excel sang json

Excel sang JSON trực tuyến với C# .NET.

Bảng tính Excel từ lâu đã trở thành một công cụ chủ yếu để tổ chức và phân tích thông tin, cung cấp nền tảng quen thuộc và linh hoạt cho người dùng trong nhiều ngành. Tuy nhiên, do nhu cầu về các ứng dụng và dịch vụ web dựa trên dữ liệu tiếp tục tăng, nên cần phải chuyển đổi dữ liệu Excel sang định dạng JSON. JSON(Ký hiệu đối tượng JavaScript) đã nổi lên như một định dạng trao đổi dữ liệu ưa thích. Do đó, bằng cách chuyển đổi Excel sang JSON bằng .NET REST API, bạn có thể linh hoạt tích hợp liền mạch dữ liệu bảng tính của mình vào nhiều nền tảng dựa trên web, ứng dụng di động và dịch vụ đám mây.

SDK chuyển đổi Excel sang JSON

Việc chuyển đổi Excel sang định dạng JSON được thực hiện đơn giản và hiệu quả với GroupDocs.Conversion Cloud SDK for .NET. SDK này cung cấp một bộ tính năng toàn diện để chuyển đổi tài liệu, bao gồm hỗ trợ nhiều định dạng tệp khác nhau, tùy chọn tùy chỉnh nâng cao và đầu ra chất lượng cao. Cho dù bạn đang xây dựng ứng dụng web, ứng dụng di động hay phần mềm máy tính để bàn, SDK đều hỗ trợ bạn hợp lý hóa quy trình chuyển đổi tài liệu và mang lại trải nghiệm đặc biệt cho người dùng.

Trước tiên, chúng ta cần cài đặt SDK bằng cách tìm kiếm GroupDocs.Conversion-Cloud trong trình quản lý gói NuGet và nhấp vào nút Cài đặt. Một tùy chọn khác là thực thi lệnh sau trong bảng điều khiển trình quản lý gói.

NuGet\Install-Package GroupDocs.Conversion-Cloud -Version 24.2.0

Sau khi cài đặt, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã có được thông tin xác thực API được cá nhân hóa của mình (tức là ID khách hàng và Bí mật khách hàng).Bạn có thể truy cập hướng dẫn ngắn này để giải thích chi tiết về cách lấy thông tin xác thực API.

Trình chuyển đổi XLS sang JSON bằng C# .NET

Tìm hiểu các phương pháp hay nhất và kỹ thuật chuyên môn để chuyển đổi tài liệu XLS và XLSX sang dữ liệu JSON bằng C# .NET.

 1. Tạo một phiên bản của lớp Cấu hình nơi chúng tôi chuyển thông tin xác thực ứng dụng khách làm đối số.
var configurations = new Configuration(clientId, clientSecret1);
 1. Khởi tạo ConvertApi nơi chúng tôi chuyển đối tượng Cấu hình làm đối số đầu vào.
var apiInstance = new ConvertApi(configurations);
 1. Tải sổ làm việc Excel đầu vào lên bộ lưu trữ đám mây.
fileUpload.UploadFile(new UploadFileRequest("input.xls", stream));
 1. Tạo một phiên bản ConvertSettings trong đó chúng tôi chỉ định tên cho XLS đầu vào, định dạng kết quả là json và tên cho tệp JSON kết quả làm đối số.
var settings = new ConvertSettings{...}
 1. Gọi API ConvertDocumentRequest để biến Excel thành JSON và lưu JSON kết quả vào bộ lưu trữ đám mây.
var response = apiInstance.ConvertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
// Thêm ví dụ trên https://github.com/groupdocs-conversion-cloud/groupdocs-conversion-cloud-dotnet
// Lấy thông tin xác thực API của bạn 
string clientId = "4bdefca3-f08c-4088-9ca0-55c38f4b7f22";
string clientSecret1 = "a43c8b4365246a062688a259abe5b469";

// Tạo một phiên bản của lớp Cấu hình và khởi tạo nó bằng ID khách hàng & Bí mật khách hàng. 
var configurations = new GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Client.Configuration(clientId, clientSecret1);
// Xác định giá trị của ApiBaseUrl để đặt url cơ sở của API chuyển đổi Excel sang PDF.
configuration.ApiBaseUrl = "https://api.groupdocs.cloud";

// Khởi tạo một phiên bản của lớp ConvertApi với đối tượng của lớp Cấu hình.
var apiInstance = new GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Api.ConvertApi(configurations);
       
// tải sổ làm việc Excel đầu vào từ ổ đĩa cục bộ       
using (var stream = System.IO.File.OpenRead("input.xls"))
{
  // tạo một phiên bản của FileApi
  var fileUpload = new FileApi(configurations);
  // tải sổ làm việc Excel đầu vào lên bộ nhớ đám mây
  fileUpload.UploadFile(new UploadFileRequest("input.xls", stream));

  // tạo ConvertSettings nơi chúng tôi xác định sổ làm việc Excel đầu vào và tên cho tệp JSON kết quả
  var settings = new ConvertSettings
  {
    StorageName = "internal",
    FilePath = "input.xls",
    Format = "json",
    OutputPath = "output.json"
  };
  
  // Gọi phương thức ConvertDocument để chuyển đổi Excel sang JSON trực tuyến.
  var response = apiInstance.ConvertDocument(new GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Model.Requests.ConvertDocumentRequest(settings));
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    // in thông báo thành công
    Console.WriteLine("The Excel to JSON conversion completed successfully !");
  }
}

Chuyển đổi XLSX sang JSON bằng lệnh cURL

Việc chuyển đổi tệp Excel sang định dạng JSON bằng lệnh GroupDocs.Conversion Cloud và cURL là một quy trình đơn giản mang lại sự linh hoạt và dễ tích hợp. Với các điểm cuối API RESTful của GroupDocs.Conversion Cloud, bạn có thể bắt đầu chuyển đổi Excel sang JSON trực tiếp từ dòng lệnh hoặc trong tập lệnh, khiến nó trở nên lý tưởng cho các quy trình làm việc tự động và các tác vụ xử lý hàng loạt.

Bước đầu tiên trong phương pháp này là lấy mã thông báo truy cập JWT được cá nhân hóa. Vì vậy, khi bạn có mã thông báo JWT, vui lòng thực hiện lệnh cURL sau để chuyển đổi XLSX sang định dạng JSON và lưu JSON kết quả vào bộ lưu trữ đám mây.

curl -v "https://api.groupdocs.cloud/v2.0/conversion" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"StorageName\": \"internal\", \"FilePath\": \"{sourceFile}\", \"Format\": \"json\", \"ConvertOptions\": {  \"FromPage\": 1,  \"PagesCount\": 1,  \"Pages\": [   1  ] }, \"OutputPath\": \"{myOutput}\"}"

Vui lòng thay thế sourceFile bằng tên của sổ làm việc Excel đầu vào, myOutput bằng tên của JSON kết quả và accessToken bằng mã thông báo truy cập JWT được cá nhân hóa.

Công cụ chuyển đổi Excel sang JSON trực tuyến

Bạn có thể xem nhanh trực tuyến miễn phí Trình chuyển đổi XLSX sang JSON. Ứng dụng này được phát triển dựa trên Cloud chuyển đổi GroupDocs API REST. Vui lòng thử sử dụng giải pháp nhẹ, siêu hiệu quả này và chứng kiến những khả năng tuyệt vời của bảng tính Cloud SDK dành cho Excel của chúng tôi để chuyển đổi sang HTML.

ứng dụng xlsx sang JSON

Liên kết hữu ích

Phần kết luận

Tóm lại, cho dù bạn chọn chuyển đổi Excel sang JSON bằng GroupDocs.Conversion Cloud SDK cho .NET hay thông qua các lệnh GroupDocs.Conversion Cloud và cURL, bạn đều được trang bị các công cụ mạnh mẽ để hợp lý hóa quy trình chuyển đổi tài liệu của mình. Nói tóm lại, API cung cấp dịch vụ chuyển đổi chất lượng cao và đáng tin cậy, cho phép bạn chuyển đổi bảng tính Excel thành dữ liệu JSON một cách dễ dàng.

Những bài viết liên quan

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên truy cập các liên kết sau để tìm hiểu thêm về: