Birden çok PDF Dosyasını C# .Net'te bir dosyada birleştirme

REST API kullanarak C#’ta PDF Dosyalarını Birleştirme.

PDF(Taşınabilir Belge Formatı), formatlarını ve düzenlerini korurken belgeleri paylaşmak için yaygın olarak kullanılır. Belirli senaryolarda, bilgileri kolaylaştırmak veya erişilebilirliği iyileştirmek için birden çok PDF dosyasını tek bir belgede birleştirmeniz gerekebilir. GroupDocs.Merger Cloud SDK for .Net, PDF dosyalarını programlı bir şekilde birleştirmenin güçlü ve sezgisel bir yolunu sağlayarak size zaman ve emek tasarrufu sağlar. Bu makalede, REST API kullanarak PDF dosyalarının C# ile nasıl birleştirileceğini ve birleştirileceğini keşfedeceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

PDF Dosyalarını Birleştirmek için C# REST API ve C# SDK Kurulumu

GroupDocs.Merger Cloud SDK for .NET, geliştiricilerin PDF birleştirme yeteneklerini C# uygulamalarına dahil etmelerine olanak tanıyan güçlü ve güvenilir bir çözümdür. PDF dosyalarını sorunsuz bir şekilde birleştirmek ve birleştirmek için kapsamlı bir dizi özellik ve işlev sunar. SDK’yı kullanarak, birden çok desteklenen belge biçimini orijinal biçimlendirmesini, düzenini ve içeriğini koruyarak tek bir belgede birleştirebilirsiniz. SDK, geliştirme sürecinizi basitleştirmek için C# tabanlı bir uygulamaya entegre edilebilir.

GroupDocs.Merger Cloud SDK for .NET’i projenize NuGet Paket yöneticisinden veya .NET CLI’de aşağıdaki komutu kullanarak yükleyebilirsiniz:

dotnet add package GroupDocs.Merger-Cloud --version 23.4.0

Ardından, adımları ve mevcut kod örneklerini izlemeye başlamadan önce gösterge tablosundan İstemci Kimliği ve İstemci Sırrı’nı toplayın. Müşteri Kimliği ve İstemci Sırrını aşağıda gösterildiği gibi koda ekleyin:

//https://dashboard.groupdocs.cloud adresinden clientId ve clientSecret'i edinin (ücretsiz kayıt gereklidir).
string clientId = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
string clientSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
string myStorage = "test-internal-storage";

var configuration = new Configuration(clientId, clientSecret);
configuration.ApiBaseUrl = "https://api.groupdocs.cloud";

REST API kullanarak Birden Fazla PDF Dosyasını C#’ta Tek Dosyada Birleştirin

Artık geliştirme ortamımızı kurduğumuza ve SDK’yı yüklediğimize göre, PDF dosyalarını birleştirmeye devam edelim. Bu adımları takip et:

Dosyaları Yükle

İlk olarak, aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak PDF belgesini bulut depolama alanına yükleyin:

// C# kullanarak Dosyaları Yükleyin
using System;
using System.IO;
using GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Api;
using GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Client;
using GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Model;
using GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Model.Requests;

namespace GroupDocs.Merger.CSharp
{
 class Upload_PDF_Files

 {
  static void Main(string[] args)
  {
   
   try
   {
    // Gerekli API örneklerini oluşturun
    var storageApi = new StorageApi(configuration);
    var fileApi = new FileApi(configuration);

    var path = @"H:\groupdocs-cloud-data";

    var files = Directory.GetFiles(path, "*.pdf", SearchOption.AllDirectories);
    foreach (var file in files)
    {
     var relativeFilePath = file.Replace(path, string.Empty).Trim(Path.DirectorySeparatorChar);

     var response = storageApi.ObjectExists(new ObjectExistsRequest(relativeFilePath, myStorage));
     if (response.Exists != null && !response.Exists.Value)
     {
      var fileStream = File.Open(file, FileMode.Open);

      fileApi.UploadFile(new UploadFileRequest(relativeFilePath, fileStream, myStorage));
      fileStream.Close();
     }
    }

    Console.WriteLine("File Uploaded to Cloud Storage.");
   }
   catch (Exception e)
   {
    Console.WriteLine("Exception when calling GroupDocs API: " + e.Message);
   }

  }
 }
}

Sonuç olarak, yüklenen PDF dosyası, bulut üzerindeki kontrol panelinizin dosyalar bölümünde mevcut olacaktır.

PDF Belgelerini C#’ta Birleştirme

Adımlar ve birden çok PDF belgesinin C# dilinde programlı olarak tek bir dosyada nasıl birleştirileceğini gösteren örnek bir kod parçacığı aşağıda verilmiştir.

 • İlk olarak, DocumentApi sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • İkinci olarak, JoinItem sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Üçüncüsü, FileInfo’daki ilk JoinItem için girdi dosyası yolunu ayarlayın.
 • Ardından, ikinci giriş dosyası için JoinItem’in yeni bir örneğini oluşturun.
 • Şimdi, FileInfo’da ikinci JoinItem için girdi dosyası yolunu sağlayın.
 • Daha fazla PDF dosyasını birleştirmek için daha fazla JoinItem ekleyebilirsiniz.
 • Ardından, JoinOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Oluşturulan birleştirme öğelerinin virgülle ayrılmış bir listesini ekleyin.
 • Ayrıca, çıktı dosyası yolunu bulutta ayarlayın.
 • Şimdi, JoinRequest’in bir örneğini oluşturun ve JoinOptions parametresini iletin.
 • Son olarak, DocumentApi’nin join() yöntemini çağırarak ve JoinRequest parametresini ileterek sonuçları alın.

Aşağıdaki kod parçacığı, birden çok PDF dosyasının REST API kullanılarak C# dilinde nasıl birleştirileceğini gösterir:

// REST API Kullanarak Birden Çok PDF Dosyasını C#'ta Bir Dosyada Birleştirme
using System;
using GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Api;
using GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Client;
using GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Model;
using GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Model.Requests;

namespace GroupDocs.Merger.CSharp
{
 // C# Kullanarak PDF Dosyalarını Tek Dosyada Birleştirme
 class Merge_PDF_Files

 {
  static void Main(string[] args)
  {

   try
   {
    // Gerekli API örneklerini oluşturun
    var documentApi = new DocumentApi(configuration);
    var item1 = new JoinItem
    {
     FileInfo = new GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Model.FileInfo
     {
      FilePath = "csharp-testing/sample-file-one.pdf"
     }
    };

    var item2 = new JoinItem
    {
     FileInfo = new GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Model.FileInfo
     {
      FilePath = "csharp-testing/sample-file-two.pdf"
     }
    };

    var options = new JoinOptions
    {
     JoinItems = new List<JoinItem> { item1, item2 },
     OutputPath = "csharp-testing/merged-file.pdf"
    };

    var request = new JoinRequest(options);
    var response = documentApi.Join(request);
    Console.WriteLine("Successfully merged PDF files in C#: " + response.Path);
   }
   catch (Exception e)
   {
    Console.WriteLine("Exception when calling GroupDocs Api: " + e.Message);
   }

  }
 }
}

Yalnızca birkaç satır kodla, artık GroupDocs.Merger Cloud SDK for .Net’i kullanarak PDF dosyalarını kolayca birleştirebilirsiniz.

Dosyayı İndir

Yukarıdaki kod örneği, birleştirilmiş PDF dosyasını buluta kaydedecektir. Aşağıdaki kod parçacığını kullanarak indirebilirsiniz:

// Sonuç Dosyasını Buluttan İndirin
using System;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Api;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Client;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Model.Requests;

namespace GroupDocs.Merger.CSharp
{
 // Çıktı Dosyasını İndir
 class Download_File
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   try
   {
    // api'yi başlat
    var fileApi = new FileApi(configuration);
    // indirme dosyası isteği oluştur
    var downloadRequest = new DownloadFileRequest("csharp-testing/merged-file.pdf", myStorage);
    // dosyayı indir
    Stream downloadResponse = fileApi.DownloadFile(downloadRequest);

    // dosyayı çalışma dizinine kaydet
    using (var fileStream = System.IO.File.Create("H:\\groupdocs-cloud-data\\merged-file.pdf"))
    {
     downloadResponse.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
     downloadResponse.CopyTo(fileStream);
    }
    Console.WriteLine("File downloaded successfully.");
   }
   catch (Exception e)
   {
    Console.WriteLine("Exception when calling GroupDocs FileApi: " + e.Message);
   }

  }
 }
}

REST API kullanarak C#’ta PDF Dosyalarının Belirli Sayfalarını Birleştirin

GroupDocs.Merger Cloud SDK, PDF birleştirme sürecini gereksinimlerinize göre özelleştirmek için çeşitli gelişmiş seçenekler sunar. Aşağıdaki adımları izleyerek birden çok PDF dosyasındaki belirli sayfaları program aracılığıyla tek bir dosyada kolayca birleştirebilirsiniz:

 • İlk olarak, DocumentApi sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • İkinci olarak, JoinItem sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Üçüncüsü, FileInfo’daki ilk JoinItem için girdi dosyası yolunu ayarlayın.
 • Ardından, birleştirilecek sayfaların virgülle ayrılmış listesini sağlayın.
 • Ardından, ikinci giriş dosyası için JoinItem’in yeni bir örneğini oluşturun.
 • Şimdi, FileInfo’da ikinci JoinItem için girdi dosyası yolunu sağlayın.
 • StartPageNumber, EndPageNumber ve RangeMode değerlerini ayarlayın.
 • Daha fazla PDF dosyasını birleştirmek için daha fazla JoinItem ekleyebilirsiniz.
 • Ardından, JoinOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Oluşturulan birleştirme öğelerinin virgülle ayrılmış bir listesini ekleyin.
 • Ayrıca, çıktı dosyası yolunu bulutta ayarlayın.
 • Şimdi, JoinRequest’in bir örneğini oluşturun ve JoinOptions parametresini iletin.
 • Son olarak, DocumentApi’nin join() yöntemini çağırarak ve JoinRequest parametresini ileterek sonuçları alın.

Aşağıdaki kod parçacığı, REST API kullanılarak C# .NET’te iki PDF dosyasındaki belirli sayfaların nasıl birleştirileceğini gösterir:

// Birden Çok PDF Dosyasının Belirli Sayfalarını C# ile Birleştirme
using System;
using GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Api;
using GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Client;
using GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Model;
using GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Model.Requests;

namespace GroupDocs.Merger.CSharp
{
 // PDF dosyalarını C# ile bir dosyada birleştirin
 class Merge_PDF_Files
 {
  static void Main(string[] args)
  { 

   try
   {
    
    // Gerekli API örneklerini oluşturun
    var documentApi = new DocumentApi(configuration);
    var item1 = new JoinItem
    {
     FileInfo = new GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Model.FileInfo
     {
      FilePath = "csharp-testing/sample-file-one.pdf"
     },
     Pages = new List<int?> { 1, 4, 7 }
    };

    var item2 = new JoinItem
    {
     FileInfo = new GroupDocs.Merger.Cloud.Sdk.Model.FileInfo
     {
      FilePath = "csharp-testing/sample-file-two.pdf"
     },
     StartPageNumber = 1,
     EndPageNumber = 5,
     RangeMode = JoinItem.RangeModeEnum.OddPages
    };

    var options = new JoinOptions
    {
     JoinItems = new List<JoinItem> { item1, item2 },
     OutputPath = "csharp-testing/merged-file.pdf"
    };

    var request = new JoinRequest(options);
    var response = documentApi.Join(request);
    Console.WriteLine("Successfully combined two PDF files into one in CSharp: " + response.Path);
   }
   catch (Exception e)
   {
    Console.WriteLine("Exception when calling GroupDocs Api: " + e.Message);
   }

  }
 }
}

Ücretsiz Çevrimiçi PDF Birleştirme

PDF dosyaları çevrimiçi olarak ücretsiz olarak nasıl birleştirilir? Birden fazla PDF dosyasını herhangi bir cihazdan tek bir dosyada birleştirmek için lütfen aşağıdaki çevrimiçi PDF Birleştirme uygulamasını deneyin.

Özetliyor

Sonuç olarak, .Net için GroupDocs.Merger Cloud SDK, C# uygulamalarında PDF dosyalarını birleştirmek için güvenilir ve verimli bir çözüm sunar. Bu blog yazısı bize şunu öğretti:

 • birden çok PDF dosyasını bulutta C# .NET’te tek dosyada birleştirme;
 • PDF dosyasını buluttan programlı olarak yükleyin ve indirin;
 • birden çok PDF dosyasının belirli sayfalarının C# dilinde tek bir dosyada nasıl birleştirileceği;
 • ve ücretsiz çevrimiçi PDF dosyaları birleştirme aracı.

Ek olarak, belgeleri kullanarak GroupDocs.Merge Cloud API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, API’lerimizi doğrudan tarayıcı aracılığıyla görselleştirmenize ve bunlarla etkileşimde bulunmanıza olanak tanıyan bir API Referansı bölümü de sağlıyoruz. .Net için GroupDocs.Merger Cloud SDK’nın eksiksiz kaynak kodu GitHub üzerinde ücretsiz olarak mevcuttur.

Son olarak, farklı dosya formatlarında yeni blog makaleleri yazmaya ve bunları REST API kullanarak ayrıştırmaya devam ediyoruz. Bu nedenle, en son güncellemeler için lütfen iletişime geçin.

Bir soru sor

PDF Birleştirme API’si hakkında herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen [forumumuz] aracılığıyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin]23.

SSS

C# kullanarak farklı PDF dosyalarından belirli sayfaları birleştirmek mümkün müdür?

Evet, GroupDocs.Merger Cloud SDK for .NET kullanarak, farklı PDF dosyalarından belirli sayfaları birleştirmek için sayfa aralıkları belirleyebilirsiniz. Bu, size ilgili bilgileri gerektiği gibi ayıklama ve birleştirme esnekliği sağlar.

Çevrimiçi bir PDF birleştirme kitaplığını nasıl kurabilirim?

.Net için GroupDocs.Merger Cloud SDK’sını resmi GroupDocs web sitesinden edinebilirsiniz. SDK‘yı C# uygulamanızda kurmak için sağlanan yükleme yönergelerini izleyin.

Birden çok PDF dosyasını çevrimiçi olarak ücretsiz olarak nasıl birleştirirsiniz?

İki veya daha fazla PDF dosyasını saniyeler içinde ücretsiz olarak birleştirmek ve birleştirmek için lütfen çevrimiçi PDF Birleştirme aracını ziyaret edin.

Ayrıca bakınız

İlgili konular hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, aşağıda listelenen makaleleri okumanızı öneririz: