Java'da PDF sayfaları nasıl çıkarılır

Java’da PDF’den Sayfaları Çıkarın - Çevrimiçi PDF Sayfalarını Ayırın.

PDF dosyalarıyla çalışıyorsanız, kendinizi bir PDF dosyasından sayfaları ayıklamanız gereken bir durumda bulabilirsiniz. Bir PDF dosyasından sayfaları ayıklamak, özellikle manuel olarak yapmanız veya büyük belgelerle uğraşmanız gerekiyorsa, zaman alan bir görev olabilir. Neyse ki, GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java’nın yardımıyla, bir PDF dosyasındaki sayfaları programlı olarak kolayca çıkarabilirsiniz. Bu yazıda, Java’da PDF’den sayfaların nasıl çıkarılacağını keşfedeceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

Java PDF Pages Extractor REST API ve SDK Kurulumu

GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java, geliştiricilerin Word, Excel dahil olmak üzere dosyalardan ve diğer belge türlerinden sayfaları birleştirmesine, ayıklamasına, bölmesine, yeniden sıralamasına ve kaldırmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir API’dir. , PowerPoint, HTML, PDF ve çok daha fazlası. Bu güçlü SDK kullanımı kolaydır ve dosya işleme görevlerini otomatikleştirmek için Java tabanlı bir uygulamaya entegre edilebilir.

API’nin JAR dosyasını indirebilir veya projenizin pom.xml dosyasına aşağıdaki depoyu ve bağımlılığı ekleyerek Maven’i kullanarak yükleyebilirsiniz:

Maven Deposu:

<repository>
  <id>groupdocs-artifact-repository</id>
  <name>GroupDocs Artifact Repository</name>
  <url>https://repository.groupdocs.cloud/repo</url>
</repository>

Maven Bağımlılığı:

<dependency>
  <groupId>com.groupdocs</groupId>
  <artifactId>groupdocs-merger-cloud</artifactId>
  <version>23.2</version>
  <scope>compile</scope>
</dependency>

Şimdi, ücretsiz bir deneme hesabı için kaydolmanız veya API anahtarınızı almak için GroupDocs web sitesinde bir abonelik planı satın almanız gerekir. İstemci Kimliği ve İstemci Sırrı’na sahip olduğunuzda, Java tabanlı bir uygulamaya aşağıdaki kod parçacığını ekleyin:

# Kayıttan sonra client_id ve client_secret'inizi https://dashboard.groupdocs.cloud adresinden alın.

String ClientId = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
String ClientSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
String MyStorage = "test-internal-storage";
Configuration configuration = new Configuration(ClientId, ClientSecret);

Java’da PDF Sayfalarını Tam Sayfa Numaralarına Göre Çıkarma

Java için GroupDocs.Merger Cloud SDK’yı kullanarak bir PDF dosyasından sayfaları ayıklamak için şu adımları izlemeniz gerekir:

Dosyaları Yükle

Öncelikle, aşağıda verilen kod örneğini kullanarak PDF dosyasını buluta yükleyin:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.io.File;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Java kullanarak Bulut Depolamaya dosya yükleyin
public class App {

	public static void main(String[] args) {

		FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
		try {
			File fileStream = new File("H:\\groupdocs-cloud-data\\input-sample-file.pdf");
			UploadFileRequest request = new UploadFileRequest("java-testing\\input-sample-file.pdf", fileStream, MyStorage);
			FilesUploadResult response = apiInstance.uploadFile(request);
			System.out.println("Expected response type is FilesUploadResult: " + response.getUploaded().size());
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

Sonuç olarak, yüklenen PDF dosyası, bulut üzerindeki kontrol panelinizin dosyalar bölümünde mevcut olacaktır.

Java’daki PDF Dosyalarından Sayfaları Çıkarın

Java için GroupDocs.Merger Cloud SDK kullanarak bir PDF dosyasından sayfaların nasıl ayıklanacağına ilişkin adım adım bir kılavuz ve örnek bir kod parçacığını burada bulabilirsiniz:

 • Öncelikle, gerekli sınıfları Java dosyanıza aktarın.
 • İkinci olarak, PagesApi sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Üçüncü olarak, FileInfo sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Bundan sonra, kaynak giriş dosyası yolunu ayarlayın.
 • Şimdi, ExtractOptions() sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Ardından, dizi biçiminde setFileInfo, setOutputPath ve setPages koleksiyonu ayıklama seçeneklerini tanımlayın.
 • Şimdi, ExtractRequest() sınıfının bir örneğini oluşturun ve ExtractOptions parametresini iletin.
 • Son olarak, PagesApi’nin extract() yöntemini çağırarak ve ExtractRequest parametresini geçirerek sayfaları ayıklayın.

Aşağıdaki kod parçacığı, REST API kullanarak PDF dosyalarının Java’da ayrı sayfalara nasıl ayrılacağını gösterir:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.util.Arrays;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Java'da Tam sayfa numaralarına göre PDF sayfaları nasıl ayıklanır?
public class App {

	public static void main(String[] args) {

		// Pages API'sinin bir örneğini oluşturun.			
		PagesApi apiInstance = new PagesApi(configuration);

		try {

			// ayarları hazırlayın
			FileInfo fileInfo = new FileInfo();			
			fileInfo.setFilePath("java-testing/input-sample-file.pdf");

			ExtractOptions options = new ExtractOptions();
			options.setFileInfo(fileInfo);
			options.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.pdf");
			options.setPages(Arrays.asList(3, 5, 7));

			ExtractRequest request = new ExtractRequest(options);

			DocumentResult response = apiInstance.extract(request);
			
			// Çıktı dosyası yolunu al
			System.out.println("Output file path: " + response.getPath());
			
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
		
	}
}

Dosyayı İndir

Yukarıdaki kod örneği, belirli PDF sayfalarını buluta kaydedecektir. Aşağıdaki kod örneğini kullanarak indirebilirsiniz:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.io.File;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Java kullanarak Bulut Depolamadan Dosya İndirin
public class App {

	public static void main(String[] args) {

		FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
		try {

			DownloadFileRequest request = new DownloadFileRequest("java-testing\\multipage-documents\\output-sample-file.pdf", MyStorage, null);
			File response = apiInstance.downloadFile(request);
			System.out.println("Expected response type is downloadFile: " + response.length());
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

Java Kullanarak Sayfa Aralıklarına Göre PDF’den Sayfaları Çıkarma

Bu bölümde, sayfa aralığını uygulayarak Java kullanarak seçilen sayfaları PDF’den kaydetmek için adım adım bir kılavuz ve örnek bir kod parçasını ele alacağız:

 • Öncelikle, gerekli sınıfları Java dosyanıza aktarın.
 • İkinci olarak, PagesApi sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Üçüncü olarak, FileInfo sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Bundan sonra, kaynak giriş dosyası yolunu ayarlayın.
 • Şimdi, ExtractOptions() sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Ardından, setFileInfo, setOutputPath, setStartPageNumber ve setEndPageNumber ayıklama seçeneklerini tanımlayın.
 • Ardından, setRangeMode sayfa seçeneklerini EVENPAGES olarak ayarlayın.
 • Şimdi, ExtractRequest() sınıfının bir örneğini oluşturun ve ExtractOptions parametresini iletin.
 • Son olarak, PagesApi’nin extract() yöntemini çağırarak ve ExtractRequest parametresini ileterek sayfaları ayıklayın.

Aşağıdaki kod parçacığı, Java’da sayfa aralığı ve modu uygulayarak PDF sayfalarının nasıl çıkarılacağını gösterir:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.util.Arrays;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Java kullanarak sayfa aralıklarına göre PDF'den sayfalar nasıl çıkarılır.
public class App {

	public static void main(String[] args) {
		
		// Pages API'sinin bir örneğini oluşturun.		
		PagesApi apiInstance = new PagesApi(configuration);

		try {

			// ayarları hazırlayın
			FileInfo fileInfo = new FileInfo();			
			fileInfo.setFilePath("java-testing/input-sample-file.pdf");

			ExtractOptions options = new ExtractOptions();
			options.setFileInfo(fileInfo);
			options.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.pdf");
			options.setStartPageNumber(1);
			options.setEndPageNumber(10);
			options.setRangeMode(PageOptions.RangeModeEnum.EVENPAGES);

			ExtractRequest request = new ExtractRequest(options);

			DocumentResult response = apiInstance.extract(request);
			
			// Çıktı dosyası yolunu al
			System.out.println("Output file path: " + response.getPath());
			
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
		
	}
}

Ücretsiz Çevrimiçi PDF Sayfa Çıkarıcı

PDF sayfaları ücretsiz olarak nasıl çıkarılır? Belirli sayfaları PDF’den ücretsiz olarak çıkarmak için lütfen ücretsiz PDF sayfaları çıkarıcıyı deneyin. Bu çevrimiçi PDF sayfası çıkarıcı, yukarıda belirtilen Groupdocs.Merger Cloud API’leri kullanılarak geliştirilmiştir.

Sonuç

GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java, PDF sayfalarını Java’da yeni PDF’ye çıkarmak için kolay bir yol sağlar. Bu makalede öğrendikleriniz şunlardır:

 • Java kullanarak PDF dosyalarını numaralarına göre birden çok sayfaya ayırma;
 • bulutta Java kullanarak PDF dosyasını programlı olarak yükleyin ve indirin;
 • Java’da sayfa aralıklarını kullanarak PDF’yi ayrı sayfalara ayırın;
 • ve ücretsiz bir çevrimiçi PDF sayfaları çıkarıcıyı kullanarak PDF’den sayfaları ücretsiz olarak ayıklayın.

Ek olarak, API’lerimizi doğrudan tarayıcı aracılığıyla görselleştirmenize ve onlarla iletişim kurmanıza olanak tanıyan bir API Referansı bölümü de sağlıyoruz. Java SDK’nın eksiksiz kaynak kodu Github üzerinde ücretsiz olarak mevcuttur. Lütfen Java için GroupDocs.Merger Cloud SDK’sını kontrol edin Örnekler burada.

Ayrıca, ayrıntılı adımlar ve API kullanımı için Başlarken kılavuzumuzu takip etmenizi öneririz.

Son olarak, REST API kullanarak farklı belge işlemleri üzerine yeni blog yazıları yazmaya devam ediyoruz. Bu nedenle, düzenli güncellemeler için lütfen iletişime geçin.

Bir soru sor

PDF sayfaları çıkarma API’sı hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bize sormaktan çekinmeyin.

SSS

Java’da bir PDF dosyasından sayfaları nasıl ayıklayabilirim?

GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java kullanarak bir PDF dosyasından sayfa çıkarabilirsiniz.

Java’da PDF’den tek bir sayfayı dışa aktarmak mümkün müdür?

Evet, GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java kullanarak Java’da programlı olarak PDF sayfalarını tek dosyalara çıkarabilirsiniz.

Java için GroupDocs.Merger Cloud SDK kullanarak sayfaları hangi dosya biçimlerinden çıkarabilirim?

GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java, PDF dosyalarına ek olarak Microsoft Word, Excel, PowerPoint, HTML ve [diğer dosya biçimlerinden] sayfaları ayıklayabilir30.

Ayrıca bakınız

Yararlı bulabileceğiniz bazı ilgili makaleler şunlardır: