Trình chuyển đổi JSON sang CSV trực tuyến miễn phí

Chuyển đổi JSON sang CSV trực tuyến miễn phí

Chuyển đổi tệp JSON sang định dạng CSV bằng trình chuyển đổi JSON sang CSV trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Vui lòng làm theo các hướng dẫn từng bước sau để thực hiện chuyển đổi:

  • Truy cập trình chuyển đổi JSON sang CSV trực tuyến trong trình duyệt web của bạn.
  • Bây giờ, hãy nhấp vào bên trong khu vực thả tệp để tải tệp JSON lên hoặc kéo và thả tệp JSON.
  • Tiếp theo, nhấp vào nút “Chuyển đổi ngay”. Trình chuyển đổi JSON sang CSV trực tuyến sẽ chuyển đổi JSON thành tệp CSV.
  • Liên kết tải xuống của tệp kết quả sẽ khả dụng ngay sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất.

Đó là nó! Tệp JSON của bạn hiện đã được chuyển đổi sang định dạng CSV và sẵn sàng để sử dụng trong tệp bảng tính yêu thích của bạn. Trình chuyển đổi tệp trực tuyến của chúng tôi an toàn vì các tệp đã tải lên sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ sau 24 giờ.

Trình chuyển đổi JSON sang CSV trực tuyến miễn phí

Chuyển đổi trực tuyến JSON sang CSV miễn phí

Tại sao phải chuyển đổi JSON sang CSV?

Nếu đang làm việc với dữ liệu, bạn có thể cần chuyển đổi dữ liệu JSON thành tệp CSV. Có một số lý do khiến bạn muốn chuyển đổi tệp JSON sang định dạng CSV. Một lý do là các tệp CSV nhỏ hơn các tệp JSON tương đương của chúng. Một lý do phổ biến khác là nhập dữ liệu JSON vào chương trình bảng tính như Excel hoặc Google Trang tính chỉ chấp nhận tệp CSV.

Trình chuyển đổi JSON sang CSV trực tuyến – Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Nếu muốn chuyển đổi JSON sang CSV theo cách lập trình, bạn có thể thực hiện điều đó bằng một vài dòng mã. Các phần sau đây cung cấp cho bạn các bước và mẫu mã để chuyển đổi JSON sang CSV theo cách lập trình.

Chuyển đổi JSON sang CSV bằng Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi JSON sang CSV bằng Java.

// Chuẩn bị cài đặt chuyển đổi
ConvertSettings settings = new ConvertSettings();
settings.setFilePath("java-testing/input-sample-file.json");
settings.setFormat("csv");

settings.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.csv");

// chuyển đổi sang định dạng được chỉ định
List<StoredConvertedResult> response = apiInstance.convertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
System.out.println("Document converted successfully: " + response);

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo cách chuyển đổi JSON sang CSV trong Java bằng API REST.

Chuyển đổi JSON sang CSV bằng Python

Sau đây là các bước và đoạn mã mẫu để chuyển đổi JSON sang CSV theo cách lập trình bằng Python.

# Tạo các phiên bản API cần thiết
convert_api = groupdocs_conversion_cloud.ConvertApi.from_keys(client_id, client_secret)

# Chuẩn bị cài đặt chuyển đổi
settings = groupdocs_conversion_cloud.ConvertSettings()
settings.file_path = "python-testing/input-sample-file.json"
settings.format = "csv"
settings.output_path = "python-testing/output-sample-file.json"

# Chuyển đổi yêu cầu tài liệu
request = groupdocs_conversion_cloud.ConvertDocumentRequest(settings)

# chuyển đổi sang định dạng được chỉ định
result = convert_api.convert_document(request)
print("Document converted: " + result[0].path)

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo cách chuyển đổi JSON sang CSV bằng API REST trong Python.

API đám mây cho Bộ chuyển đổi JSON sang CSV

Nếu yêu cầu API Đám mây chuyển đổi cho các ứng dụng đám mây của mình, bạn có thể khám phá API phù hợp nhất với nhu cầu của mình bằng cách khám phá các tùy chọn có sẵn. Xây dựng công cụ chuyển đổi JSON sang CSV trực tuyến của riêng bạn bằng cách sử dụng thư viện độc lập hoặc API đám mây của chúng tôi.

câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để chuyển đổi JSON sang CSV trực tuyến miễn phí?

Chuyển đổi JSON thành tệp CSV là một quá trình đơn giản. Chỉ cần tải tệp JSON lên công cụ chuyển đổi trực tuyến, chọn định dạng đầu ra là CSV và nhấp vào nút ‘CHUYỂN ĐỔI NGAY BÂY GIỜ’. Trình chuyển đổi trực tuyến sẽ nhanh chóng chuyển đổi tệp JSON sang tệp CSV và bạn có thể tải tệp CSV đã chuyển đổi xuống.

Có thể chuyển đổi JSON sang CSV trực tuyến miễn phí không?

Có, trình chuyển đổi JSON sang CSV trực tuyến miễn phí của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi JSON sang CSV miễn phí.

Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi JSON sang CSV theo chương trình?

Bạn có thể dễ dàng tạo công cụ chuyển đổi JSON sang CSV trực tuyến của mình bằng Java, Python hoặc bất kỳ nền tảng nào khác bằng Cloud API. của chúng tôi

Một số lợi ích của việc sử dụng trình chuyển đổi JSON sang CSV chuyển đổi là gì?

Một số lợi ích của việc sử dụng trình chuyển đổi JSON sang CSV bao gồm dễ sử dụng, chuyển đổi nhanh và thực tế đây là một công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Xem thêm

Vui lòng truy cập các liên kết sau để tìm hiểu thêm về: