Java'da PDF dosya sayfaları nasıl döndürülür?

Rest API kullanarak Java’da PDF Sayfalarını Döndürme.

PDF dosyaları, belge paylaşımı, arşivleme ve yazdırma gibi çeşitli amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, bir PDF dosyasındaki tüm veya belirli sayfaları programlı olarak döndürmeniz gerekebilecek durumlar vardır. İster taranan sayfaların yönünü düzeltmek ister daha iyi okunabilirlik için mizanpajı ayarlamak isteyin, PDF sayfalarını döndürmek yaygın bir gereksinimdir. Bu yazıda, REST API kullanarak Java’da PDF sayfalarının nasıl döndürüleceğini keşfedeceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

Çevrimiçi PDF Sayfalarını Döndürmek için Java REST API ve SDK Kurulumu

GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java, PDF belgelerini program aracılığıyla değiştirmenize olanak tanıyan güçlü ve güvenilir bir çözümdür. PDF belgelerini ayırmayı, birleştirmeyi, yeniden sıralamayı, döndürmeyi, değiştirmeyi ve değiştirmeyi kolaylaştıran çok çeşitli özellikler sunar. SDK’nın kullanımı kolaydır ve dosya işleme görevlerini otomatikleştirmek için Java tabanlı bir uygulamaya entegre edilebilir.

API’nin JAR dosyasını indirebilir veya projenizin pom.xml dosyasına aşağıdaki depoyu ve bağımlılığı ekleyerek Maven’i kullanarak yükleyebilirsiniz:

Maven Deposu:

<repository>
  <id>groupdocs-artifact-repository</id>
  <name>GroupDocs Artifact Repository</name>
  <url>https://repository.groupdocs.cloud/repo</url>
</repository>

Maven Bağımlılığı:

<dependency>
  <groupId>com.groupdocs</groupId>
  <artifactId>groupdocs-merger-cloud</artifactId>
  <version>23.2</version>
  <scope>compile</scope>
</dependency>

Şimdi, ücretsiz bir deneme hesabı için kaydolmanız veya API anahtarınızı almak için GroupDocs web sitesinde bir abonelik planı satın almanız gerekir. İstemci Kimliği ve İstemci Sırrı’na sahip olduğunuzda, Java tabanlı bir uygulamaya aşağıdaki kod parçacığını ekleyin:

# Kayıttan sonra client_id ve client_secret'inizi https://dashboard.groupdocs.cloud adresinden alın.

String ClientId = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
String ClientSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
String MyStorage = "test-internal-storage";
Configuration configuration = new Configuration(ClientId, ClientSecret);

Java Kullanarak PDF Dosyasındaki Tüm Sayfaları Döndürme

GroupDocs.Merger Cloud SDK ile PDF dosya sayfalarını döndürmek basit bir işlemdir. Bir PDF dosyasındaki tüm sayfaları döndürmek için şu adımları izleyin:

Dosyaları Yükle

Öncelikle, aşağıda verilen kod örneğini kullanarak PDF dosyasını buluta yükleyin:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.io.File;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Java kullanarak Bulut Depolamaya dosya yükleyin
public class App {

	public static void main(String[] args) {

		FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
		try {
			File fileStream = new File("H:\\groupdocs-cloud-data\\input-sample-file.pdf");
			UploadFileRequest request = new UploadFileRequest("java-testing\\input-sample-file.pdf", fileStream, MyStorage);
			FilesUploadResult response = apiInstance.uploadFile(request);
			System.out.println("Expected response type is FilesUploadResult: " + response.getUploaded().size());
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

Sonuç olarak, yüklenen PDF dosyası, bulut üzerindeki kontrol panelinizin dosyalar bölümünde mevcut olacaktır.

