csv в jpg

Конвертер CSV у JPG у C# .NET.

Перетворення файлів CSV(значення, розділені комами) на зображення JPEG(Joint Photographic Experts Group) за допомогою C# .NET пропонує безліч переваг, незамінних у сучасному середовищі, орієнтованому на дані. Це перетворення не тільки дозволяє створювати візуально привабливі діаграми, графіки та діаграми, але також відіграє вирішальну роль у візуалізації даних і комунікації. Хоча перетворення зображень у CSV є важливим, але зараз ми зосереджені на важливому перетворенні CSV у JPG для покращеної візуалізації даних за допомогою REST API.

REST API для перетворення CSV у JPG

GroupDocs.Conversion Cloud SDK for .NET пропонує надійне рішення для перетворення файлів CSV у зображення JPG із неперевершеною ефективністю та якістю. Тому, використовуючи потужність хмарної обробки, цей SDK забезпечує плавне й точне перетворення, зберігаючи цілісність даних і візуальну точність. Давайте детально розглянемо, як ми можемо розкрити весь потенціал наших даних, перетворюючи табличну інформацію на ефектне візуальне представлення для покращеного аналізу даних, звітування та представлення.

Першим кроком є інсталяція SDK за допомогою пошуку GroupDocs.Conversion-Cloud у менеджері пакетів NuGet і натискання кнопки «Встановити». Іншим варіантом є виконання наступної команди в консолі менеджера пакетів.

NuGet\Install-Package GroupDocs.Conversion-Cloud -Version 24.4.0

Наступним важливим кроком є отримання персоналізованих облікових даних API (тобто ідентифікатора клієнта та секрету клієнта).Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому короткому підручнику, де пояснюється, як отримати облікові дані API.

Файл значень, розділених комами, у JPG у C# .NET

У цьому розділі пояснюється, як цей API спрощує процес перетворення, дозволяючи легко інтегрувати функцію перетворення CSV у JPG у ваші програми .NET.

 1. Створіть екземпляр класу Configuration, де ми передаємо облікові дані клієнта як аргументи.
var configurations = new Configuration(clientId, clientSecret1);
 1. Ініціалізуйте ConvertApi, де ми передаємо об’єкт конфігурації як вхідний аргумент.
var apiInstance = new ConvertApi(configurations);
 1. Завантажте вхідний файл CSV у хмарне сховище.
fileUpload.UploadFile(new UploadFileRequest("input.csv", stream));
 1. Створіть екземпляр ConvertSettings, де ми вказуємо назву для вхідного CSV, результуючий формат як jpg і назву для вихідного зображення JPG як аргументи.
var settings = new ConvertSettings{...}
 1. Викличте ConvertDocumentRequest API, щоб конвертувати CSV у JPG і зберегти отримане зображення JPEG у хмарному сховищі.
var response = apiInstance.ConvertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
// Більше прикладів на https://github.com/groupdocs-conversion-cloud/groupdocs-conversion-cloud-dotnet
// Отримайте свої облікові дані API 
string clientId = "4bdefca3-f08c-4088-9ca0-55c38f4b7f22";
string clientSecret1 = "a43c8b4365246a062688a259abe5b469";

// Створіть екземпляр класу конфігурації та ініціалізуйте його ідентифікатором клієнта та секретом клієнта. 
var configurations = new GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Client.Configuration(clientId, clientSecret1);
// Визначте значення ApiBaseUrl, щоб установити базову URL-адресу API перетворення CSV у JPG.
configuration.ApiBaseUrl = "https://api.groupdocs.cloud";

// Ініціалізуйте екземпляр класу ConvertApi об’єктом класу Configuration.
var apiInstance = new GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Api.ConvertApi(configurations);
       
// читати вміст вхідного файлу значень, розділених комами, з локального диска       
using (var stream = System.IO.File.OpenRead("source.csv"))
{
  // створити екземпляр FileApi
  var fileUpload = new FileApi(configurations);
  // завантажити вхідний CSV у хмарне сховище
  fileUpload.UploadFile(new UploadFileRequest("input.cs", stream));

  // створити ConvertSettings, де ми визначаємо ім’я вхідного файлу CSV і отримане зображення JPG
  var settings = new ConvertSettings
  {
    StorageName = "internal",
    FilePath = "input.cs",
    Format = "jpg",
    OutputPath = "myResultant.jpg"
  };
  
  // Викличте метод ConvertDocument для перетворення CSV у JPG.
  var response = apiInstance.ConvertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    // повідомлення про успішний друк
    Console.WriteLine("The CSV to JPG image conversion completed successfully !");
  }
}

Конвертуйте CSV у JPG без завантаження в хмарне сховище

Якщо ви не бажаєте завантажувати вхідний файл CSV у хмарне сховище та хочете перетворити вбудований файл CSV у зображення JPG, спробуйте використати наведений нижче фрагмент коду.

// Більше прикладів на https://github.com/groupdocs-conversion-cloud/groupdocs-conversion-cloud-dotnet
// Отримайте свої облікові дані API 
string clientId = "4bdefca3-f08c-4088-9ca0-55c38f4b7f22";
string clientSecret1 = "a43c8b4365246a062688a259abe5b469";

// Створіть екземпляр класу конфігурації та ініціалізуйте його ідентифікатором клієнта та секретом клієнта. 
var configurations = new GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Client.Configuration(clientId, clientSecret1);
// Визначте значення ApiBaseUrl, щоб установити базову URL-адресу API перетворення CSV у JPG.
configuration.ApiBaseUrl = "https://api.groupdocs.cloud";

// Ініціалізуйте екземпляр класу ConvertApi об’єктом класу Configuration.
var apiInstance = new GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Api.ConvertApi(configurations);
       
// читати вміст вхідного файлу значень, розділених комами, з локального диска       
using (var stream = System.IO.File.OpenRead("source.csv"))
{
  // Викличте метод ConvertDocument, щоб програмно перетворити CSV у JPG.
  var response = apiInstance.ConvertDocumentDirect(new ConvertDocumentDirectRequest("jpg", stream, fromPage: 1, pagesCount: 1));
  
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    // повідомлення про успішний друк
    Console.WriteLine("The CSV to JPG image conversion completed successfully !");
  }
  // наш спеціальний метод для збереження отриманого JPG на локальному диску
  saveToDisk(response, @"D:\myConverted.jpg");
}

// Наш спеціальний метод збереження потокового вмісту у файл на локальному диску
public static void saveToDisk(Stream responseStream, String resultantFile)
{
  var fileStream = File.Create(resultantFile);
  responseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
  responseStream.CopyTo(fileStream);
  fileStream.Close();
}
csv в jpg

Зображення: - попередній перегляд перетворення зображень CSV на JPG.

Вхідний файл CSV і отримане зображення JPG можна завантажити з input.csv і myResultant.jpg.

Перетворення CSV на JPG за допомогою команд cURL

Перетворення файлів CSV на зображення JPG за допомогою GroupDocs.Conversion Cloud — це спрощений процес, який полегшується за допомогою команд cURL. За допомогою простого запиту POST до кінцевої точки API та вказівки вхідного файлу CSV разом із бажаним вихідним форматом як JPG, ви можете легко розпочати перетворення.

Першим кроком є створення маркера доступу JWT на основі облікових даних клієнта. Коли ми згенеруємо маркер JWT, виконайте наведену нижче команду cURL, щоб перетворити CSV на зображення JPG і зберегти отриманий файл JPG у хмарному сховищі.

curl -v "https://api.groupdocs.cloud/v2.0/conversion" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"StorageName\": \"internal\", \"FilePath\": \"{sourceFile}\", \"Format\": \"jpg\", \"LoadOptions\": {  \"Format\": \"csv\" },\"OutputPath\": \"{myResultantFile}\"}"

Будь ласка, замініть sourceFile на назву вхідного файлу CSV, myResultantFile на назву отриманого JPG-зображення, а accessToken на персоналізований маркер доступу JWT.

 • Тепер, якщо нам потрібно зберегти результуючий JPG на локальному диску, спробуйте використати таку команду cURL:
curl -v "https://api.groupdocs.cloud/v2.0/conversion" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"StorageName\": \"internal\", \"FilePath\": \"{sourceFile}\", \"Format\": \"jpg\", \"LoadOptions\": {  \"Format\": \"csv\" }}" \
-o "myResultantFile.jpg"

Безкоштовний конвертер CSV в HTML

Ми настійно рекомендуємо використовувати наш легкий і ефективний додаток CSV to JPEG Converter, створений на основі REST API GroupDocs.Conversion Cloud, оскільки він дає вам змогу побачити дивовижні можливості API перетворення CSV у JPEG. .

конвертер csv в jpg

корисні посилання

Висновок

Якщо ви віддаєте перевагу простоті команд cURL чи гнучкості прямої інтеграції з нашим API, GroupDocs.Conversion Cloud пропонує комплексне рішення для перетворення файлів CSV на зображення JPG. Отже, за допомогою цього API розкрийте потенціал покращеної візуалізації даних, звітності та представлення, перетворивши свої дані на переконливі візуальні оповіді вже сьогодні.

Схожі статті

Ми наполегливо рекомендуємо відвідати такі посилання, щоб дізнатися більше про: