Birden Fazla PowerPoint Sunumunu Node.js'de Tek Bir Sunumda Birleştirin

Birden Fazla PowerPoint Sunumunu Node.js’de Tek Bir Sunumda Birleştirin

PowerPoint dosyası, Microsoft PowerPoint tarafından geliştirilmiş bir sunum dosyasıdır. Belirli durumlarda, iki veya daha fazla PowerPoint sunumunu birleştirmeniz gerekebilir. Örneğin, veri referansı için önceden oluşturduğunuz slayt gösterilerini kullanarak veya farklı kullanıcılar aynı konuyu çalışırken sunumlar oluşturmak için slaytları birleştirmeniz gerekir. PowerPoint slaytlarını birleştirmek, bilgilerinizi tutarlı tutmanıza ve PowerPoint sunumlarınızı daha verimli hale getirmenize yardımcı olur. Bugün birden fazla PowerPoint sunumunu Node.js’de nasıl birleştireceğimizi öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

Belge Birleştirme REST API ve Node.js SDK

Birden çok PPTX dosyasını birleştirmek için GroupDocs.Merger Cloud’un Node.js SDK’sı API’sini kullanacağım. Word, Excel, PowerPoint, Visio çizimleri, PDF ve HTML vb. desteklenen belge biçimlerinden tek bir sayfayı veya bir sayfa koleksiyonunu birleştirmenize, ayıklamanıza, kaldırmanıza ve yeniden düzenlemenize olanak tanır.

Konsolda aşağıdaki komutu kullanarak GroupDocs.Merger bulutunu Node.js uygulamanıza yükleyebilirsiniz:

npm install groupdocs-merger-cloud

Lütfen belirtilen adımları izlemeden önce Müşteri Kimliğinizi ve Sırrınızı kontrol panelinden alın. Kimliğinizi ve sırrınızı aldıktan sonra, kodu aşağıda gösterildiği gibi ekleyin:

// http://api.groupdocs.cloud adresinden düğüm uygulamanıza Node.js SDK'yı içe aktarın
global.groupdocs_merger_cloud = require("groupdocs-merger-cloud");
global.fs = require("fs");

// https://dashboard.groupdocs.cloud adresinden clientId ve clientSecret'i edinin (ücretsiz kayıt gereklidir).
global.clientId = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
global.clientSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
global.myStorage = "test-internal-storage";
const config = new groupdocs_merger_cloud.Configuration(clientId, clientSecret);
config.apiBaseUrl = "https://api.groupdocs.cloud";

REST API kullanarak Node.js’de Birden Fazla PowerPoint Sunumunu Birleştirin

Aşağıda verilen basit adımları izleyerek birden çok PowerPoint sunumunu programlı olarak bulutta tek bir dosyada birleştirebilirsiniz:

 • PowerPoint dosyalarını buluta Yükle
 • Node.js kullanarak birden çok PowerPoint dosyasını Birleştirin
 • İndir birleştirilmiş PPTX Sunumu

PowerPoint Dosyalarını Yükleyin

Öncelikle, aşağıda verilen kod örneğini kullanarak PowerPoint dosyalarını buluta yükleyin:

// FileApi'yi inşa et
let fileApi = groupdocs_merger_cloud.FileApi.fromConfig(config);
// sistem sürücünüzden birden fazla pptx dosya klasörü açın.
let resourcesFolder = 'H:\\groupdocs-cloud-data\\sample-pptx\\';

fs.readdir(resourcesFolder, (err, files) => {
 files.forEach(file => {
  // dosyaları tek tek oku
  fs.readFile(resourcesFolder + file, (err, fileStream) => {
   // dosya yükleme isteği oluştur
   let request = new groupdocs_merger_cloud.UploadFileRequest("nodejs-testing/" + file, fileStream, myStorage);
   // dosya yükleme
   fileApi.uploadFile(request)
    .then(function (response) {
     console.log(file + " file uploaded: " + response.uploaded.length);
    })
    .catch(function (error) {
     console.log("Error: " + error.message);
    });
  });
 });
});

Sonuç olarak, karşıya yüklenen PowerPoint dosyaları, bulut üzerindeki panonuzun dosyalar bölümünde mevcut olacaktır.

Node.js Kullanarak Birden Fazla PowerPoint Dosyasını Birleştirin

Aşağıda belirtilen adımları izleyerek birden çok PPT veya PPTX dosyasını program aracılığıyla tek bir dosyada kolayca birleştirebilirsiniz:

 • DocumentApi örneğini oluşturun
 • Şimdi, ilk JoinItem’i oluşturun
 • Ardından, ilk FileInfo öğesini oluşturun
 • FileInfo’da ilk JoinItem için giriş dosyası yolunu sağlayın
 • İkinci JoinItem’i oluşturun
 • İkinci öğeyi oluşturun FileInfo
 • FileInfo’da ikinci JoinItem için girdi dosyası yolunu sağlayın
 • Birden çok dosya oluşturun JoinOptions
 • Oluşturulan birleştirme öğelerinin virgülle ayrılmış listesini ekleyin
 • Çıktı dosyası yolunu ayarla
 • Bağımsız değişken olarak JoinOptions ile JoinRequest oluşturun
 • DocumentAPI’nin join() yöntemini çağırarak sonuçları alın

Aşağıdaki kod parçacığı, Node.js’de REST API kullanılarak birden çok PowerPoint sunumunun nasıl birleştirileceğini gösterir:

// Node.js kullanılarak PowerPoint ppt/pptx dosyaları nasıl birleştirilir
const combine = async () => {

let documentApi = groupdocs_merger_cloud.DocumentApi.fromKeys(clientId, clientSecret);

// ilk birleştirme öğesini oluştur
let item1 = new groupdocs_merger_cloud.JoinItem();
item1.fileInfo = new groupdocs_merger_cloud.FileInfo();
item1.fileInfo.filePath = "nodejs-testing/sample-file1.pptx";

// ikinci birleştirme öğesi oluştur
let item2 = new groupdocs_merger_cloud.JoinItem();
item2.fileInfo = new groupdocs_merger_cloud.FileInfo();
item2.fileInfo.filePath = "nodejs-testing/sample-file2.pptx";

// katılma seçenekleri oluştur
let options = new groupdocs_merger_cloud.JoinOptions();
options.joinItems = [item1, item2];
options.outputPath = "nodejs-testing/joined-file.pptx";

 try {
  // Katılma belgeleri isteği oluştur
  let joinRequest = new groupdocs_merger_cloud.JoinRequest(options);
  let result = await documentApi.join(joinRequest);
 } 
 catch (err) {
  throw err;
 }
}

combine()
.then(() => {
 console.log("Successfully combined powerpoint pptx files: ");
})
.catch((err) => {
 console.log("Error occurred while merging the PowerPoint files:", err);
})
Node.js Kullanarak Birden Fazla PowerPoint Dosyasını Birleştirin

Node.js Kullanarak Birden Çok PowerPoint Dosyasını Birleştirin

Birleştirilmiş Dosyayı İndirin

Yukarıdaki kod örneği, birleştirilmiş PowerPoint PPTX dosyasını buluta kaydedecektir. Aşağıdaki kod örneğini kullanarak indirebilirsiniz:

// birleştirilmiş dosyayı indirmek için FileApi'yi oluşturun
var fileApi = groupdocs_merger_cloud.FileApi.fromConfig(config);
// yükleme dosyası isteği oluştur
let request = new groupdocs_merger_cloud.DownloadFileRequest("nodejs-testing/joined-file.pptx", myStorage);
// dosya indirme ve yanıt türü Akış
fileApi.downloadFile(request)
  .then(function (response) {
    // dosyayı sistem dizininize kaydedin
    fs.writeFile("H:\\groupdocs-cloud-data\\joined-file.pptx", response, "binary", function (err) { });
    console.log("Expected response type is Stream: " + response.length);
  })
  .catch(function (error) {
    console.log("Error: " + error.message);
  });

Node.js Kullanarak Belirli PowerPoint Slaytlarını Birleştirme

Birden çok PPTX dosyasının belirli slaytlarını, aşağıda belirtilen adımları izleyerek programlı olarak tek bir dosyada kolayca birleştirebilirsiniz:

 • İlk olarak, DocumentApi’nin bir örneğini oluşturun
 • Ardından, ilk JoinItem’i oluşturun
 • Şimdi, ilk FileInfo öğesini oluşturun
 • FileInfo’da ilk JoinItem için giriş dosyası yolunu ayarlayın
 • Birleştirilecek sayfaların virgülle ayrılmış listesini sağlayın
 • İkinci JoinItem’i oluşturun
 • İkinci öğeyi oluşturun FileInfo
 • FileInfo’da ikinci JoinItem için giriş dosyası yolunu ayarlayın
 • Şimdi, startPageNumber değerini ayarlayın
 • sonra, endPageNumber değerini ayarlayın
 • Birden çok dosya oluşturun JoinOptions
 • Oluşturulan birleştirme öğelerinin virgülle ayrılmış listesini ekleyin
 • Çıktı dosyası yolunu ayarla
 • Bağımsız değişken olarak JoinOptions ile JoinRequest oluşturun
 • DocumentAPI’nin join() yöntemini çağırarak sonuçları alın

Aşağıdaki kod parçacığı, Node.js’de REST API kullanılarak belirli PowerPoint pptx slaytlarının nasıl birleştirileceğini gösterir:

// Node.js kullanılarak ppt/pptx dosyalarının belirli slaytları nasıl birleştirilir
const mergespecific = async () => {

 // ppt/pptx api başlatmayı birleştirme
 let documentApi = groupdocs_merger_cloud.DocumentApi.fromKeys(clientId, clientSecret);

 // ilk birleştirme öğesini oluştur
 let item1 = new groupdocs_merger_cloud.JoinItem();
 item1.fileInfo = new groupdocs_merger_cloud.FileInfo();
 item1.fileInfo.filePath = "nodejs-testing/sample-file1.pptx";
 item1.pages = [3, 4];

 // ikinci birleştirme öğesi oluştur
 let item2 = new groupdocs_merger_cloud.JoinItem();
 item2.fileInfo = new groupdocs_merger_cloud.FileInfo();
 item2.fileInfo.filePath = "nodejs-testing/sample-file2.pptx";
 item2.startPageNumber = 2
 item2.endPageNumber = 4

 // katılma seçenekleri oluştur
 let options = new groupdocs_merger_cloud.JoinOptions();
 options.joinItems = [item1, item2];
 options.outputPath = "nodejs-testing/joined-file.pptx";

 try {
  // Katılma belgeleri isteği oluştur
  let joinRequest = new groupdocs_merger_cloud.JoinRequest(options);
  let result = await documentApi.join(joinRequest);
 } 
 catch (err) {
  throw err;
 }
}

mergespecific()
.then(() => {
 console.log("Successfully merged pptx slides: ");
})
.catch((err) => {
 console.log("Error occurred while combining the PowerPoint files:", err);
})
Node.js Kullanarak Belirli PowerPoint Slaytlarını Birleştirme

Node.js Kullanarak Belirli PowerPoint Slaytlarını Birleştirme

Çevrimiçi Deneyin

Lütfen yukarıdaki API kullanılarak geliştirilen aşağıdaki ücretsiz çevrimiçi PPTX birleştirme aracını deneyin.

Çözüm

Bu makalede şunları öğrendiniz:

 • bulutta birden çok PowerPoint dosyasının nasıl birleştirileceği;
 • programlı olarak PowerPoint dosyalarını buluta yükleyin;
 • Node.js’de REST API kullanılarak belirli pptx slaytlarının tek bir dosyada nasıl birleştirileceği;
 • birleştirilmiş dosyayı buluttan programlı olarak indirin;

API ayrıca, belge sayfalarını yeniden sıralamanıza veya değiştirmenize, sayfa yönünü değiştirmenize, belge parolalarını yönetmenize ve desteklenen herhangi bir dosya biçimi için kolayca başka işlemler gerçekleştirmenize olanak tanır. Ayrıca, Cloud API için belge birleştirme ailesi üyeleri olarak .NET, Java, PHP, Ruby, Android ve Python SDK’ları sağlar. Belgeleri kullanarak GroupDocs.Merge Cloud API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, API’lerimizi doğrudan tarayıcı aracılığıyla görselleştirmenize ve bunlarla etkileşimde bulunmanıza olanak tanıyan bir API Referansı bölümü de sağlıyoruz.

Bir soru sor

PPTX slaytlarını nasıl birleştireceğinizle ilgili sorularınızı Ücretsiz Destek Forumumuz aracılığıyla sorabilirsiniz.

Ayrıca bakınız