Java kullanarak PowerPoint Sunumlarını HTML biçiminde dönüştürme.

Java kullanarak PowerPoint’i (PPT/PPTX) HTML’ye Dönüştürme

Bir PowerPoint sunumunu HTML‘ye dönüştürmek bazı durumlarda yararlı olabilir. Örneğin, sunumlarınızın web’de görüntülenmesini istiyorsanız veya arama motoru optimizasyonunu iyileştirip çevrimiçi kullanıcılar için daha kolay erişilebilir hale getirmek istiyorsanız. Ek olarak, PowerPoint’i HTML’ye dönüştürmek, modern bir web tarayıcısı kullanan herhangi bir cihazda daha iyi düzenleme, güvenlik ve aranabilirlik sağlar. Bu nedenle, bu makale PowerPoint PPT veya PPTX’in Java kullanarak programlı olarak HTML’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

Bu eğitimde aşağıdaki konular ele alınacaktır:

Java PowerPoint’ten HTML’ye Dönüştürme REST API - SDK Kurulumu

PowerPoint dosyalarını HTML’ye dönüştürmek çok büyük bir görev olabilir, ancak GroupDocs.Conversion Cloud REST API in Java kullanmak artık basit ve çok verimli. GroupDocs Cloud Java API, PPTX dahil olmak üzere çeşitli belge ve görüntü türlerini HTML web sayfalarına dönüştürmek için güçlü bir araçtır. API’yi Java uygulamalarına entegre etmeyi kolaylaştırarak dönüştürme hizmetini hızlı bir şekilde ve herhangi bir ek yazılım olmadan gerçekleştirmenize olanak tanır. Ek olarak API, dönüştürme işlemi sırasında belgelerin orijinal metin biçimini ve düzenlerini korur; bu, orijinal belgelerin bütünlüğünü korumak için yararlı olabilir. API ayrıca yalnızca PowerPoint’i değil, aynı zamanda PDF’leri, Word’ü, Excel’i, HTML sayfalarını, CAD dosyalarını, raster görüntüleri vb.

API’nin JAR dosyasını indirebilir veya Maven yapılandırmalarını kullanarak kurabilirsiniz. Projenizin POM.xml dosyasına havuz ve bağımlılık ekleyin. Maven için talimatlar aşağıdadır:

Maven Deposu:

<repository>
  <id>groupdocs-artifact-repository</id>
  <name>GroupDocs Artifact Repository</name>
  <url>https://repository.groupdocs.cloud/repo</url>
</repository>

Maven Bağımlılığı:

 <dependency>
  <groupId>com.groupdocs</groupId
  <artifactId>groupdocs-conversion-cloud</artifactId>
  <version>23.4</version>
  <scope>compile</scope>
</dependency>

Adımları ve mevcut kod parçacıklarını izlemeye başlamadan önce gösterge panosundan uygulama kimliğini ve uygulama Sırrını almak için bir GroupDocs hesabı için kaydolun. Lütfen kimliğinizi ve sırrınızı aldıktan sonra aşağıda gösterilen kodu girin:

# Ücretsiz kayıttan sonra client_id ve client_secret'inizi https://dashboard.groupdocs.cloud adresinden alın.

String ClientId = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
String ClientSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
String MyStorage = "test-internal-storage";
Configuration configuration = new Configuration(ClientId, ClientSecret);

REST API kullanarak Java’da PowerPoint’i HTML Dosyasına Dönüştürme

GroupDocs.Conversion Cloud REST API kullanarak bir PowerPoint PPT veya PPTX dosyasını Java’da programlı olarak HTML’ye dönüştürmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:

 • PowerPoint sunumunu Buluta Yükle
 • Dönüştürün PowerPoint slaytlarını Java’da HTML’ye dönüştürün
 • Dönüştürülen dosyayı İndir

Dosyayı Yükle

Öncelikle, aşağıda verilen kod parçacığını kullanarak PowerPoint belgesini bulut depolamaya yükleyin:

package com.groupdocsdev.classes;

import com.groupdocs.cloud.conversion.api.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.Configuration;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.ApiException;

import java.io.File;

// Dosyayı Java Kullanarak Bulut Depolamaya Yükleyin
public class App {

	public static void main(String[] args) {
				
		// Dönüştürme API'sinin bir örneğini oluşturun					
		FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
		try {
			File fileStream = new File("H:\\groupdocs-cloud-data\\input-sample-file.pptx");
			UploadFileRequest request = new UploadFileRequest("java-testing\\input-sample-file.pptx", fileStream, MyStorage);
			FilesUploadResult response = apiInstance.uploadFile(request);
			System.out.println("Expected response type is FilesUploadResult: " + response.getUploaded().size());
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
		
	}
}

Sonuç olarak, karşıya yüklenen PowerPoint dosyası, bulut üzerindeki kontrol panelinizin dosyalar bölümünde mevcut olacaktır.

PowerPoint PPTX’i Java kullanarak HTML’ye dönüştürün

Bu bölüm, aşağıdaki adımları izleyerek bir PPT veya PPTX’in Java’da programlı olarak bir HTML belgesine nasıl dönüştürüleceği ile ilgilidir:

 • İlk olarak, ConvertApi sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • İkinci olarak, ConvertSettings sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Üçüncüsü, bulut depolama adını sağlayın.
 • Ardından, giriş PowerPoint dosya yolunu ve çıktı dosyası biçimini “html” olarak ayarlayın.
 • Şimdi çıktı HTML dosyası yolunu ayarlayın.
 • Ardından, bir ConvertDocumentRequest sınıfı örneği oluşturun ve settings parametresini iletin.
 • Son olarak, ConvertDocumentRequest parametresiyle convertDocument() yöntemini çağırın.

Aşağıdaki kod parçacığı, REST API kullanılarak PowerPoint’in Java’da HTML’ye nasıl aktarılacağını gösterir:

package com.groupdocsdev.classes;

import com.groupdocs.cloud.conversion.api.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.Configuration;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.ApiException;
import java.util.List;

// Java'da PowerPoint slaytlarını HTML web sayfasına dönüştürme.
public class App {

	public static void main(String[] args) {
		
		// Dönüştürme API'sinin bir örneğini oluşturun
		ConvertApi apiInstance = new ConvertApi(configuration);
					
		try {
			 
			// Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
			ConvertSettings settings = new ConvertSettings();
			settings.setStorageName(MyStorage);
			settings.setFilePath("java-testing/input-sample-file.pptx");
			settings.setFormat("html");
			
			settings.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.html");
		
			// belirtilen biçime dönüştür
			List<StoredConvertedResult> response = apiInstance.convertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
			System.out.println("Document converted successfully: " + response);
			
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling Java API: ");
			e.printStackTrace();
		}
	}
}
Java kullanarak PowerPoint Sunumlarını HTML biçiminde dönüştürme.

PowerPoint PPTX’i Java’da HTML belgesine dönüştürün

Dönüştürülen Dosyayı İndirin

Yukarıdaki kod örneği, dönüştürülen HTML belgesini buluta kaydedecektir. Dönüştürülen HTML dosyasını aşağıdaki kod parçacığını kullanarak indirebilirsiniz:

package com.groupdocsdev.classes;

import com.groupdocs.cloud.conversion.api.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.Configuration;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.ApiException;

import java.io.File;

// Java'daki Bulut Depolama Alanından Dosya İndirin
public class App {

	public static void main(String[] args) {
				
		// Dönüştürme API'sinin bir örneğini oluşturun					
		FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
		try {
			DownloadFileRequest request = new DownloadFileRequest("java-testing\\output-sample-file.html", MyStorage, null);
			File response = apiInstance.downloadFile(request);
			System.err.println("Expected response type is File: " + response.length());
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
		
	}
}

Bir sonraki bölümde Java REST API kullanarak PowerPoint’i daha gelişmiş ayarlar yardımıyla HTML’ye çevireceğiz.

Gelişmiş Seçenekleri Kullanarak PowerPoint Slaytlarını Java’da Çevrimiçi HTML’ye Dönüştürün

Bu bölümde, aşağıda verilen adımları izleyerek Java’da programlı olarak bazı gelişmiş ayarları kullanarak PowerPoint’i bir HTML web sayfası olarak dönüştürüp kaydedeceğiz:

 • İlk olarak, ConvertApi sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • İkinci olarak, ConvertSettings sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Üçüncüsü, bulut depolama adını sağlayın.
 • Ardından, giriş PowerPoint dosyası yolunu ve çıktı dosyası formatını “html” olarak ayarlayın.
 • Ardından, HtmlConvertOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Ardından, setFromPage, setPagesCount, setFixedLayout, vb. gibi çeşitli dönüştürme seçeneklerini ayarlayın.
 • Şimdi, ConvertSettings örneğini kullanarak dönüştürme seçeneklerini ve çıktı dosyası yolunu ayarlayın.
 • ConvertDocumentRequest sınıfı örneği oluşturun ve ayar parametrelerini iletin.
 • Son olarak, convertDocument() yöntemini çağırın ve ConvertDocumentRequest parametresini iletin.

Dosyaları yüklemek ve indirmek için lütfen daha önce belirtilen adımları izleyin. Aşağıdaki kod örneği, gelişmiş ayarlar kullanılarak PowerPoint PPTX’in HTML belgelerine nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

package com.groupdocsdev.classes;

import com.groupdocs.cloud.conversion.api.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.Configuration;
import com.groupdocs.cloud.conversion.client.ApiException;
import java.util.List;

// Java, bazı ek ayarlar kullanarak PPT veya PPTX slaytlarını HTML belgesine dönüştürür.
public class App {

	public static void main(String[] args) {
		
		// Dönüştürme API'sinin bir örneğini oluşturun
		ConvertApi apiInstance = new ConvertApi(configuration);
					
		try {
			 
			// Dönüştürme ayarlarını hazırlayın
			ConvertSettings settings = new ConvertSettings();
			settings.setStorageName(MyStorage);
			settings.setFilePath("java-testing/input-sample-file.pptx");
			settings.setFormat("html");
			
			HtmlConvertOptions convertOptions = new HtmlConvertOptions();
			convertOptions.setFromPage(3);
			convertOptions.setPagesCount(5);
			convertOptions.setFixedLayout(true);

			settings.setConvertOptions(convertOptions);
			settings.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.html");
			
			// belirtilen biçime dönüştür
			List<StoredConvertedResult> response = apiInstance.convertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
			System.out.println("Document converted successfully: " + response);
			
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling Java API: ");
			e.printStackTrace();
		}
	}
}
Java kullanarak PowerPoint Sunumlarını HTML biçiminde dönüştürme.

PowerPoint PPTX’i Java’da HTML belgesine dönüştürün

Son olarak, PowerPoint dosyalarını HTML’ye dönüştürme sürecinin sizi engellemesine izin vermeyin, GroupDocs.Conversion Cloud REST API’yi bugün deneyin ve sunumlarınızı Java’da HTML’ye dönüştürmenin kolaylığını ve basitliğini yaşayın.

Ücretsiz Çevrimiçi PowerPoint’ten HTML’ye Dönüştürücü

PowerPoint sunumlarını çevrimiçi olarak ücretsiz olarak HTML dosyalarına nasıl dönüştürebilirim? Bir sunum dosyasından ücretsiz olarak HTML oluşturmak için lütfen çevrimiçi bir [PowerPoint PPTX - HTML dönüştürücü] deneyin. Bu dönüştürücü, yukarıda belirtilen PowerPoint’ten HTML’ye REST API kullanılarak geliştirilmiştir.

Çözüm

Bu, bizi bu blog gönderisinin sonuna getiriyor. Bu makaleden öğrendikleriniz şunlardır:

 • Java’da programlı olarak PPTX’i bir HTML sayfasına dönüştürme;
 • Java’daki bazı gelişmiş ayarları kullanarak bir PowerPoint PPT’yi bir HTML dosyasına dönüştürme;
 • PowerPoint belgesini programlı olarak buluta yükleyin ve ardından dönüştürülen HTML dosyasını buluttan indirin;
 • ve ücretsiz bir PowerPoint’ten HTML’ye dönüştürücü kullanarak PowerPoint’i çevrimiçi olarak HTML’ye dönüştürün.

Ayrıca, doğrudan tarayıcı aracılığıyla API’lerimizi görselleştirmenize ve API’lerimizle iletişim kurmanıza olanak tanıyan bir API Referansı bölümü de sağlıyoruz. Java SDK’nın eksiksiz kaynak kodu Github üzerinde ücretsiz olarak mevcuttur. Lütfen Java için GroupDocs.Conversion Bulut SDK’sını kontrol edin Örnekler burada. Ayrıca, ayrıntılı adımlar ve kullanım için Başlangıç kılavuzumuzu takip etmenizi öneririz.

Son olarak, REST API kullanarak farklı dosya formatları ve dönüşümler hakkında yeni blog makaleleri yazmaya devam ediyoruz. Bu nedenle, düzenli güncellemeler için lütfen iletişime geçin.

Bir soru sor

PowerPoint’ten HTML’ye dönüştürücü API’si ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen [ücretsiz destek forumu] üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin]22.

SSS

Bir PowerPoint PPT veya PPTX dosyasını HTML’ye dönüştürmenin en iyi yolu nedir?

GroupDocs.Conversion Cloud REST API gibi bir Java kitaplığı kullanmak, bir PowerPoint PPT veya PPTX dosyasını HTML’ye dönüştürmenin en iyi yoludur. Çeşitli dosya biçimlerini destekleyen ve PowerPoint’i HTML belgelerine dönüştürmek için Java uygulamanıza entegre edilebilen bulut tabanlı bir API’dir.

PowerPoint dosyalarını HTML’ye dönüştürmek için Java’yı nasıl kullanabilirim?

Java SDK kullanarak PowerPoint PPT’yi HTML’ye dönüştürebilirsiniz. İlk olarak, bir ConvertApi örneği oluşturun, ConvertSettings değerlerini ayarlayın ve PPT’yi bir HTML dosyası olarak kaydetmek için ConvertDocumentRequest ile convertDocument yöntemini çağırın.

Bir PowerPoint dosyasını çevrimiçi olarak ücretsiz olarak HTML’ye nasıl dönüştürebilirim?

Çevrimiçi PowerPoint PPT’den HTML’ye dönüştürücü, biçimlendirme ve düzen korumasıyla PowerPoint’i HTML’ye dönüştürmenize olanak tanır. PPT sunumunun çevrimiçi olarak HTML’ye dönüştürülmesi tamamlandığında, dönüştürülen HTML dosyasını anında sisteminize indirebilirsiniz. Lütfen dönüştürmeyi gerçekleştirmek için dönüştürme için aşağıda verilen adım adım talimatları izleyin:

 • Bir [ücretsiz PowerPoint’ten HTML’ye çevrimiçi dönüştürücü] açın25.
 • Şimdi, bir PowerPoint dosyası yüklemek için dosya bırakma alanına tıklayın veya bir PowerPoint dosyasını sürükleyip bırakın.
 • Ardından, Şimdi Dönüştür düğmesine tıklayın. Ücretsiz çevrimiçi PowerPoint’ten HTML’ye dönüştürücü, PPT dosyasını HTML’ye dönüştürür.
 • Çıkış HTML dosyasının indirme bağlantısı, PowerPoint slaytları dönüştürüldükten hemen sonra kullanılabilir olacaktır.

PowerPoint’i HTML’ye dönüştürmek için herhangi bir açık kaynaklı Java kitaplığı önerebilir misiniz?

Java’daki PowerPoint slaytlarından programlı olarak HTML’yi işlemek, işlemek ve HTML oluşturmak için PPT sunumunu HTML dönüştürücüye Java kitaplığı indirebilirsiniz.

Windows’ta bir PowerPoint dosyasını HTML’ye dönüştürmenin bir yolu var mı?

Windows için çevrimdışı bir PowerPoint’ten HTML’ye dönüştürücü indirmek için lütfen bu bağlantıyı ziyaret edin. Bu ücretsiz PowerPoint’ten HTML’ye dönüştürücü, PowerPoint’i bağlantılar ve multimedya ile Windows’ta tek bir tıklamayla hızlı bir şekilde HTML’ye dışa aktarmak için kullanılabilir.

Ayrıca bakınız

İlgili konular hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, aşağıda listelenen makaleleri okumanızı öneririz: