    // indirme dosyası isteği oluştur
    var downloadRequest = new DownloadFileRequest("csharp-testing/output-sample-file.docx", myStorage);
    // dosyayı indir
    Stream downloadResponse = fileApi.DownloadFile(downloadRequest);

    // dosyayı çalışma dizinine kaydet
    using (var fileStream = System.IO.File.Create("H:\\groupdocs-cloud-data\\output-sample-file.docx"))
    {
     downloadResponse.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
     downloadResponse.CopyTo(fileStream);
    }
   }
   catch (Exception e)
   {
    Console.WriteLine("Exception when calling GroupDocs FileApi: " + e.Message);
   }

  }
 }
}

Gelişmiş Seçenekleri Kullanarak PDF’yi C#’ta Word DOCX’e Dönüştürün

Ardından, aşağıda belirtilen adımları izleyerek ek ayarları kullanarak PDF dosyasını Word belgesine dönüştürün:

 • İlk olarak, ConvertApi örneğini oluşturun
 • İkinci olarak, ConvertSettings’in bir örneğini oluşturun.
 • Ardından, PDF dosya yolunu girdi olarak sağlayın
 • Ardından, biçime “docx” atayın
 • Şimdi, PdfLoadOptions’ın bir örneğini oluşturun
 • Giriş dosyası için bir parola sağlayın
 • DocxConvertOptions örneğini oluşturun
 • İsteğe bağlı olarak Parola, Yakınlaştırma, Dpi, Genişlik, Yükseklik vb. gibi çeşitli dönüştürme parametrelerini ayarlayın.
 • Çıkış dosyası yolunu sağlayın
 • ConvertSettings ile ConvertDocumentRequest oluşturun
 • Son olarak, ConvertDocumentRequest ile convertDocument() yöntemini çağırarak dönüştürün

Aşağıdaki kod örneği, PDF dosyasının gelişmiş dönüştürme seçenekleriyle Word belgesine nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Gelişmiş Seçenekleri Kullanarak PDF'yi Word'e Dönüştürme
using System;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Api;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Client;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Model;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Model.Requests;

namespace GroupDocs.Conversion.CSharp
{
 // Gelişmiş Seçenekleri Kullanarak PDF'yi Word DOCX'e Dönüştürün
 class Convert_PDF_to_Word_Advanced_Options
 {
  static void Main(string[] args)
  {

   try
   {
   	// Gerekli API örneklerini oluşturun
   	var apiInstance = new ConvertApi(configuration);
    // Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
    var settings = new ConvertSettings
    {
     FilePath = "csharp-testing/input-sample-file.pdf",
     Format = "docx",
     LoadOptions = new PdfLoadOptions { Password = "password" },

     ConvertOptions = new DocxConvertOptions() { Password = "password", Zoom = 100, Dpi = 300, Width = 100, Height = 100 },
     OutputPath = "csharp-testing/output-sample-file.docx"
    };
    
    // Belirtilen biçime dönüştür
    var response = apiInstance.ConvertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
    Console.WriteLine("Successfully converted PDF file to Word file format: " + response[0].Url);
   }
   catch (Exception e)
   {
    Console.WriteLine("Exception when calling GroupDocs ConvertApi: " + e.Message);
   }

  }
 }
}

Sayfa Aralığını C# ile PDF’den DOCX Dosyasına Dönüştürme

Bu bölüm, seçilen sayfa aralığının PDF dosyasından Word’e nasıl dönüştürüleceği ile ilgilidir. Bu nedenle, aşağıdaki kod parçacığında gösterildiği gibi bir sayfa aralığı sağlamanız gerekir. Aşağıda verilen adımları izleyerek bir dizi sayfayı program aracılığıyla bir PDF dosyasından Word belgesine dönüştürün:

 • ConvertApi örneğini oluşturun
 • Ardından, ConvertSettings’in bir örneğini oluşturun
 • PDF dosya yolunu girdi olarak sağlayın
 • Şimdi, biçime “docx” atayın
 • PdfLoadOptions’ın bir örneğini oluşturun
 • Giriş dosyası için bir parola sağlayın
 • DocxConvertOptions örneğini oluşturun
 • Şimdi, sayfa aralığı parametrelerini FromPage ve PagesCount belge parolasıyla ayarlayın.
 • Ardından, çıktı dosyası yolunu sağlayın
 • ConvertSettings ile ConvertDocumentRequest oluşturun
 • Son olarak, ConvertDocumentRequest ile convertDocument() yöntemini çağırarak dönüştürün

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde REST API kullanarak bir dizi sayfanın PDF’den Word DOCX’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// CSharp'ta Sayfa Aralığını PDF'den Word DOC'a Dönüştürme
using System;
using System.Collections.Generic;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Api;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Client;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Model;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Model.Requests;

namespace GroupDocs.Conversion.CSharp
{
 // Seçili Sayfaları CSharp'ta PDF'den Word'e Dönüştürün
 class Convert_Range_of_Pages_from_PDF_to_Word
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   try
   {
   	// Gerekli API örneklerini oluşturun
   	var apiInstance = new ConvertApi(configuration);
    // Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
    var settings = new ConvertSettings
    {
     FilePath = "csharp-testing/input-sample-file.pdf",
     Format = "docx",
     LoadOptions = new PdfLoadOptions { Password = "password" },
     ConvertOptions = new DocxConvertOptions
			  {
      FromPage = 1,
      PagesCount = 2,
      Password = "password"
			  },
     OutputPath = "csharp-testing/output-sample-file.docx"
    };
    
    // Belirtilen biçime dönüştür
    var response = apiInstance.ConvertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
    Console.WriteLine("Successfully converted Selected Pages from PDF to Word file in CSharp: " + response[0].Url);
   }
   catch (Exception e)
   {
    Console.WriteLine("Exception when calling GroupDocs ConvertApi: " + e.Message);
   }

  }
 }
}

Dosya yüklemek ve indirmek için lütfen daha önce belirtilen adımları izleyin.

PDF’nin Belirli Sayfalarını C# ile Word Belgesine Dönüştürme

Bu bölümde, aşağıda belirtilen adımları izleyerek PDF dosyasının belirli sayfalarını programlı olarak Word formatına dönüştürebilirsiniz:

 • ConvertApi örneğini oluşturun
 • ConvertSettings’in bir örneğini oluşturun
 • PDF dosya yolunu girdi olarak sağlayın
 • Şimdi, biçime “docx” atayın
 • PdfLoadOptions’ın bir örneğini oluşturun
 • Giriş dosyası için bir parola sağlayın
 • DocxConvertOptions örneğini oluşturun
 • Şimdi, sayfa toplama dizisini belge parolasıyla ayarlayın.
 • Çıkış dosyası yolunu sağlayın
 • ConvertSettings ile ConvertDocumentRequest oluşturun
 • Son olarak, ConvertDocumentRequest ile convertDocument() yöntemini çağırarak dönüştürün

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde REST API kullanılarak PDF dosyasının belirli sayfalarının Word belgesine nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// CSharp'ta Belirli Sayfaları PDF Dosyasından Word Belgesine Dönüştürme
using System;
using System.Collections.Generic;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Api;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Client;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Model;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Model.Requests;

namespace GroupDocs.Conversion.CSharp
{
 // CSharp kullanarak PDF'nin Belirli Sayfalarını Word'e Dönüştürün
 class Convert_Specific_Pages_of_PDF_to_Word
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   try
   {
   	// Gerekli API örneklerini oluşturun
   	var apiInstance = new ConvertApi(configuration);
    // Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
    var settings = new ConvertSettings
    {
     FilePath = "csharp-testing/input-sample-file.pdf",
     Format = "docx",
     LoadOptions = new PdfLoadOptions { Password = "password" },
     ConvertOptions = new PdfConvertOptions
			  { 
      Password = "password",
			   Pages = new List<int?> {1, 2} // Page numbers starts from 1
			  },
     OutputPath = "csharp-testing/output-sample-file.docx"
    };
    
    // Belirtilen biçime dönüştür
    var response = apiInstance.ConvertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
    Console.WriteLine("Successfully converted specific pages of PDF file to Word file format: " + response[0].Url);
   }
   catch (Exception e)
   {
    Console.WriteLine("Exception when calling GroupDocs ConvertApi: " + e.Message);
   }

  }
 }
}

Dosya yüklemek ve indirmek için lütfen daha önce belirtilen adımları izleyin.

Çevrimiçi PDF’den Word’e Ücretsiz Dönüştürücü

PDF’yi çevrimiçi olarak Word’e nasıl dönüştürebilirim? Lütfen yukarıdaki API kullanılarak geliştirilen aşağıdaki ücretsiz çevrimiçi PDF’den Word’e dönüştürücü biçimini değiştirmeden deneyin.

Özetliyor

Bu makalede şunları öğrendiniz:

 • REST API kullanarak C# dilinde PDF’yi Word belgesine dönüştürme;
 • REST API kullanarak seçili sayfaları PDF dosyasından C# dilinde Word DOC’a dönüştürün;
 • C# dilinde programlı olarak belirli PDF sayfalarını DOCX formatına dönüştürün;
 • PDF dosyasını programlı olarak yükleyin ve dönüştürülen Word dosyasını buluttan indirin;

Ayrıca, Başlangıç kılavuzumuza başvurmanızı öneririz. Ayrıca, API’lerimizi doğrudan tarayıcı aracılığıyla görselleştirmenize ve bunlarla etkileşim kurmanıza olanak tanıyan bir API Referansı bölümü de sağlıyoruz.

Son olarak, groupdocs.cloud birden fazla dosya formatı arasında çevrimiçi dosya dönüştürücüler hakkında yeni blog makaleleri yazıyor. Bu nedenle, düzenli güncellemeler için lütfen iletişimde kalın.

Bir soru sor

PDF’den Word’e dönüştürmeyle ilgili herhangi bir soru/tartışma için forumumuzu ziyaret etmekten çekinmeyin.

SSS

PDF’yi programlı olarak Word DOC’a nasıl dönüştürebilirim?

PDF dosyasını hızlı bir şekilde Word belgesine dönüştürmeye yönelik C# kod parçacığını öğrenmek için lütfen bu bağlantıyı takip edin.

PDF’den Word’e dönüştürücü API’si nasıl kurulur?

PDF’yi program aracılığıyla indirmek, işlemek ve Word DOCX biçimine dönüştürmek için ücretsiz indir C# kitaplığı yükleyin.

PDF’yi ücretsiz olarak Word’e dönüştürebilir miyim?

Evet, bir [çevrimiçi PDF’den Word’e düzenlenebilir dönüştürücü] kullanarak ücretsiz olarak PDF’yi DOC’a dönüştürebilirsiniz.

En iyi PDF’den DOCX’e Dönüştürücü nedir?

Çevrimiçi PDF’den Belge dönüştürücüye çevrimiçi en iyi ücretsiz PDF’den DOCX’e dönüştürücüdür.

Ayrıca bakınız

Aşağıdakiler hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki makaleleri ziyaret etmenizi öneririz: