Перетворіть PDF на редагований документ Word за допомогою Node.js

Ви можете легко перетворити будь-який із ваших PDF-документів у редаговані документи Word програмним шляхом. Це перетворення дозволить вам оновлювати вміст PDF-документів за допомогою Microsoft Word. Як розробник Node.js ви можете програмно конвертувати файли PDF у документи Word (DOC або DOCX) у хмарі. У цій статті ви дізнаєтесь, як конвертувати PDF у редагований документ Word за допомогою REST API у Node.js.

У цій статті будуть розглянуті такі теми:

REST API для перетворення PDF і Node.js SDK

Для перетворення PDF у DOCX я буду використовувати API Node.js SDK GroupDocs.Conversion Cloud. Це незалежне від платформи рішення для конвертації документів і зображень, яке не залежить від жодного інструменту чи програмного забезпечення. Це дає вам змогу швидко й надійно конвертувати будь-які зображення й документи supp у будь-який потрібний формат. Ви можете легко конвертувати понад 50 типів документів і зображень, таких як Word, PowerPoint, Excel, PDF, HTML, CAD, растрові зображення тощо. Він також надає .NET, Java, PHP, Ruby, Android і Python SDK як його члени родини перетворення документів для Cloud API.

Ви можете встановити GroupDocs.Conversion Cloud у свій проект Node.js за допомогою такої команди в консолі:

npm install groupdocs-conversion-cloud

Будь ласка, отримайте свій ідентифікатор клієнта та секрет клієнта з інформаційної панелі, перш ніж почати виконувати кроки та доступні приклади коду. Отримавши ідентифікатор і секрет, додайте код, як показано нижче:

global.clientId = "112f0f38-9dae-42d5-b4fc-cc84ae644972";
global.clientSecret = "16ad3fe0bdc39c910f57d2fd48a5d618";
global.myStorage = "";

const config = new groupdocs_conversion_cloud.Configuration(clientId, clientSecret);
config.apiBaseUrl = "https://api.groupdocs.cloud";

Перетворіть PDF на редагований документ Word за допомогою REST API у Node.js

Ви можете програмно перетворити свій PDF-документ на редагований документ Word у хмарі, виконавши прості кроки, наведені нижче:

 1. Завантажте файл PDF у хмару
 2. Перетворіть PDF на DOCX за допомогою Node.js
 3. Завантажте конвертований файл DOCX

Завантажте файл PDF

По-перше, завантажте PDF-файл у хмару, використовуючи такий зразок коду:

var resourcesFolder = 'C:\\Files\\sample.pdf';
fs.readFile(resourcesFolder, (err, fileStream) => {
 // побудувати FileApi
 var fileApi = groupdocs_conversion_cloud.FileApi.fromConfig(config);
 // створити запит на завантаження файлу
 var request = new groupdocs_conversion_cloud.UploadFileRequest("sample.pdf", fileStream, myStorage);
 // завантажити файл
 fileApi.uploadFile(request);
});

У результаті завантажений PDF-файл буде доступний у розділі файлів вашої інформаційної панелі в хмарі.

Перетворіть PDF у DOCX за допомогою Node.js

Ви можете легко конвертувати документ PDF у документ DOCX програмним шляхом, виконавши наведені нижче дії.

 • Створіть екземпляр ConvertApi
 • Створіть екземпляр ConvertSettings
 • Встановіть шлях до файлу PDF
 • Призначте «docx» до формату
 • Укажіть шлях до вихідного файлу
 • Створіть ConvertDocumentRequest за допомогою ConvertSettings
 • Перетворіть, викликавши метод convertDocument() за допомогою ConvertDocumentRequest

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати PDF у документ Word за допомогою REST API у Node.js.

// ініціалізувати api
let convertApi = groupdocs_conversion_cloud.ConvertApi.fromKeys(clientId, clientSecret);

// визначити параметри конвертації
let settings = new groupdocs_conversion_cloud.ConvertSettings();
settings.filePath = "sample.pdf"; // input file path on the cloud
settings.format = "docx";     // output format
settings.outputPath = "output";  // output file folder on the cloud

// створити запит на конвертацію документа
let request = new groupdocs_conversion_cloud.ConvertDocumentRequest(settings);

// конвертувати документ
let result = await convertApi.convertDocument(request);
console.log("Document converted successfully: " + result[0].url);
Перетворіть PDF у редагований Word за допомогою REST API у Node.js

Перетворіть PDF у редагований Word за допомогою REST API у Node.js

Завантажте конвертований файл

Наведений вище зразок коду збереже перетворений файл DOCX у хмарі. Ви можете завантажити його за допомогою наступного зразка коду:

// побудувати FileApi
var fileApi = groupdocs_conversion_cloud.FileApi.fromConfig(config);

// створити запит на завантаження файлу
let request = new groupdocs_conversion_cloud.DownloadFileRequest("output/sample.docx", myStorage);

// завантажити файл
let response = await fileApi.downloadFile(request);

// зберегти файл у вашій робочій директорії
fs.writeFile("C:\\Files\\sample.docx", response, "binary", function (err) { });
console.log(response);

Перетворюйте певні сторінки PDF у DOCX у Node.js

Ви можете легко конвертувати певні сторінки PDF-документа в документ Word програмним шляхом, виконавши наведені нижче дії.

 • Створіть екземпляр ConvertApi
 • Створіть екземпляр ConvertSettings
 • Встановіть шлях до файлу PDF
 • Призначте «docx» до формату
 • Укажіть шлях до вихідного файлу
 • Створіть екземпляр DocxConvertOptions
 • Укажіть конкретні номери сторінок для конвертації
 • Призначте DocxConvertOptions для ConvertSettings
 • Створіть ConvertDocumentRequest за допомогою ConvertSettings
 • Перетворіть, викликавши метод convertDocument() за допомогою ConvertDocumentRequest

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати певні сторінки документа PDF у документ Word за допомогою REST API у Node.js. Будь ласка, виконайте кроки, згадані раніше, щоб завантажити та завантажити файл.

// ініціалізувати api
let convertApi = groupdocs_conversion_cloud.ConvertApi.fromKeys(clientId, clientSecret);

// визначити параметри конвертації
let settings = new groupdocs_conversion_cloud.ConvertSettings();
settings.filePath = "sample.pdf";
settings.format = "docx";

// визначте параметри перетворення docx
let convertOptions = new groupdocs_conversion_cloud.DocxConvertOptions();
convertOptions.pages = [1,2]; // set page numbers to convert

settings.convertOptions = convertOptions
settings.outputPath = "specific_pages.docx";

// створити запит на конвертацію документа
let request = new groupdocs_conversion_cloud.ConvertDocumentRequest(settings);

// конвертувати документ
let result = await convertApi.convertDocument(request);
console.log("Document converted successfully: " + result[0].url);

У наведеному нижче прикладі коду показано, як перетворити діапазон сторінок із PDF-документа в документ Word за допомогою REST API у Node.js.

// ініціалізувати api
let convertApi = groupdocs_conversion_cloud.ConvertApi.fromKeys(clientId, clientSecret);

// визначити параметри конвертації
let settings = new groupdocs_conversion_cloud.ConvertSettings();
settings.filePath = "sample.pdf";
settings.format = "docx";

// визначте параметри перетворення docx
let convertOptions = new groupdocs_conversion_cloud.DocxConvertOptions();
convertOptions.fromPage = 1;  // set start page number
convertOptions.pagesCount = 2; // total pages to convert

settings.convertOptions = convertOptions
settings.outputPath = "range_of_pages.docx";

// створити запит на конвертацію документа
let request = new groupdocs_conversion_cloud.ConvertDocumentRequest(settings);

// конвертувати документ
let result = await convertApi.convertDocument(request);
console.log("Document converted successfully: " + result[0].url);

Конвертація PDF у Word без використання хмарного сховища

Ви можете конвертувати PDF-документ без використання хмарного сховища, передавши його в тілі запиту та отримавши вихідний файл у відповідь API. Будь ласка, виконайте наведені нижче кроки, щоб конвертувати PDF у DOCX без використання хмарного сховища.

 • Створіть екземпляр ConvertApi
 • Прочитайте вхідний файл PDF з локального шляху
 • Створіть ConvertDocumentDirectRequest
 • Укажіть цільовий формат і шлях до вхідного файлу як вхідні параметри
 • Отримайте результати, викликавши метод convertDocumentDirect() за допомогою ConvertDocumentDirectRequest
 • Збережіть вихідний файл у локальний шлях за допомогою методу FileStream.writeFile().

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати PDF-файл у документ Word без використання хмарного сховища.

// читати файл з локального диска
let file = fs.readFileSync('C:\\Files\\sample.pdf');

// створити прямий запит документа конвертації
let request = new groupdocs_conversion_cloud.ConvertDocumentDirectRequest("docx", file);

// конвертувати документ безпосередньо
let result = await convertApi.convertDocumentDirect(request);

// зберегти файл у робочій директорії
fs.writeFile("C:\\Files\\Conversion\\sample_direct.docx", result, "binary", function (err) { });
console.log("Document converted: " + result.length);

Спробуйте онлайн

Будь ласка, спробуйте наведений нижче безкоштовний онлайн-інструмент для перетворення PDF у DOCX, який розроблено за допомогою наведеного вище API. https://products.groupdocs.app/conversion/pdf-to-docx

Висновок

У цій статті ви дізналися, як конвертувати PDF-файли в документи Word у хмарі. Ви також дізналися, як конвертувати певні сторінки PDF-файлу в документ Word за допомогою Node.js. Крім того, ви навчилися програмно конвертувати ряд сторінок із PDF-файлу в DOCX. У цій статті також пояснюється, як програмно завантажити файл PDF у хмару, а потім завантажити перетворений файл DOCX із хмари. Ви можете дізнатися більше про GroupDocs.Conversion Cloud API, використовуючи документацію. Ми також надаємо розділ API Reference, який дозволяє візуалізувати наші API та взаємодіяти з ними безпосередньо через браузер. У разі будь-яких неясностей зв’яжіться з нами на форумі.

Дивись також