Python'da Dosyayı Birden Çok PDF'ye PDF Nasıl Yapılır?

Python Belge Bölme - Python kullanarak PDF Dosyasını Birden Çok PDF Dosyasına Bölün.

PDF(Taşınabilir Belge Biçimi), paylaşılması, yazdırılması veya arşivlenmesi gereken belgeler için yaygın olarak kullanılan bir dosya biçimidir. Birden çok belge veya bölüm içeren büyük PDF dosyalarıyla uğraşmaktan bıktınız mı? Tek bir PDF dosyasından belirli sayfaları veya bölümleri ayrı belgeler olarak çıkarmakta zorlanıyor musunuz? Bir PDF dosyasını birden çok küçük dosyaya bölmek, belge yönetimi görevlerinizi büyük ölçüde basitleştirebilir. Bu makalede, Python’da GroupDocs.Merger Cloud SDK for Python kullanarak bir PDF dosyasını Python’da birden çok PDF dosyasına nasıl böleceğimizi keşfedeceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

PDF’yi Sayfalara Bölmek için Python REST API ve SDK Kurulumu

GroupDocs.Merger Cloud SDK for Python, PDF dosyalarını program aracılığıyla değiştirmenize olanak tanıyan güçlü ve zengin özelliklere sahip bir yazılım geliştirme kitidir. Desteklenen belge biçimlerinde bir sayfa koleksiyonunu bölme, birleştirme, döndürme ve yeniden düzenleme dahil olmak üzere çeşitli işlevler sağlar. SDK, geliştirme sürecinizi basitleştirmek ve üretkenliği artırmak için Python tabanlı bir uygulamaya entegre edilebilir.

Terminalde aşağıdaki komutu çalıştırarak PyPI‘dan PIP ile Merger API’yi Python uygulamanıza kurabilirsiniz:

pip install groupdocs-merger-cloud

Ardından, ücretsiz bir deneme hesabı için kaydolun veya GroupDocs web sitesinde bir abonelik planı satın alın ve API anahtarınızı alın. İstemci Kimliği ve İstemci Sırrına sahip olduğunuzda, aşağıdaki kod parçacığını Python tabanlı bir uygulamaya ekleyin:

# Groupdocs birleştirme SDK'sını içe aktarın
import groupdocs_merger_cloud

# Ücretsiz kayıttan sonra https://dashboard.groupdocs.cloud adresinden app_sid ve app_key'i edinin.
app_sid = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
app_key = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

# Dosya API yapılandırmalarını edinin 
configuration = groupdocs_merger_cloud.Configuration(app_sid, app_key)
configuration.api_base_url = "https://api.groupdocs.cloud"
storage_name = "LocalStorage"

Python’da PDF Sayfalarını Ayrı PDF Dosyalarına Bölme

Python için GroupDocs.Merger Cloud SDK’yı kullanarak bir PDF dosyasını birden çok PDF dosyasına bölmek için şu adımları izleyin:

Dosyaları Yükle

Öncelikle, aşağıda verilen kod örneğini kullanarak PDF dosyasını buluta yükleyin:

# Dosya API'sinin bir örneğini oluşturun
file_api = groupdocs_merger_cloud.FileApi.from_config(configuration)

# Çağrı yükleme dosyası isteği
request = groupdocs_merger_cloud.UploadFileRequest("python-testing\input-sample-file.pdf", "H:\\groupdocs-cloud-data\\input-sample-file.pdf", storage_name)

# Dosyayı buluta yükleyin
response = file_api.upload_file(request)
print(response.uploaded)

Sonuç olarak, yüklenen dosyalar bulut üzerindeki kontrol panelinizin dosyalar bölümünde mevcut olacaktır.

Python’da PDF’yi Ayrı Sayfalara Bölme

Bu bölümde, aşağıda verildiği gibi programlı olarak PDF sayfalarını ayrı PDF dosyalarına bölmek için adımlar ve örnek bir kod parçacığı yazacağız:

 • İlk olarak, DocumentApi sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • İkinci olarak, SplitOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Üçüncü olarak, FileInfo sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Girdi dosyası yolunu FileInfo’ya bir parametre olarak sağlayın.
 • Ardından, çıktı dizini yolunu sağlayın.
 • Belirli sayfa numaralarını virgülle ayrılmış bir dizide ayarlayın.
 • Şimdi, sayfa numaralarını bölmek için PDF bölme modunu Sayfalar olarak ayarlayın.
 • Ardından, bir SplitRequest sınıfı örneği oluşturun ve SplitOptions parametresini iletin.
 • Son olarak, sonuçları almak için DocumentAPI.split() yöntemini çağırın ve SplitRequest parametresini iletin.

Aşağıdaki kod parçacığı, REST API kullanılarak Python’da PDF dosyalarının nasıl bölüneceğini gösterir:

# Python'da PDF Dosyasını Birkaç Tek PDF Dosyasına Bölme
try:
	# Belge API'sinin bir örneğini oluşturun
	documentApi = groupdocs_merger_cloud.DocumentApi.from_keys(app_sid, app_key)
	 
	options = groupdocs_merger_cloud.SplitOptions()
	options.file_info = groupdocs_merger_cloud.FileInfo("python-testing\input-sample-file.pdf")
	options.output_path = "python-testing"
	options.pages = [1, 3]
	options.mode = "Pages"

	result = documentApi.split(groupdocs_merger_cloud.SplitRequest(options))
	print("Successfully split PDF to single page PDF files: " + result[0].path)
except groupdocs_merger_cloud.ApiException as e:
 print("Exception while calling API: {0}".format(e.message))

Dosyayı İndir

Yukarıdaki kod örneği, ayrılan dosyayı buluta kaydedecektir. Aşağıdaki kod örneğini kullanarak indirebilirsiniz:

# Dosyayı indirmek için API başlatma
import shutil
file_api = groupdocs_merger_cloud.FileApi.from_config(configuration)

# İndirme dosyası isteği oluştur
request = groupdocs_merger_cloud.DownloadFileRequest("python-testing\input-sample-file.pdf", storage_name)

# Dosyayı indir
response = file_api.download_file(request)

# İndirilen dosyayı dizininize taşıyın
shutil.move(response, "H:\\groupdocs-cloud-data\\")

Bu kadar!

Aralık Filtresi Uygulayarak PDF Belgesini Ayrı Dosyalara Bölün

Bir sayfa aralığı modu sağlayarak PDF dosyalarını ayırabilir ve aşağıda verilen adımları izleyerek programlı olarak filtreleyebilirsiniz:

 • İlk olarak, DocumentApi sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • İkinci olarak, SplitOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Üçüncüsü, FileInfo sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Girdi dosyası yolunu FileInfo’ya bir parametre olarak sağlayın.
 • Ardından, çıktı dizini yolunu “python-testing” olarak sağlayın.
 • Başlangıç sayfası numarası ve bitiş sayfası numarası değerlerini ayarlayın.
 • Ardından, sayfa aralığı modunu OddPages olarak ayarlayın.
 • Şimdi, sayfa numaralarını bölmek için PDF bölme modunu Sayfalar olarak ayarlayın.
 • Ardından, bir SplitRequest sınıfı örneği oluşturun ve SplitOptions parametresini iletin.
 • Son olarak, sonuçları almak için DocumentAPI.split() yöntemini çağırın ve SplitRequest parametresini iletin.

Aşağıdaki kod parçacığı, Python’da REST API kullanarak bir filtre uygulayarak bir PDF dosyasının nasıl bölüneceğini gösterir:

# Filtre Uygulayarak PDF Dosyasını Birkaç Tek PDF'ye Bölme
try:
	# Belge API'sinin bir örneğini oluşturun
	documentApi = groupdocs_merger_cloud.DocumentApi.from_keys(app_sid, app_key)
	 
	options = groupdocs_merger_cloud.SplitOptions()
	options.file_info = groupdocs_merger_cloud.FileInfo("python-testing\input-sample-file.pdf")
	options.output_path = "python-testing"
	options.start_page_number = 3
	options.end_page_number = 9
	options.range_mode = "OddPages"
	options.mode = "Pages" # mode Intervals

	result = documentApi.split(groupdocs_merger_cloud.SplitRequest(options))
	print("Successfully split PDF file using pages range filter: " + result[0].path)
except groupdocs_merger_cloud.ApiException as e:
 print("Exception while calling API: {0}".format(e.message))

Dizi Filtresi Uygulayarak PDF Sayfalarını Python’da Birden Çok Dosyaya Bölün

Bu bölümde, PDF dosyalarını programlı olarak çok sayfalı PDF dosyalarına bölmek için adımlar ve örnek bir kod parçacığı yazacağız:

 • İlk olarak, DocumentApi sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • İkinci olarak, SplitOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Üçüncüsü, FileInfo sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Girdi dosyası yolunu FileInfo’ya bir parametre olarak sağlayın.
 • Ardından, çıktı dizini yolunu “python-testing” olarak sağlayın.
 • Ardından, sayfa koleksiyonunu dizi biçiminde ayarlayın.
 • PDF dosyalarını bölmek için PDF bölme modunu Aralıklar olarak ayarlayın.
 • Ardından, bir SplitRequest sınıfı örneği oluşturun ve SplitOptions parametresini iletin.
 • Son olarak, sonuçları almak için DocumentAPI.split() yöntemini çağırın ve SplitRequest parametresini iletin.

Aşağıdaki kod parçacığı, REST API kullanılarak Python’da PDF dosyalarının birden çok PDF dosyasına nasıl bölüneceğini gösterir:

# Python'da PDF Dosyasını Birkaç Çok Sayfalı Dosyaya Bölme
try:
	# Belge API'sinin bir örneğini oluşturun
	documentApi = groupdocs_merger_cloud.DocumentApi.from_keys(app_sid, app_key)
	 
	options = groupdocs_merger_cloud.SplitOptions()
	options.file_info = groupdocs_merger_cloud.FileInfo("python-testing\input-sample-file.pdf")
	options.output_path = "python-testing"
	options.pages = [3, 6, 8]
	options.mode = "Intervals"

	result = documentApi.split(groupdocs_merger_cloud.SplitRequest(options))
	print("Successfully split PDF file to multiple PDF files: " + result[0].path)
except groupdocs_merger_cloud.ApiException as e:
 print("Exception while calling API: {0}".format(e.message))

Ücretsiz Çevrimiçi PDF Ayırıcı

PDF dosyaları çevrimiçi olarak ücretsiz olarak nasıl bölünür? PDF belgelerini ücretsiz olarak bölmek için lütfen aşağıdaki çevrimiçi PDF ayırıcı aracını deneyin. Bu belge ayırıcı çevrimiçi aracı, yukarıda bahsedilen REST API kullanılarak geliştirilmiştir.

Sonuç

Sonuç olarak, Python için GroupDocs.Merger Cloud SDK’yı kullanarak bir PDF dosyasını birden çok PDF dosyasına bölmek, PDF belgelerinizi yönetmek ve değiştirmek için uygun bir yol sağlar. Bu makalede öğrendikleriniz şunlardır:

 • bulutta Python kullanarak bir PDF dosyasını birden çok dosyaya nasıl bölersiniz;
 • Python’daki dosyaları programlı olarak buluta yükleyin ve indirin;
 • bir sayfa aralığı filtresi kullanarak PDF dosyalarını Python’da birden çok dosyaya ayırın;
 • ve çevrimiçi bir PDF ayırıcı kullanarak PDF dosyalarını ücretsiz olarak bölün.

Ek olarak, API’lerimizi doğrudan tarayıcı aracılığıyla görselleştirmenize ve onlarla iletişim kurmanıza olanak tanıyan bir API Referansı bölümü de sağlıyoruz. Python SDK’nın eksiksiz kaynak kodu GitHub üzerinde ücretsiz olarak mevcuttur. Lütfen Python için GroupDocs.Merger Cloud SDK’sını kontrol edin Örnekler burada.

Ayrıca, ayrıntılı adımlar ve API kullanımı için Başlangıç kılavuzumuzu takip etmenizi öneririz.

Son olarak, REST API kullanarak farklı belge işlemleri üzerine yeni blog yazıları yazmaya devam ediyoruz. Bu nedenle, düzenli güncellemeler için lütfen iletişime geçin.

Bir soru sor

PDF belge ayırıcı API’si hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize Ücretsiz Destek Forumu üzerinden soru sormaktan çekinmeyin.

SSS

Bir PDF dosyasını belirli sayfalara göre birden çok dosyaya bölebilir miyim?

Evet, GroupDocs.Merger Cloud SDK for Python kullanarak, bir PDF’yi ayıklamak ve ayrı PDF dosyalarına bölmek için sayfa aralığını tanımlayabilirsiniz.

GroupDocs.Merger Cloud SDK for Python, PDF’nin yanı sıra diğer belge biçimlerini de destekliyor mu?

Evet, GroupDocs.Merger Cloud SDK for Python DOCX, XLSX, PPTX ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli belge formatlarını destekler. Benzer işlemleri bu dosya türleri üzerinde de gerçekleştirebilirsiniz.

Gerekirse bölünmüş PDF dosyalarını tek bir dosyada birleştirmek mümkün mü?

Evet, GroupDocs.Merger Cloud SDK for Python ayrıca PDF dosyalarının birleştirilmesini de destekler. Bölünmüş PDF dosyalarını gerektiğinde kolayca tek bir belgede birleştirebilirsiniz.

GroupDocs.Merger Cloud SDK for Python, bölme işlemi sırasında PDF dosyalarının orijinal biçimlendirmesini koruyor mu?

Evet, SDK, PDF dosyalarını birden çok dosyaya bölerken orijinal biçimlendirmesini ve düzenini korur.

Ayrıca bakınız

İlgili konular hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere göz atmanızı öneririz: