Tiếng Việt

Tách PowerPoint PPT/PPTX thành các tệp riêng biệt bằng Java

Chia các trang chiếu PowerPoint thành nhiều tệp bằng GroupDocs.Merger Cloud SDK cho Java là một cách hiệu quả mang lại nhiều lợi ích. Cho dù bạn cần phân phối các trang chiếu cụ thể, trích xuất nội dung hay cộng tác trên các trang chiếu riêng lẻ, thì khả năng tách các trang chiếu là rất quan trọng. Bằng cách làm theo các hướng dẫn được nêu trong bài viết này, bạn có thể chia nhỏ các trang chiếu PowerPoint và tùy chỉnh các tệp PPT của mình để đáp ứng các nhu cầu cụ thể.
tháng 5 23, 2023 · 8 phút · Yasir Saeed

Hợp nhất các loại tài liệu khác nhau trong Java bằng API REST

Hợp nhất tài liệu liên quan đến việc kết hợp hai hoặc nhiều tệp, chẳng hạn như tài liệu Word, PDF, bảng tính Excel hoặc bản trình bày PowerPoint, vào một tài liệu. Tuy nhiên, việc hợp nhất các tài liệu thành một tài liệu theo cách thủ công có thể là một công việc tốn nhiều thời gian. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách hợp nhất nhiều loại tài liệu trong Java bằng cách sử dụng GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java để nâng cao hiệu quả.
tháng 5 19, 2023 · 8 phút · Yasir Saeed

Cách xoay trang PDF trong Java bằng Rest API

Xoay các trang PDF theo chương trình là một yêu cầu phổ biến khi làm việc với các tệp PDF. Cho dù bạn cần sửa hướng của các trang được quét hay điều chỉnh bố cục để dễ đọc hơn, khả năng xoay các trang PDF trong các ứng dụng Java của bạn có thể vô cùng hữu ích. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách hoàn thành tác vụ này bằng GroupDocs.Merger Cloud SDK mạnh mẽ dành cho Java.
tháng 5 16, 2023 · 9 phút · Yasir Saeed

Hợp nhất nhiều tệp JPG thành một trong Java - Merge JPG to JPG

Trong thế giới ngày nay, nơi mà việc chỉnh sửa và thao tác hình ảnh là cần thiết cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, việc hợp nhất nhiều tệp JPG thành một hình ảnh là một nhiệm vụ phổ biến. May mắn thay, với sự trợ giúp của GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java, các nhà phát triển có thể dễ dàng hợp nhất nhiều hình ảnh JPG thành một hình ảnh duy nhất trong các ứng dụng Java của họ.
tháng 5 12, 2023 · 8 phút · Yasir Saeed