Cách chuyển đổi SVG sang PNG chất lượng cao bằng Python

Chuyển SVG sang PNG chất lượng cao bằng Python

SVG hay đồ họa véc-tơ có thể thay đổi kích thước là một định dạng tệp véc-tơ nhẹ và ngôn ngữ đánh dấu dựa trên XML. Nó được sử dụng cho đồ họa vectơ hai chiều và vectơ hỗn hợp hoặc raster. PNG là định dạng tệp đồ họa raster hỗ trợ nén dữ liệu không mất dữ liệu. Nó được thiết kế để cải thiện định dạng tệp gif. SVG không hỗ trợ nhiều chi tiết như định dạng hình ảnh tiêu chuẩn. Nhưng PNG có khả năng xử lý độ phân giải rất cao và có thể duy trì độ trong suốt. Đối với những trường hợp như vậy, bạn có thể chuyển đổi tệp SVG sang định dạng PNG. Vì vậy, hãy xem cách chuyển đổi SVG sang PNG chất lượng cao trong Python.

Các chủ đề sau đây sẽ được đề cập trong bài viết này:

API để chuyển đổi hình ảnh SVG thành tệp PNG và Python SDK

Để chuyển đổi hình ảnh SVG sang PNG bằng Python, chúng tôi sẽ sử dụng Python SDK của GroupDocs.Conversion Cloud API. Thư viện Python của chúng tôi cung cấp cách tốt nhất và an toàn để chuyển đổi tệp SVG sang PNG một cách nhanh chóng. SDK Python miễn phí, an toàn và dễ sử dụng 100% để chuyển đổi hình ảnh. Nó cho phép chuyển đổi các định dạng được hỗ trợ sang hình ảnh theo chương trình trên đám mây. Vui lòng cài đặt nó bằng lệnh sau trong bảng điều khiển:

pip install groupdocs_converison_cloud

Vui lòng lấy Client ID và Secret của bạn từ bảng điều khiển trước khi làm theo các bước được đề cập. Khi bạn có ID và bí mật của mình, hãy thêm mã như hình bên dưới:

# Nhập Python SDK vào ứng dụng python của bạn từ http://api.groupdocs.cloud
import groupdocs_conversion_cloud

# Nhận client_id và client_secret từ https://dashboard.groupdocs.cloud sau khi đăng ký miễn phí.
client_id = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
client_secret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

# Nhận cấu hình API tệp
configuration = groupdocs_conversion_cloud.Configuration(client_id, client_secret)
configuration.api_base_url = "https://api.groupdocs.cloud"
storage_name = "InternalStorage"

Cách chuyển đổi SVG thành PNG trực tuyến bằng Python bằng API REST

Bạn có thể chuyển đổi mã SVG sang PNG trực tuyến bằng cách thực hiện theo các bước đơn giản như được liệt kê bên dưới:

 1. Tải lên tệp SVG lên đám mây
 2. Chuyển đổi SVG sang PNG mà không làm giảm chất lượng trong Python
 3. Tải xuống tệp PNG đã chuyển đổi

Tải lên hình ảnh

Đầu tiên, tải tệp SVG lên Đám mây bằng mẫu mã sau:

# Tải tệp SVG lên bộ nhớ đám mây của bạn
# Tạo một phiên bản của API tệp
file_api = groupdocs_conversion_cloud.FileApi.from_config(configuration)

# Yêu cầu tệp tải lên cuộc gọi
request = groupdocs_conversion_cloud.UploadFileRequest("python-testing\sample-file.svg", "H:\\groupdocs-cloud-data\\sample-file.svg", storage_name)

# Tải tệp docx lên đám mây
response = file_api.upload_file(request)
print(response.uploaded)

Do đó, tệp SVG đã tải lên sẽ có sẵn trong phần tệp trên trang tổng quan của bạn trên đám mây.

Python Chuyển SVG sang PNG chất lượng cao

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi nền trong suốt SVG sang PNG trực tuyến theo chương trình bằng cách thực hiện theo các bước được đề cập bên dưới:

 • Tạo một phiên bản của ConvertApi
 • Tạo phiên bản ConvertSettings
 • Đặt đường dẫn tệp SVG
 • Gán “png” cho định dạng
 • Cung cấp đường dẫn tệp đầu ra
 • Tạo ConvertDocumentRequest
 • Nhận kết quả bằng cách gọi phương thức ConvertApi.convertDocument()

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi SVG trực tuyến sang PNG mà không làm giảm chất lượng bằng API REST trong Python:

# Cách chuyển đổi SVG thành PNG trực tuyến bằng Python bằng API REST
try:
  # Tạo một phiên bản của API
  convert_api = groupdocs_conversion_cloud.ConvertApi.from_keys(client_id, client_secret)

  # Xác định cài đặt chuyển đổi
  settings = groupdocs_conversion_cloud.ConvertSettings()
  settings.storage_name = storage_name
  settings.file_path = "python-testing/sample-file.svg"
  settings.format = "png"
  settings.output_path = "python-testing"
  
  request = groupdocs_conversion_cloud.ConvertDocumentRequest(settings)
  response = convert_api.convert_document(request)

  print("Successfully converted SVG to PNG format: " + str(response))
except groupdocs_conversion_cloud.ApiException as e:
  print("Exception while calling API: {0}".format(e.message))
Cách chuyển đổi SVG sang PNG với nền trong suốt Trực tuyến bằng Python

Chuyển đổi SVG sang PNG chất lượng cao trực tuyến bằng Python

Tải xuống tệp đã chuyển đổi

Mẫu mã trên sẽ lưu tệp PNG đã chuyển đổi trên đám mây. Bạn có thể tải xuống bằng mẫu mã sau:

# Khởi tạo API để tải xuống tệp đã chuyển đổi
import shutil
file_api = groupdocs_conversion_cloud.FileApi.from_config(configuration)

# Tạo yêu cầu tệp tải xuống
request = groupdocs_conversion_cloud.DownloadFileRequest("python-testing\\sample-file.png", storage_name)

# Tải xuống tệp đã chuyển đổi
response = file_api.download_file(request)

# Di chuyển tệp hình ảnh png đã tải xuống vào thư mục cục bộ của bạn
shutil.move(response, "H:\\groupdocs-cloud-data\\")

Chuyển đổi trực tuyến SVG sang PNG bằng Python bằng Tùy chọn nâng cao

Trong python, chuyển đổi SVG thành PNG trong khi thay đổi kích thước và tăng chất lượng. Vui lòng làm theo các bước để chuyển đổi hình ảnh SVG sang PNG với một số cài đặt nâng cao như bên dưới:

 • Tạo một phiên bản ConvertApi
 • Tạo phiên bản ConvertSettings
 • Đặt đường dẫn tệp SVG
 • Gán “png” cho định dạng
 • Cung cấp đường dẫn tệp đầu ra
 • Xác định tùy chọn PngConvert
 • Đặt các cài đặt chuyển đổi khác nhau như dpi, imageQuality, chiều cao, lề (trên, trái, phải, dưới), v.v.
 • Tạo ConvertDocumentRequest
 • Nhận kết quả bằng cách gọi phương thức ConvertApi.convertDocument()

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách biến SVG thành độ phân giải cao PNG bằng các tùy chọn chuyển đổi nâng cao:

# Cách chuyển đổi trực tuyến SVG sang PNG chất lượng cao bằng Python bằng Tùy chọn nâng cao
try:
  # Tạo một phiên bản của API
  convert_api = groupdocs_conversion_cloud.ConvertApi.from_keys(client_id, client_secret)

  # Xác định cài đặt chuyển đổi
  settings = groupdocs_conversion_cloud.ConvertSettings()
  settings.storage_name = storage_name
  settings.file_path = "python-testing/sample-file.svg"
  settings.format = "png"
  
  convertOptions = groupdocs_conversion_cloud.PngConvertOptions()
  convertOptions.gray_scale = True
  convertOptions.from_page = 1
  convertOptions.pages_count = 1
  convertOptions.quality = 100
  convertOptions.rotate_angle = 90
  convertOptions.use_pdf = False
  
  settings.convert_options = convertOptions
  settings.output_path = "python-testing"
  
  request = groupdocs_conversion_cloud.ConvertDocumentRequest(settings)
  response = convert_api.convert_document(request)

  print("Successfully converted SVG to PNG format: " + str(response))
except groupdocs_conversion_cloud.ApiException as e:
  print("Exception while calling API: {0}".format(e.message))

Chuyển đổi SVG sang PNG miễn phí trực tuyến

Làm cách nào để chuyển đổi SVG sang PNG trực tuyến miễn phí? Vui lòng dùng thử miễn phí SVG sang PNG converter trực tuyến sau đây. Đây là trình chuyển đổi SVG sang PNG tốt nhất để chuyển đổi SVG sang PNG với nền trong suốt và được phát triển bằng API trên.

Phần kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học được:

 • cách chuyển đổi SVG thành PNG trực tuyến bằng Python trên đám mây;
 • cách chuyển SVG sang PNG trong Python bằng các tùy chọn nâng cao;
 • tải lên tệp theo chương trình và sau đó tải xuống tệp đã chuyển đổi từ đám mây;
 • Trình chuyển đổi SVG sang PNG trực tuyến miễn phí;

Bạn có thể tìm hiểu thêm về GroupDocs.Conversion Cloud API bằng cách sử dụng tài liệu. Chúng tôi cũng cung cấp phần Tham khảo API cho phép bạn hình dung và tương tác trực tiếp với các API của chúng tôi thông qua trình duyệt.

Đặt một câu hỏi

Bạn có thể đặt câu hỏi về API trình chuyển đổi tệp SVG sang PNG, thông qua Diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi

câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để hiển thị hình ảnh SVG thành tệp PNG trong Python?

Vui lòng theo link này để tìm hiểu đoạn mã Python về cách chuyển đổi SVG sang PNG mà không làm giảm chất lượng.

Làm cách nào để chuyển đổi SVG sang PNG trực tuyến bằng API REST?

Tạo một phiên bản của ConvertApi, đặt các giá trị của cài đặt chuyển đổi và gọi phương thức convertDocument với ConvertDocumentRequest để lưu SVG dưới dạng PNG có độ phân giải cao.

Làm cách nào để thay đổi SVG thành PNG trực tuyến miễn phí?

trình chuyển đổi tệp SVG sang PNG trực tuyến miễn phí cho phép bạn chuyển đổi SVG thành hình ảnh PNG trong suốt một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp PNG được lưu trữ trên đám mây.

Làm cách nào để chuyển đổi SVG sang PNG bằng Python trên Windows?

Vui lòng truy cập Link để dễ dàng chuyển đổi các tệp không giới hạn độ phân giải cao SVG sang PNG trên PC Windows của riêng bạn.

Làm cách nào để cài đặt thư viện tải xuống miễn phí trình chuyển đổi SVG sang PNG?

Bạn có thể cài đặt thư viện SVG sang PNG Python để tạo và xử lý chuyển đổi SVG sang PNG theo chương trình.

Xem thêm