Chuyển đổi tệp RAR sang JPG trong C# - Trình chuyển đổi tệp RAR

Đây là một hướng dẫn thú vị khác, trong đó chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp RAR thành JPG trong C# bằng cách sử dụng GorupDocs.Conversion Cloud SDK for .NET. Trên thực tế, có các SDK đám mây được GorupDocs.Conversion cung cấp và các SDK này có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ lập trình. Ngoài ra, bạn có thể chọn API REST để gọi các điểm cuối do [GorupDocs.Conversion] cung cấp 4. Ngoài các tùy chọn này, bạn có thể thực hiện chuyển đổi RAR sang JPG bằng công cụ trực tuyến của chúng tôi được hỗ trợ bởi GorupDocs.Conversion Cloud SDK. Vì vậy, hãy bắt đầu bài đăng blog này và xem cách chúng ta có thể xây dựng trình chuyển đổi tệp RAR trong ứng dụng .NET theo lập trình.

Các điểm sau đây sẽ được đề cập trong bài viết này:

Cài đặt API chuyển đổi tệp RAR

Chà, chúng tôi sẽ cài đặt GorupDocs.Conversion Cloud SDK cho .NET, vì vậy, với mục đích đó, chúng tôi có hai tùy chọn dễ dàng để cài đặt API trình tạo JPG này. Đầu tiên, chúng ta có thể tải xuống Gói NuGet hoặc tùy chọn thứ hai là chạy lệnh sau vào Trình quản lý gói NuGet:

Install-Package GroupDocs.Conversion-Cloud -Version 23.10.0

Tiếp theo, chúng tôi phải lấy thông tin xác thực API (ID khách hàng + Bí mật khách hàng) và chúng tôi có thể lấy chúng dễ dàng từ [trang tổng quan] Đám mây API 11 của mình. Xin nhắc lại, chỉ cần vài cú nhấp chuột, tuy nhiên, bạn có thể truy cập hướng dẫn này trong trường hợp gặp bất kỳ khó khăn nào.

Chuyển đổi tệp RAR sang JPG trong C#

Cho đến nay, chúng tôi đang đi đúng hướng và có thể bắt đầu viết mẫu mã bằng C#. Xin lưu ý rằng chúng tôi đã có tệp RAR nguồn trong API Cloud trang tổng quan. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tải tệp lên theo cách thủ công hoặc theo chương trình bằng cách gọi phương thức UploadFile.

Các bước sau đây minh họa quá trình chuyển đổi RAR sang JPG trong .NET:

 • Tạo một đối tượng của lớp Cấu hình và khởi tạo nó bằng Bí mật khách hàng & ID khách hàng.
 • Đặt giá trị của ApiBaseUrl để đặt URL cơ sở của API trình tạo JPG.
 • Khởi tạo một thể hiện của lớp ConvertApi với đối tượng của lớp Cấu hình.
 • Tạo một đối tượng của lớp ConvertSettings và khởi tạo nó bằng cách đặt các giá trị như FilePath, Format và OutputPath.
 • Gọi phương thức ConvertDocument và truyền một đối tượng của lớp ConvertDocumentRequest để chuyển đổi RAR sang JPG theo chương trình.

Bạn có thể sao chép và dán đoạn mã sau để chuyển đổi tệp RAR sang JPG trong C#:

using System;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Api;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Client;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Model.Requests;
using System.IO;
using GroupDocs.Conversion.Cloud.Sdk.Model;

namespace GroupDocs.Conversion.CSharp
{
  // Chuyển đổi RAR sang JPG trong C#
  class Convert_RAR_to_JPG

  {
    static void Main(string[] args)
    {

      try
      {
        // Lấy thông tin xác thực API của bạn 
        string clientId = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
        string clientSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
        string myStorage = "test";

        // Tạo một đối tượng của lớp Cấu hình và khởi tạo với Bí mật khách hàng & ID khách hàng. 
        var configuration = new Configuration(clientId, clientSecret);
        // Đặt giá trị của ApiBaseUrl để đặt url cơ sở của API trình tạo JPG.
        configuration.ApiBaseUrl = "https://api.groupdocs.cloud";

        // Khởi tạo một phiên bản của lớp ConvertApi bằng đối tượng của lớp Cấu hình.
        var apiInstance = new ConvertApi(configuration);
        // Tạo một đối tượng của lớp ConvertSettings và khởi tạo nó bằng cách đặt các giá trị như FilePath, Format và OutputPath.
        var settings = new ConvertSettings
        {
          FilePath = "sample.rar",
          Format = "jpg",
          OutputPath = "test/sample.jpg"
        };

        // Gọi phương thức ConvertDocument và truyền một đối tượng của lớp ConvertDocumentRequest để chuyển đổi RAR sang JPG theo chương trình.
        var response = apiInstance.ConvertDocument(new ConvertDocumentRequest(settings));
        Console.WriteLine("Successfully converted RAR file to JPG in C#: " + response[0].Url);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Exception when calling GroupDocs.Conversion Api: " + e.Message);
      }

    }
  }
}

Vì vậy, sau khi chạy thành công, bạn sẽ thấy một tệp hình ảnh (tức là sample.jpg) được tạo trong thư mục “test” trong API Cloud dashboard. Vì bạn có thể tải tệp xuống theo cách thủ công nên bạn có thể tải tệp xuống theo chương trình bằng cách gọi phương thức DownloadFile.

Chuyển đổi RAR sang JPG trực tuyến

Như đã nói ở phần trước trong bài viết này, bạn có thể tận dụng trình tạo JPG trực tuyến được hỗ trợ bởi GorupDocs.Conversion Cloud SDK. Công cụ trực tuyến cấp doanh nghiệp này thân thiện với người dùng, mạnh mẽ và đi kèm với các tính năng thao tác và chuyển đổi mạnh mẽ. Trên hết, nó hoàn toàn miễn phí và bạn có thể mở nó trong bất kỳ trình duyệt web nào để chuyển đổi RAR sang JPG.

Chuyển đổi RAR sang JPG trực tuyến

suy nghĩ cuối cùng

Chúng tôi kết thúc bài đăng blog này tại đây với hy vọng rằng bạn thấy bài viết này hữu ích và giờ đây bạn có thể xây dựng trình chuyển đổi tệp RAR cho ứng dụng doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, chúng tôi đã thực hiện các bước và đoạn mã để chuyển đổi tệp RAR sang JPG trong C# theo lập trình. Cuối cùng, hãy truy cập tài liệu để tìm hiểu thêm về các tính năng khác. Hơn nữa, bạn có thể tương tác với các API trực tiếp của chúng tôi tại đây để có trải nghiệm trực tiếp về GorupDocs.Conversion Cloud SDK. Vì GorupDocs.Conversion Cloud SDK for .NET là một dự án nguồn mở nên bạn có thể truy cập kho lưu trữ GitHub của chúng tôi.

Hơn nữa, chúng tôi khuyên bạn nên làm theo Hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi.

Cuối cùng, groupdocs.cloud đang viết bài đăng blog mới. Vì vậy, hãy giữ liên lạc để cập nhật thường xuyên.

Đặt một câu hỏi

Bạn có thể cho chúng tôi biết về các câu hỏi hoặc thắc mắc của bạn trên diễn đàn của chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp – Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để chuyển đổi tệp RAR sang JPG?

Bạn có thể chuyển đổi RAR sang JPG bằng cách sử dụng GorupDocs.Conversion Cloud SDK for .NET. Nó là một trình bao bọc nguồn mở được phát triển để chuyển đổi và thao tác tệp chất lượng cao.

Làm cách nào để thay đổi định dạng tệp RAR?

Vui lòng sử dụng trình chuyển đổi tệp RAR trực tuyến này. Ngoài ra, hãy truy cập hướng dẫn này để thực hiện chuyển đổi RAR sang JPG trong C# theo chương trình.

Xem thêm