Java’da PDF Dosya Sayfalarını Döndürün

Adımları ve örnek bir kod parçacığını izleyerek, Java uygulamanızda GroupDocs.Merger Cloud SDK kullanarak PDF sayfalarını programlı olarak kolayca döndürebilirsiniz:

 • Öncelikle, gerekli sınıfları Java dosyanıza aktarın.
 • İkinci olarak, PagesApi sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Üçüncü olarak, FileInfo sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Şimdi, giriş PDF belge yolunu sağlayın.
 • Ardından, RotateOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Şimdi, fileInfo ve örnek çıktı dosyası yolunu ayarlayın.
 • Ardından, Döndür90, Döndür180 veya Döndür270 gibi istenen sayfa döndürmeyi ayarlayın.
 • Bundan sonra, RotateRequest sınıfı örneğini oluşturun ve RotateOptions parametresini iletin.
 • Son olarak, rotate() yöntemini çağırın ve PDF dosya sayfalarını döndürmek için RotateRequest parametresini iletin.

Aşağıdaki kod parçacığı, bir PDF dosyasının tüm sayfalarının REST API kullanılarak Java’da nasıl döndürüleceğini gösterir:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.util.Arrays;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Java kullanarak PDF Dosyasındaki Tüm Sayfaları Döndürme.
public class App {

	public static void main(String[] args) {

	 // Pages API'sinin bir örneğini oluşturun
		PagesApi apiInstance = new PagesApi(configuration);

		try {

	        // ayarları hazırlayın
			FileInfo fileInfo = new FileInfo();
			fileInfo.setFilePath("java-testing/input-sample-file.pdf");
			
			RotateOptions options = new RotateOptions();
			options.setFileInfo(fileInfo);
			options.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.pdf");
			options.setMode(RotateOptions.ModeEnum.ROTATE90);
			
			RotateRequest request = new RotateRequest(options);

			DocumentResult response = apiInstance.rotate(request);
			
			// Çıktı dosyası yolunu al
			System.out.println("Output file path: " + response.getPath());
			
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
		
	}
}

Dosyayı İndir

Yukarıdaki kod örneği, döndürülen PDF dosyasını buluta kaydedecektir. Aşağıdaki kod örneğini kullanarak indirebilirsiniz:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.io.File;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Java kullanarak Bulut Depolamadan Dosya İndirin
public class App {

	public static void main(String[] args) {

		FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
		try {

			DownloadFileRequest request = new DownloadFileRequest("java-testing\\output-sample-file.pdf", MyStorage, null);
			File response = apiInstance.downloadFile(request);
			System.out.println("Expected response type is downloadFile: " + response.length());
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

Java’da PDF Dosyasının Belirli Sayfaları Nasıl Döndürülür

Bir PDF dosyasının yalnızca belirli sayfalarını döndürmek istiyorsanız, SDK sayfa aralığını buna göre tanımlamanıza izin verir. Özel döndürme açılarını ayarlamak için izlenecek adımlar ve örnek bir kod parçacığı aşağıda verilmiştir:

 • Öncelikle, gerekli sınıfları Java dosyanıza aktarın.
 • İkinci olarak, PagesApi sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Üçüncü olarak, FileInfo sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Şimdi, giriş PDF belge yolunu sağlayın.
 • Ardından, RotateOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Şimdi, fileInfo ve örnek çıktı dosyası yolunu ayarlayın.
 • Sayfa toplama dizisinde istenen sayfa numaralarını ayarlayın.
 • Ardından, Döndür90, Döndür180 veya Döndür270 gibi istenen sayfa döndürmeyi ayarlayın.
 • Bundan sonra, RotateRequest sınıfı örneğini oluşturun ve RotateOptions parametresini iletin.
 • Son olarak, rotate() yöntemini çağırın ve PDF dosya sayfalarını döndürmek için RotateRequest parametresini iletin.

Aşağıdaki kod parçacığı, Java kullanılarak bir PDF belgesindeki belirli veya belirli sayfaların nasıl döndürüleceğini açıklamaktadır:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.util.Arrays;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Java'da PDF Dosyasının Belirli Sayfaları Nasıl Döndürülür?
public class App {

	public static void main(String[] args) {

	 // Pages API'sinin bir örneğini oluşturun
		PagesApi apiInstance = new PagesApi(configuration);

		try {

	        // ayarları hazırlayın
			FileInfo fileInfo = new FileInfo();
			fileInfo.setFilePath("java-testing/input-sample-file.pdf");
			
			RotateOptions options = new RotateOptions();
			options.setFileInfo(fileInfo);
			options.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.pdf");
			options.setPages(Arrays.asList(3, 5));
			options.setMode(RotateOptions.ModeEnum.ROTATE90);

			RotateRequest request = new RotateRequest(options);
			
			DocumentResult response = apiInstance.rotate(request);
			
			// Çıktı dosyası yolunu al
			System.out.println("Output file path: " + response.getPath());
			
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
		
	}
}

PDF Sayfalarını Ücretsiz Çevrimiçi Döndürün

PDF sayfaları çevrimiçi olarak ücretsiz olarak nasıl döndürülür? PDF dosya sayfalarını döndürmek için lütfen aşağıdaki ücretsiz çevrimiçi aracı deneyin. Bu araç, yukarıda belirtilen Groupdocs.Merger Cloud API’leri kullanılarak geliştirilmiştir.

Sonuç

Java için GroupDocs.Merger Cloud SDK ile PDF sayfalarını zahmetsizce döndürebilir, belge okunabilirliğini geliştirebilir ve kullanıcı deneyimini iyileştirebilirsiniz. Bu makalede öğrendikleriniz şunlardır:

 • Java kullanılarak bir PDF belgesindeki tüm sayfaların nasıl döndürüleceği;
 • Java’daki dosyaları programlı olarak buluta yükleyin ve indirin;
 • Java kullanılarak PDF dosyalarının belirli sayfalarının nasıl döndürüleceği;
 • ve çevrimiçi bir PDF döndürme aracı kullanarak PDF dosya sayfalarını ücretsiz olarak döndürün.

Ek olarak, API’lerimizi doğrudan tarayıcı aracılığıyla görselleştirmenize ve onlarla iletişim kurmanıza olanak tanıyan bir API Referansı bölümü de sağlıyoruz. Java SDK’nın eksiksiz kaynak kodu Github üzerinde ücretsiz olarak mevcuttur. Lütfen Java için GroupDocs.Merger Cloud SDK’sını kontrol edin Örnekler burada.

Ayrıca, ayrıntılı adımlar ve API kullanımı için Başlangıç kılavuzumuzu takip etmenizi öneririz.

Son olarak, REST API kullanarak farklı belge işlemleri üzerine yeni blog yazıları yazmaya devam ediyoruz. Bu nedenle, düzenli güncellemeler için lütfen iletişime geçin.

Bir soru sor

PDF Sayfaları Döndürme API’sı hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bize sormaktan çekinmeyin.

SSS

Java için GroupDocs.Merger Cloud SDK kullanarak bir PDF belgesindeki belirli sayfaları döndürebilir miyim?

Evet, GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java. kullanarak bir PDF belgesindeki belirli sayfaları döndürmek için sayfa aralığını belirleyebilirsiniz.

Java’da PDF sayfalarını çevrimiçi olarak nasıl döndürürüm?

Bir PagesApi örneği oluşturun, RotateOptions değerlerini ayarlayın ve PDF sayfalarını döndürmek ve Java kullanarak çevrimiçi kaydetmek için RotateRequest ile pageApi.rotate() yöntemini çağırın.

Windows’ta PDF dosya sayfalarını nasıl döndürürüm?

PDF sayfaları döndürme aracını indirmek için lütfen bu bağlantıyı ziyaret edin. Bu çevrimdışı yazılım, Windows’ta belge döndürme dahil olmak üzere farklı dosya biçimi işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır.

Ayrıca bakınız

Yararlı bulabileceğiniz bazı ilgili makaleler şunlardır: