Cách gộp nhiều văn bản word thành một mà vẫn giữ nguyên định dạng

Cách Hợp nhất Tài liệu Word (DOC, DOCX) trong Java.

Hợp nhất nhiều tài liệu Word có thể là một nhiệm vụ phức tạp và tốn thời gian, đặc biệt khi bạn cần kết hợp chúng thành một tài liệu duy nhất. May mắn thay, GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java cung cấp một giải pháp hiệu quả và đơn giản cho vấn đề này. Với SDK này, bạn có thể nhanh chóng kết hợp các tài liệu Word theo chương trình trong Java, đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức quý báu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách hợp nhất các tài liệu Word (DOC, DOCX) trong Java.

Các chủ đề sau đây sẽ được đề cập trong bài viết này:

Hợp nhất tài liệu Java Word Cài đặt API REST và SDK

GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java là một công cụ thao tác tài liệu mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển hợp nhất, tách, xoay, thay đổi hướng trang thành dọc hoặc ngang và sửa đổi tài liệu trong đám mây. Đây là API thao tác tài liệu dựa trên đám mây và API đa nền tảng hỗ trợ nhiều định dạng tệp, bao gồm tài liệu Word, PDF, bảng tính Excel, bản trình bày PowerPoint, HTML, v.v. SDK rất dễ sử dụng và có thể được tích hợp vào một ứng dụng dựa trên Java.

Bạn có thể tải xuống tệp JAR của API hoặc cài đặt nó bằng Maven bằng cách thêm kho lưu trữ và phần phụ thuộc sau vào tệp pom.xml của dự án:

Kho lưu trữ Maven:

<repository>
  <id>groupdocs-artifact-repository</id>
  <name>GroupDocs Artifact Repository</name>
  <url>https://repository.groupdocs.cloud/repo</url>
</repository>

Phụ thuộc Maven:

<dependency>
  <groupId>com.groupdocs</groupId>
  <artifactId>groupdocs-merger-cloud</artifactId>
  <version>23.2</version>
  <scope>compile</scope>
</dependency>

Đăng ký để có tài khoản dùng thử miễn phí hoặc mua gói đăng ký trên trang web GroupDocs và lấy khóa API của bạn. Sau khi bạn có Id ứng dụng khách và Bí mật ứng dụng khách, hãy thêm đoạn mã bên dưới vào ứng dụng dựa trên Java:

# Nhận client_id và client_secret của bạn từ https://dashboard.groupdocs.cloud sau khi đăng ký.

String ClientId = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
String ClientSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
String MyStorage = "test-internal-storage";
Configuration configuration = new Configuration(ClientId, ClientSecret);

Cách hợp nhất nhiều tài liệu Word thành một trong Java

Bây giờ chúng ta đã thiết lập GroupDocs.Merger Cloud SDK cho Java, hãy xem cách hợp nhất các tệp Word DOCX hoặc DOC bằng SDK bằng cách thực hiện theo các bước đơn giản được đề cập bên dưới:

 1. Tải lên tệp Word lên đám mây
 2. Kết hợp nhiều tài liệu Word thành một trong Java
 3. Tải xuống tài liệu Word đã hợp nhất

Tải tệp lên

Đầu tiên, tải các tệp Word lên đám mây bằng ví dụ mã được cung cấp bên dưới:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.io.File;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Tải tệp lên Cloud Storage bằng Java
public class App {

	public static void main(String[] args) {

		FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
		try {
			File fileStream = new File("H:\\groupdocs-cloud-data\\input-sample-file-one.docx");
			UploadFileRequest request = new UploadFileRequest("java-testing\\input-sample-file-one.docx", fileStream, MyStorage);
			FilesUploadResult response = apiInstance.uploadFile(request);
			System.out.println("Expected response type is FilesUploadResult: " + response.getUploaded().size());
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

Do đó, các tệp Word DOCX đã tải lên sẽ có sẵn trong phần tệp trên trang tổng quan của bạn trên đám mây.

Kết hợp nhiều tệp Word thành một

Phần này cung cấp hướng dẫn từng bước và một đoạn mã ví dụ về cách hợp nhất tất cả các tài liệu Word thành một:

 • Đầu tiên, nhập các lớp cần thiết vào tệp Java của bạn.
 • Thứ hai, tạo một thể hiện của lớp DocumentApi.
 • Thứ ba, tạo một thể hiện của lớp FileInfo.
 • Tiếp theo, gọi phương thức setFilePath() và chuyển đường dẫn tệp đầu vào làm tham số.
 • Sau đó, tạo một thể hiện của lớp JoinItem.
 • Bây giờ, hãy gọi phương thức setFileInfo() và truyền tham số fileInfo1.
 • Tiếp theo, tạo một thể hiện thứ hai của các lớp FileInfo và JoinItem.
 • Cung cấp đường dẫn tệp đầu vào và tham số fileInfo2.
 • Thêm nhiều JoinItems để hợp nhất nhiều hơn hai tài liệu.
 • Sau đó, tạo một thể hiện của lớp JoinOptions().
 • Sau đó, thêm danh sách các mục tham gia đã tạo được phân tách bằng dấu phẩy.
 • Tiếp theo, đặt đường dẫn tệp đầu ra.
 • Bây giờ, hãy tạo một thể hiện của lớp JoinRequest() và truyền tham số JoinOptions.
 • Cuối cùng, hợp nhất các tệp Word DOCX bằng cách gọi phương thức join() của DocumentApi và chuyển tham số JoinRequest.

Đoạn mã sau cho biết cách hợp nhất nhiều tệp Word thành một trong Java bằng API REST:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.util.Arrays;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Cách kết hợp nhiều tệp Word trong Java bằng API REST.
public class App {

 public static void main(String[] args) {

  // Tạo một phiên bản API tài liệu
  DocumentApi apiInstance = new DocumentApi(configuration);
	     
  try {
  	
  	// Chuẩn bị cài đặt
	FileInfo fileInfo1 = new FileInfo();			
	fileInfo1.setFilePath("java-testing/input-sample-file-one.docx");
	JoinItem item1 = new JoinItem();
	item1.setFileInfo(fileInfo1);

	FileInfo fileInfo2 = new FileInfo();			
	fileInfo2.setFilePath("java-testing/input-sample-file-two.docx");
	JoinItem item2 = new JoinItem();
	item2.setFileInfo(fileInfo2);

	JoinOptions options = new JoinOptions();
	options.setJoinItems(Arrays.asList(item1, item2));
	options.setOutputPath("java-testing/output-sample-file.docx");

	JoinRequest request = new JoinRequest(options);

	// Nhận đường dẫn tệp đầu ra.
	DocumentResult response = apiInstance.join(request);
	System.out.println("Output file path: " + response.getPath());
   
  } catch (ApiException e) {
   System.err.println("Exception while calling Java API: ");
   e.printStackTrace();
  }
		
 }
}

Bạn có thể thấy đầu ra trong hình dưới đây:

Cách gộp nhiều file Word thành 1 bằng Java

Kết hợp nhiều tệp Word thành một.

Tải xuống tệp

Mẫu mã trên sẽ lưu tệp Word đã hợp nhất trên đám mây. Bạn có thể tải xuống bằng mẫu mã sau:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.io.File;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Tải xuống tệp từ Bộ nhớ đám mây bằng Java
public class App {

	public static void main(String[] args) {

		FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
		try {

			DownloadFileRequest request = new DownloadFileRequest("java-testing\\output-sample-one.docx", MyStorage, null);
			File response = apiInstance.downloadFile(request);
			System.out.println("Expected response type is downloadFile: " + response.length());
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

Sáp nhập tài liệu Word trực tuyến miễn phí

Làm cách nào để hợp nhất Word DOCX trực tuyến miễn phí? Vui lòng thử Sáp nhập Word DOCX miễn phí để kết hợp trực tuyến nhiều tài liệu Word thành một tài liệu. Việc hợp nhất tài liệu trực tuyến này được phát triển bằng API Groupdocs.Merger Cloud đã đề cập ở trên.

Kết luận

GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java là giải pháp lý tưởng để hợp nhất các tài liệu Word nhanh chóng và dễ dàng, giải phóng thời gian và công sức của bạn. Sau đây là những gì bạn đã học được trong bài viết này:

 • cách kết hợp và hợp nhất nhiều tệp Word trên đám mây bằng Java;
 • lập trình tải lên và tải xuống Java đã hợp nhất;
 • và hợp nhất các tệp Word trực tuyến miễn phí bằng cách hợp nhất tài liệu Word trực tuyến miễn phí.

Hơn nữa, chúng tôi cũng cung cấp Phần tham chiếu API cho phép bạn trực quan hóa và giao tiếp với các API của chúng tôi thông qua trình duyệt. Mã nguồn hoàn chỉnh của Java SDK có sẵn miễn phí trên Github. Vui lòng kiểm tra GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java Ví dụ tại đây.

Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên làm theo Hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi để biết các bước chi tiết và cách sử dụng API.

Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục viết các bài đăng blog mới về các hoạt động tài liệu khác nhau bằng API REST. Vì vậy, vui lòng liên hệ để cập nhật thông tin mới nhất.

Đặt một câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về API hợp nhất tài liệu Word, vui lòng hỏi chúng tôi trên Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

câu hỏi thường gặp

Tôi có thể hợp nhất nhiều tài liệu Word thành một trong Java không?

Có, bạn có thể kết hợp và hợp nhất nhiều tài liệu Word thành một tài liệu bằng cách sử dụng GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java.

Tôi có thể hợp nhất các trang cụ thể từ nhiều tài liệu Word bằng Java không?

Có, bạn có thể sử dụng GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java để hợp nhất các trang cụ thể từ nhiều tài liệu Word.

GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java có phải là giải pháp an toàn để hợp nhất các tài liệu Word không?

Có, GroupDocs.Merger Cloud SDK cho Java là một giải pháp an toàn để hợp nhất các tài liệu Word, cung cấp mã hóa và các tính năng bảo mật khác để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn.

GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java có hỗ trợ hợp nhất các tài liệu có định dạng khác nhau không?

Có, GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java hỗ trợ hợp nhất các tài liệu thuộc nhiều định dạng khác nhau, bao gồm Word, PowerPoint, HTML, v.v.

Xem thêm

Để biết thêm thông tin về các chủ đề liên quan, chúng tôi khuyên bạn nên xem các bài viết sau: