Java'da çevrimiçi Word belge sayfaları nasıl çıkarılır

Belge Sayfalarını Çıkarın - Java’daki Word Dosyasından Sayfaları Çıkarın.

Java’daki bir Word belgesinden belirli sayfaları çıkarmakta zorlanıyor musunuz? Büyük Word belgeleri ile çalışırken, büyük bir Word belgesinden belirli sayfaları çıkarmak zorlu bir görev olabilir. Neyse ki Java için GroupDocs.Merger Cloud SDK, bu süreci kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Bu makalede, Java için GroupDocs.Merger Cloud SDK kullanarak Java’daki bir Word dosyasından sayfaların nasıl çıkarılacağını keşfedeceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

Word Belgesi Sayfalarını Çıkarmak için Java REST API’si - SDK Kurulumu

GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java, geliştiricilerin buluttaki belgeleri ve dosyaları birleştirmelerine, bölmelerine, yeniden sıralamalarına, ayıklamalarına ve değiştirmelerine olanak tanıyan güçlü bir API’dir. Belge sayfalarını ve içeriklerini yönetmenin kolay, güvenilir ve hızlı bir yolunu sağlar. PDF, Word, Excel, HTML, PowerPoint ve çok daha fazlası gibi en popüler dosya biçimleri ile uyumludur. Bu güçlü SDK’nın kullanımı kolaydır ve dosya işleme sürecini otomatikleştirmek için Java tabanlı bir uygulamaya entegre edilebilir.

API’nin JAR dosyasını indirebilir veya projenizin pom.xml dosyasına aşağıdaki depoyu ve bağımlılığı ekleyerek Maven’i kullanarak yükleyebilirsiniz:

Maven Deposu:

<repository>
  <id>groupdocs-artifact-repository</id>
  <name>GroupDocs Artifact Repository</name>
  <url>https://repository.groupdocs.cloud/repo</url>
</repository>

Maven Bağımlılığı:

<dependency>
  <groupId>com.groupdocs</groupId>
  <artifactId>groupdocs-merger-cloud</artifactId>
  <version>23.2</version>
  <scope>compile</scope>
</dependency>

Şimdi, ücretsiz bir deneme hesabı için kaydolmalısınız veya API anahtarınızı almak için GroupDocs web sitesinde bir abonelik planı satın almalısınız. İstemci Kimliği ve İstemci Sırrı’na sahip olduğunuzda, Java tabanlı bir uygulamaya aşağıdaki kod parçacığını ekleyin:

# Kayıttan sonra client_id ve client_secret'inizi https://dashboard.groupdocs.cloud adresinden alın.

String ClientId = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
String ClientSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
String MyStorage = "test-internal-storage";
Configuration configuration = new Configuration(ClientId, ClientSecret);

Tam Sayfa Numaralarını Kullanarak Java’daki Word Belgelerinden Sayfaları Ayıklayın

Artık ortamımızı kurduğumuza göre, bir Word belgesinden sayfaları ayıklamak için GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java’yı nasıl kullanacağımızı görelim. İşte adımlar:

Dosyaları Yükle

Öncelikle aşağıda verilen kod örneğini kullanarak Word belgesini buluta yükleyin:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.io.File;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Java kullanarak Bulut Depolamaya dosya yükleyin
public class App {

	public static void main(String[] args) {

		FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
		try {
			File fileStream = new File("H:\\groupdocs-cloud-data\\input-sample-file.docx");
			UploadFileRequest request = new UploadFileRequest("java-testing\\input-sample-file.docx", fileStream, MyStorage);
			FilesUploadResult response = apiInstance.uploadFile(request);
			System.out.println("Expected response type is FilesUploadResult: " + response.getUploaded().size());
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

Sonuç olarak, yüklenen Word dosyası, bulut üzerindeki kontrol panelinizin dosyalar bölümünde mevcut olacaktır.

Java’daki Word Belgelerinden Sayfaları Çıkarın

Bu bölümde, Java için GroupDocs.Merger Cloud SDK kullanılarak bir Word belgesinden sayfaların nasıl çıkarılacağına ilişkin adımları ve örnek bir kod parçacığını ele alacağız:

 • Öncelikle, gerekli sınıfları Java dosyanıza aktarın.
 • İkinci olarak, PagesApi sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Üçüncü olarak, FileInfo sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Bundan sonra, kaynak giriş dosyası yolunu ayarlayın.
 • Şimdi, ExtractOptions() sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Ardından, dizi biçiminde setFileInfo, setOutputPath ve setPages koleksiyonu ayıklama seçeneklerini tanımlayın.
 • Şimdi, ExtractRequest() sınıfının bir örneğini oluşturun ve ExtractOptions parametresini iletin.
 • Son olarak, PagesApi’nin extract() yöntemini çağırarak ve ExtractRequest parametresini geçirerek DOCX sayfalarını çıkarın.

Aşağıdaki kod parçacığı, Word belge sayfalarının REST API kullanılarak Java’da yeni bir dosyaya nasıl çıkarılacağını gösterir:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.util.Arrays;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Tam sayfa numaralarını kullanarak Java'daki kelime belgesinden sayfaları çıkarın.
public class App {

	public static void main(String[] args) {

		// Pages API'sinin bir örneğini oluşturun.			
		PagesApi apiInstance = new PagesApi(configuration);

		try {

			// ayarları hazırlayın
			FileInfo fileInfo = new FileInfo();			
			fileInfo.setFilePath("java-testing/input-sample-file.docx");

			ExtractOptions options = new ExtractOptions();
			options.setFileInfo(fileInfo);
			options.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.docx");
			options.setPages(Arrays.asList(3, 5, 7));

			ExtractRequest request = new ExtractRequest(options);

			DocumentResult response = apiInstance.extract(request);
			
			// Çıktı dosyası yolunu al
			System.out.println("Output file path: " + response.getPath());
			
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
		
	}
}

Dosyayı İndir

Yukarıdaki kod örneği, Word belgelerinin ayıklanan sayfalarını buluta kaydedecektir. Aşağıdaki kod örneğini kullanarak indirebilirsiniz:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.io.File;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Java kullanarak Bulut Depolamadan Dosya İndirin
public class App {

	public static void main(String[] args) {

		FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
		try {

			DownloadFileRequest request = new DownloadFileRequest("java-testing\\multipage-documents\\output-sample-file.docx", MyStorage, null);
			File response = apiInstance.downloadFile(request);
			System.out.println("Expected response type is downloadFile: " + response.length());
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

Sayfa Numarası Aralığını kullanarak Java’daki Word Dosyalarından Sayfaları Çıkarın

Bu bölümde, bir Word belgesinden belirli sayfaların tam sayfa numarası aralığına göre nasıl çıkarılacağına ilişkin adımlar ve örnek bir kod parçacığı sağlayacağız:

 • Öncelikle, gerekli sınıfları Java dosyanıza aktarın.
 • İkinci olarak, PagesApi sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Üçüncü olarak, FileInfo sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Bundan sonra, kaynak giriş dosyası yolunu ayarlayın.
 • Şimdi, ExtractOptions() sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Ardından, setFileInfo, setOutputPath, setStartPageNumber ve setEndPageNumber ayıklama seçeneklerini tanımlayın.
 • Ardından, setRangeMode sayfa seçeneklerini EVENPAGES olarak ayarlayın.
 • Şimdi, ExtractRequest() sınıfının bir örneğini oluşturun ve ExtractOptions parametresini iletin.
 • Son olarak, PagesApi’nin extract() yöntemini çağırarak ve ExtractRequest parametresini geçirerek sayfaları ayıklayın.

Aşağıdaki kod parçacığı, Java kullanarak sayfa aralığı ve modu uygulayarak Word dosyası sayfalarının nasıl çıkarılacağını gösterir:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.util.Arrays;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Sayfa numarası aralığını kullanarak Java'daki Word dosyasından sayfaları çıkarın.
public class App {

	public static void main(String[] args) {
		
		// Pages API'sinin bir örneğini oluşturun.
		PagesApi apiInstance = new PagesApi(configuration);

		try {

			// ayarları hazırlayın
			FileInfo fileInfo = new FileInfo();			
			fileInfo.setFilePath("java-testing/input-sample-file.docx");

			ExtractOptions options = new ExtractOptions();
			options.setFileInfo(fileInfo);
			options.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.docx");
			options.setStartPageNumber(1);
			options.setEndPageNumber(10);
			options.setRangeMode(PageOptions.RangeModeEnum.EVENPAGES);

			ExtractRequest request = new ExtractRequest(options);

			DocumentResult response = apiInstance.extract(request);
			
			// Çıktı dosyası yolunu al
			System.out.println("Output file path: " + response.getPath());
			
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
		
	}
}

Ücretsiz Çevrimiçi Word Belgesi Çıkarıcı

Word belge sayfaları ücretsiz olarak nasıl çıkarılır? Belirli sayfaları Word belgelerinden ücretsiz olarak çıkarmak için lütfen çevrimiçi Word sayfası çıkarıcıyı deneyin. Bu çevrimiçi Word sayfası çıkarma aracı, yukarıda belirtilen Groupdocs.Merger Cloud API’leri kullanılarak geliştirilmiştir.

Sonuç

Sonuç olarak, Java için GroupDocs.Merger Cloud SDK, geliştiricilerin çevrimiçi Word belgelerinden sayfaları ayıklamasına yardımcı olabilecek harika bir seçimdir. Bu makalede öğrendikleriniz şunlardır:

 • Java kullanılarak Word belgelerinden sayfa numarasına göre sayfaların nasıl çıkarılacağı;
 • Word belgesini programlı olarak buluta yükleyin ve indirin;
 • tam sayfa numaraları aralığını kullanarak sayfaları Java’da Word DOCX ayıklayın;
 • ve çevrimiçi bir Word sayfaları çıkarma aracını kullanarak Word’den sayfaları ücretsiz olarak çıkarın.

Ek olarak, API’lerimizi doğrudan tarayıcı aracılığıyla görselleştirmenize ve onlarla iletişim kurmanıza olanak tanıyan bir API Referansı bölümü de sağlıyoruz. Java SDK’nın eksiksiz kaynak kodu Github üzerinde ücretsiz olarak mevcuttur. Lütfen Java için GroupDocs.Merger Cloud SDK’sını kontrol edin Örnekler burada.

Ayrıca, ayrıntılı adımlar ve API kullanımı için Başlangıç kılavuzumuzu takip etmenizi öneririz.

Son olarak, REST API kullanarak farklı belge işlemleri üzerine yeni blog yazıları yazmaya devam ediyoruz. Bu nedenle, düzenli güncellemeler için lütfen iletişime geçin.

Bir soru sor

Belge sayfalarının nasıl çıkarılacağıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bize sorabilirsiniz.

SSS

Java’da çevrimiçi bir Word belgesinden sayfaları nasıl ayıklayabilirim?

GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java kullanarak bir Word dosyasından sayfalar çıkarabilir ve iş akışınızı kolaylaştırabilirsiniz.

REST API kullanarak belirli sayfaları çıkarabilir miyim?

Evet, GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java kullanarak belirli sayfaları ayıklamak için bir dizi biçiminde sayfa numarasını belirtebilirsiniz.

GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java tarafından hangi dosya biçimleri desteklenir?

GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java, Word, Excel, JPG, PowerPoint, PDF, HTML ve çok daha fazlasını içeren bir geniş dosya biçimi yelpazesini destekler.

Java için GroupDocs.Merger Cloud SDK kullanarak bir Word dosyasından birden fazla sayfa çıkarabilir miyim?

Evet, ayıklamak istediğiniz sayfa aralığını belirterek GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java kullanarak bir Word belgesinden birden çok sayfa çıkarabilirsiniz.

Ayrıca bakınız

Yararlı bulabileceğiniz bazı ilgili makaleler şunlardır: