Python'da Metni HTML'ye ve HTML'yi Metne Dönüştürün

Python’da Metni HTML’ye ve HTML’yi Metne Dönüştürün

Bir Python geliştiricisi olarak, Metin dosyanızı bulutta programlı olarak kolayca HTML dosyasına dönüştürebilirsiniz. Bir Metin dosyası, satır biçiminde düz metin içerir. Metni bir web tarayıcısında görüntülemek veya görüntülemek istiyorsanız Python REST API kullanarak Metni HTML olarak değiştirmek akıllıca bir çözümdür. Metinden HTML’ye dönüştürme, HTML web sayfalarının İnternet’e kolayca yüklenebilmesi için yararlıdır. Bu yazıda, Python’da REST API kullanarak Metni HTML’ye ve HTML’yi Metne dönüştürmeyi göstereceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

Metinden HTML’ye ve HTML’den Metine Dönüştürme REST API – Kurulum

Metni HTML dosyalarına dönüştürmek için GroupDocs.Conversion Cloud’un Python SDK’sı API’sini kullanacağım. Bu API, herhangi bir desteklenen dosya biçimindeki belgelerinizi ve resimlerinizi ihtiyacınız olan herhangi bir biçime dönüştürmenize olanak tanır. Word, PowerPoint, Excel, PDF, HTML, CAD, raster görüntüler gibi 50’den fazla belge ve görüntü türü arasında kolayca dönüştürebilirsiniz.

Konsolda aşağıdaki komutu kullanarak GroupDocs.Conversion Cloud’u Python projenize yükleyebilirsiniz:

pip install groupdocs_conversion_cloud

Lütfen adımları ve mevcut kod örneklerini izlemeye başlamadan önce gösterge tablosundan İstemci Kimliğinizi ve İstemci Sırrınızı alın. Kimliğinizi ve sırrınızı aldıktan sonra, lütfen aşağıda gösterilen kodu ekleyin:

# http://api.groupdocs.cloud adresinden Python uygulamanıza Python SDK'yı içe aktarın
import groupdocs_conversion_cloud

# Ücretsiz kayıttan sonra https://dashboard.groupdocs.cloud adresinden client_id ve client_secret'i edinin.
client_id = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
client_secret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

# Dosya API yapılandırmalarını edinin 
configuration = groupdocs_conversion_cloud.Configuration(client_id, client_secret)
configuration.api_base_url = "https://api.groupdocs.cloud"
storage_name = "LocalStorage"

REST API kullanarak Python’da Metni Çevrimiçi HTML’ye Dönüştürme

Bu bölümde, aşağıda verilen basit adımları izleyerek Metin dosyasını programlı olarak HTML belgesine dönüştüreceğiz:

 • Metin dosyasını Buluta Yükle
 • Dönüştür Metin dosyasını Python’da HTML’ye dönüştürün
 • İndir dönüştürülen dosyayı

Dosyayı Yükle

Öncelikle, aşağıda verilen kod örneğini kullanarak Metin dosyasını buluta yükleyin:

# Girdi dosyasını bulut depolamaya yükleyin
# Dosya API'sinin bir örneğini oluşturun
file_api = groupdocs_conversion_cloud.FileApi.from_config(configuration)

# Çağrı yükleme dosyası isteği
request = groupdocs_conversion_cloud.UploadFileRequest("python-testing\input-sample-file.txt", "H:\\groupdocs-cloud-data\\input-sample-file.txt", storage_name)

# Örnek dosyayı buluta yükleyin
response = file_api.upload_file(request)
print(response.uploaded)

Sonuç olarak, yüklenen Metin dosyası, bulut üzerindeki kontrol panelinizin dosyalar bölümünde mevcut olacaktır.

Python’da Metni Çevrimiçi HTML’ye Dönüştürün

Şimdi, aşağıda verilen adımları izleyerek Metin dosyasını programlı olarak HTML’ye dönüştürelim:

 • Bir ConvertApi örneği oluşturun
 • ConvertSettings’in bir örneğini oluşturun
 • Şimdi, giriş Metin dosyası yolunu ayarlayın
 • Biçime “html” atayın
 • Çıkış dosyası yolunu sağlayın
 • ConvertSettings ile ConvertDocumentRequest oluşturun
 • Son olarak, ConvertDocumentRequest ile convert\document() yöntemini çağırarak sonuç almak için dönüştürün

Aşağıdaki kod örneği, Python’da REST API kullanarak Metni HTML dosyasına çevrimiçi olarak nasıl değiştireceğinizi gösterir:

# REST API kullanarak Python'da Metni Çevrimiçi HTML'ye Dönüştürme
# Gerekli API örneklerini oluşturun
convert_api = groupdocs_conversion_cloud.ConvertApi.from_keys(client_id, client_secret)

# Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
settings = groupdocs_conversion_cloud.ConvertSettings()
settings.file_path = "python-testing/input-sample-file.txt"
settings.format = "html"
settings.output_path = "python-testing/output-sample-file.html"

# Belge dönüştürme isteği oluştur
request = groupdocs_conversion_cloud.ConvertDocumentRequest(settings)

# Metin dosyasını HTML dosyasına dönüştürün
result = convert_api.convert_document(request)
print("Successfully converted Text file to HTML web page in Python: " + result[0].path)
Python'da Metni Çevrimiçi HTML'ye Dönüştürme

Python’da Metni Çevrimiçi HTML’ye Dönüştürün

Dönüştürülen Dosyayı İndirin

Yukarıdaki kod örneği, dönüştürülen html dosyasını buluta kaydedecektir. Aşağıda gösterildiği gibi aşağıdaki kod parçacığını kullanarak indirebilirsiniz:

# Dönüştürülen dosyayı indirmek için API başlatma
import shutil
file_api = groupdocs_conversion_cloud.FileApi.from_config(configuration)

# İndirme dosyası isteği oluştur
request = groupdocs_conversion_cloud.DownloadFileRequest("python-testing\\output-sample-file.html", storage_name)

# Dönüştürülen DOSYALARI indirin
response = file_api.download_file(request)

# İndirilen dosyayı dizininize taşıyın
shutil.move(response, "H:\\groupdocs-cloud-data\\")

Python’da Gelişmiş Seçenekleri Kullanarak Metin Dosyasını HTML’ye Dönüştürün

Bu bölüm, aşağıda gösterildiği gibi bazı ek ayarları kullanarak Metnin programlı olarak HTML dosyasına nasıl dönüştürüleceğini açıklamaktadır:

 • Bir ConvertApi örneği oluşturun
 • ConvertSettings’in bir örneğini oluşturun
 • Sonra giriş metni dosyası yolunu ayarlayın
 • Biçime “html” atayın
 • Şimdi, çıktı dosyası yolunu sağlayın
 • Gerekirse HtmlConvertOptions’ı tanımlayın
 • Sayfadan, sayfa sayısı, sabit düzen, usepdf vb. gibi çeşitli özellikleri ayarlayın.
 • Ardından, convertOptions’ı ayarlayın
 • ConvertSettings ile ConvertDocumentRequest oluşturun
 • ConvertDocumentRequest ile convertdocument() yöntemini çağırarak sonuçları alın

Aşağıdaki kod örneği, Metin dosyasının gelişmiş seçenekler kullanılarak HTML dosyasına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

# Python'da Gelişmiş Seçenekleri Kullanarak Metin Dosyasını HTML'ye Dönüştürün
# Gerekli API örneklerini oluşturun
convert_api = groupdocs_conversion_cloud.ConvertApi.from_keys(client_id, client_secret)

# Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
settings = groupdocs_conversion_cloud.ConvertSettings()
settings.file_path = "python-testing/input-sample-file.txt"
settings.format = "html"
settings.output_path = "python-testing/output-sample-file.html"

# HTML dönüştürme seçenekleri
convertOptions = groupdocs_conversion_cloud.HtmlConvertOptions()
convertOptions.from_page = 1
convertOptions.pages_count = 1
convertOptions.fixed_layout = True
convertOptions.use_pdf = False

settings.convert_options = convertOptions
# Belge dönüştürme isteği oluştur
request = groupdocs_conversion_cloud.ConvertDocumentRequest(settings)

# Metin dosyasını HTML dosyasına dönüştürün
result = convert_api.convert_document(request)
print("Successfully converted Text file to HTML file online in Python: " + result[0].path)

REST API kullanarak HTML’yi Python’da Çevrimiçi Düz Metne Dönüştürün

Aşağıda verilen adımları izleyerek HTML Metnini programlı olarak Düz Metne kolayca dönüştürebilirsiniz:

 • Bir ConvertApi örneği oluşturun
 • ConvertSettings’in bir örneğini oluşturun
 • Giriş HTML dosyası yolunu ayarla
 • Biçime “txt” atayın
 • Çıkış dosyası yolunu sağlayın
 • ConvertSettings ile ConvertDocumentRequest oluşturun
 • Son olarak, ConvertDocumentRequest ile convert\document() yöntemini çağırarak sonuç alın

Aşağıdaki kod örneği, HTML dosyasının Python’da REST API kullanılarak Metin biçimine nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

# REST API kullanarak HTML'yi Python'da Çevrimiçi Düz Metne Dönüştürme
# Gerekli API örneklerini oluşturun
convert_api = groupdocs_conversion_cloud.ConvertApi.from_keys(client_id, client_secret)

# Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
settings = groupdocs_conversion_cloud.ConvertSettings()
settings.file_path = "python-testing/input-sample-file.html"
settings.format = "txt"
settings.output_path = "python-testing/output-sample-file.txt"

# Belge dönüştürme isteği oluştur
request = groupdocs_conversion_cloud.ConvertDocumentRequest(settings)

# HTML dosyasını Metin dosyasına dönüştürün
result = convert_api.convert_document(request)
print("Successfully converted HTML file to Text file online in Python: " + result[0].path)
REST API kullanarak HTML'yi Python'da Çevrimiçi Düz Metne Dönüştürün

REST API kullanarak HTML’yi Python’da Çevrimiçi Düz Metne Dönüştürün

Girdi dosyasını yüklemek ve ardından dönüştürülen HTML dosyasını indirmek için önceden açıklanan adımları izleyin.

Çevrimiçi Html Dönüştürücüye Ücretsiz Metin

Metinden HTML’ye çevrimiçi dönüştürücü nedir? Yukarıdaki API kullanılarak geliştirilen Metni HTML dosyasına dönüştürmek için lütfen aşağıdaki ücretsiz Metinden Html’ye dönüştürücüyü çevrimiçi deneyin.

HTML’den Metin Dönüştürücüye Çevrimiçi Ücretsiz

HTML’yi Metin dosyasına ücretsiz dönüştürmek nasıl? Lütfen yukarıdaki API kullanılarak geliştirilen HTML’yi Metne çevrimiçi dönüştürmek için aşağıdaki HTML’den Metin’e ücretsiz çevrimiçi dönüştürücü deneyin.

Çözüm

Bu makalede şunları öğrendiniz:

 • bulutta REST API kullanarak Metni HTML dosyasına dönüştürme;
 • Metin dosyasını buluta yükleyin ve ardından dönüştürülen html dosyasını buluttan indirin;
 • Python’da programlı olarak ek seçenekler kullanarak Metni HTML dosyasına dönüştürme;
 • HTML dosyasını Python’da REST API kullanarak Metin dosyasına dönüştürme;

Belgeleri kullanarak GroupDocs.Conversion Cloud API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, API’lerimizi doğrudan tarayıcı aracılığıyla görselleştirmenize ve bunlarla etkileşimde bulunmanıza olanak tanıyan bir API Referansı bölümü de sağlıyoruz. Python SDK’nın kaynak kodunun tamamını GitHub indirmeyi ve gereksinimlerinize göre güncellemeyi düşünebilirsiniz.

Son olarak, groupdocs.cloud, REST API kullanarak farklı dosya biçimleri dönüştürmeleri hakkında yeni blog makaleleri yazıyor. Bu nedenle, düzenli güncellemeler için lütfen iletişimde kalın.

Bir soru sor

Metnin HTML’ye veya tersine nasıl dönüştürüleceği hakkında herhangi bir sorunuz/sorunuz varsa, lütfen forumda bize sormaktan çekinmeyin.

SSS

Python’da Metni HTML’ye nasıl dönüştürebilirim?

Metni çevrimiçi ve hızlı bir şekilde HTML dosyasına dönüştürmeye ilişkin Python kod parçacığını öğrenmek için lütfen bu bağlantıyı takip edin.

Text to Html python kitaplığına nasıl kurulur?

Dosyaları programlı olarak dönüştürmek ve işlemek için Metinden HTML’ye dönüştürücüyü Python library indirip yükleyin.

REST API kullanarak HTML’yi Metne nasıl dönüştürebilirim?

Bir ConvertApi örneği oluşturun, dönüştürme ayarlarının değerlerini ayarlayın ve HTML’yi Metne dönüştürmek için ConvertDocumentRequest ile convertDocument yöntemini çağırın veya tam tersi.

Python’da HTML’yi Metin olarak nasıl değiştiririm?

HTML dosyasını TXT dosyasına hızlı ve kolay bir şekilde nasıl değiştireceğinize ilişkin Python kod örneğini öğrenmek için lütfen bu bağlantıyı takip edin.

HTML dosyasını çevrimiçi olarak ücretsiz olarak Metne nasıl dönüştürebilirim?

Lütfen HTML’yi Metne saniyeler içinde kolayca dönüştürmek için çevrimiçi HTML dosyasından Metin dosyasına dönüştürücü kullanın.

HTML belgesini çevrimiçi ücretsiz olarak TXT dosyasına nasıl dönüştürebilirim?

 • Çevrimiçi HTML’den TXT’ye dönüştürücümüzü açın
 • HTML dosyası yüklemek için dosya bırakma alanının içine tıklayın veya HTML dosyasını sürükleyip bırakın.
 • Şimdi Dönüştür düğmesine tıklayın, çevrimiçi HTML’den Metne dönüştürücü, HTML’yi TXT’ye dönüştürecektir.
 • Çıktı dosyasının indirme bağlantısı, dönüştürmeden hemen sonra kullanılabilir olacaktır.

HTML’den Metin Dosyasına dönüştürücü kullanmak güvenli midir?

Evet, yüklenen dosyalar 24 saat sonra silineceği için çok güvenli ve güvenilirdir.

Ayrıca bakınız

Aşağıdakileri öğrenmek için aşağıdaki makaleleri ziyaret etmenizi öneririz: