Cách tách tài liệu Word thành các tệp đơn lẻ trong Java

Tách tài liệu Word thành các tệp riêng biệt trong Java.

Bạn đang tìm kiếm một cách đáng tin cậy và dễ dàng để phân chia tài liệu Word của mình bằng Java? GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java cung cấp giải pháp chia tài liệu Word thành nhiều tệp một cách nhanh chóng và dễ dàng. Việc chia tài liệu Word thành nhiều tệp có thể hữu ích vì nhiều lý do, chẳng hạn như chia tài liệu lớn thành các tài liệu nhỏ hơn, trích xuất các trang hoặc phần cụ thể hoặc tạo các tệp riêng lẻ cho từng phần của sách. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá cách chia tài liệu Word thành các tệp riêng biệt trong Java bằng API REST.

Các chủ đề sau đây sẽ được đề cập trong bài viết này:

Bộ tách tài liệu Java Word Cài đặt API REST và SDK

GroupDocs.Merger Cloud SDK cho Java là một API mạnh mẽ dựa trên đám mây cho phép các nhà phát triển hợp nhất, tách, sắp xếp lại và xóa các trang khỏi tài liệu ở các định dạng khác nhau, bao gồm Word, Excel, PowerPoint, HTML, PDF, và nhiều hơn nữa. SDK rất dễ sử dụng và có thể được tích hợp vào một ứng dụng dựa trên Java để tự động hóa các tác vụ thao tác với tệp.

Bạn có thể tải xuống tệp JAR của API hoặc cài đặt nó bằng Maven bằng cách thêm kho lưu trữ và phần phụ thuộc sau vào tệp pom.xml của dự án:

Kho lưu trữ Maven:

<repository>
  <id>groupdocs-artifact-repository</id>
  <name>GroupDocs Artifact Repository</name>
  <url>https://repository.groupdocs.cloud/repo</url>
</repository>

Phụ thuộc Maven:

<dependency>
  <groupId>com.groupdocs</groupId>
  <artifactId>groupdocs-merger-cloud</artifactId>
  <version>23.2</version>
  <scope>compile</scope>
</dependency>

Trước khi có thể bắt đầu sử dụng GroupDocs.Merger Cloud SDK cho Java, chúng ta cần đăng ký tài khoản dùng thử miễn phí hoặc mua gói đăng ký trên trang web GroupDocs để lấy khóa API của bạn. Sau khi bạn có Id ứng dụng khách và Bí mật ứng dụng khách, hãy thêm đoạn mã bên dưới vào ứng dụng dựa trên Java:

# Nhận client_id và client_secret của bạn từ https://dashboard.groupdocs.cloud sau khi đăng ký.

String ClientId = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
String ClientSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
String MyStorage = "test-internal-storage";
Configuration configuration = new Configuration(ClientId, ClientSecret);

Chia tài liệu Word thành nhiều tài liệu trang bằng Java

Để chia tài liệu Word (DOC, DOCX) bằng GroupDocs.Merger Cloud SDK cho Java, bạn cần thực hiện theo các bước đơn giản dưới đây:

Tải tệp lên

Đầu tiên, tải các tệp Word lên đám mây bằng ví dụ mã được cung cấp bên dưới:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.io.File;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Tải tệp lên Cloud Storage bằng Java
public class App {

	public static void main(String[] args) {

		FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
		try {
			File fileStream = new File("H:\\groupdocs-cloud-data\\input-sample-file.docx");
			UploadFileRequest request = new UploadFileRequest("java-testing\\input-sample-file.docx", fileStream, MyStorage);
			FilesUploadResult response = apiInstance.uploadFile(request);
			System.out.println("Expected response type is FilesUploadResult: " + response.getUploaded().size());
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

Do đó, tệp DOCX đã tải lên sẽ có sẵn trong phần tệp trên trang tổng quan của bạn trên đám mây.

Tách tệp Word thành nhiều tài liệu trong Java

Làm theo hướng dẫn từng bước bên dưới và đoạn mã ví dụ để chia tài liệu Word thành tài liệu nhiều trang trong Java bằng cách sử dụng GroupDocs.Merger Cloud SDK:

 • Đầu tiên, nhập các lớp cần thiết vào tệp Java của bạn.
 • Thứ hai, tạo một thể hiện của lớp DocumentApi.
 • Thứ ba, tạo một thể hiện của lớp FileInfo.
 • Sau đó, đặt đường dẫn tệp đầu vào.
 • Bây giờ, hãy tạo một thể hiện của lớp SplitOptions().
 • Sau đó, xác định các tùy chọn phân tách bộ sưu tập setFileInfo và setPages ở định dạng mảng.
 • Tiếp theo, cung cấp đường dẫn tệp đầu ra và đặt chế độ tùy chọn phân tách thành INTERVALS.
 • Bây giờ, hãy tạo một thể hiện của lớp SplitRequest() và truyền tham số SplitOptions.
 • Cuối cùng, chia nhỏ các tệp DOCX bằng cách gọi phương thức split() của DocumentApi và chuyển tham số SplitRequest.

Đoạn mã sau cho biết cách chia tệp Word thành nhiều tài liệu trong Java bằng API REST:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.util.Arrays;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Chia tài liệu Word thành nhiều tài liệu nhiều trang theo phạm vi trang được chỉ định.
public class App {

	public static void main(String[] args) {

		// Tạo một phiên bản của API Tài liệu.			
		DocumentApi apiInstance = new DocumentApi(configuration);

		try {

			// Chuẩn bị cài đặt
			FileInfo fileInfo = new FileInfo();
			fileInfo.setFilePath("java-testing/input-sample-file.docx");

			SplitOptions options = new SplitOptions();
			options.setFileInfo(fileInfo);
			options.setPages(Arrays.asList(3, 6, 8));
			options.setOutputPath("java-testing/multipage-documents");
			options.setMode(SplitOptions.ModeEnum.INTERVALS);

			SplitRequest request = new SplitRequest(options);

			MultiDocumentResult response = apiInstance.split(request);

			// Nhận đường dẫn tệp đầu ra.
			for (DocumentResult documentResult : response.getDocuments()) {
				System.out.println("Output file path: " + documentResult.getPath());
			}
			
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
		
	}
}

Tải xuống tệp

Mẫu mã trên sẽ lưu tệp Word đã chia trên đám mây. Bạn có thể tải xuống bằng mẫu mã sau:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.io.File;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Tải xuống tệp từ Bộ nhớ đám mây bằng Java
public class App {

	public static void main(String[] args) {

		FileApi apiInstance = new FileApi(configuration);
		try {

			DownloadFileRequest request = new DownloadFileRequest("java-testing\\multipage-documents\\sample-file_1.docx", MyStorage, null);
			File response = apiInstance.downloadFile(request);
			System.out.println("Expected response type is downloadFile: " + response.length());
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

Đó là nó! Bây giờ bạn đã biết cách chia DOC hoặc DOCX thành nhiều tệp bằng cách sử dụng GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java.

Cách chia tài liệu Word thành các tệp riêng biệt trực tuyến trong Java

Phần này nói về cách chia tài liệu Word thành tài liệu một trang trong Java bằng GroupDocs.Merger Cloud SDK:

 • Đầu tiên, nhập các lớp cần thiết vào tệp Java của bạn.
 • Thứ hai, tạo một thể hiện của lớp DocumentApi.
 • Thứ ba, tạo một thể hiện của lớp FileInfo.
 • Sau đó, đặt đường dẫn tệp đầu vào.
 • Bây giờ, hãy tạo một thể hiện của lớp SplitOptions().
 • Sau đó, xác định các tùy chọn phân tách bộ sưu tập setFileInfo và setPages ở định dạng mảng.
 • Tiếp theo, cung cấp đường dẫn tệp đầu ra và đặt chế độ tùy chọn phân tách thành TRANG.
 • Bây giờ, hãy tạo một thể hiện của lớp SplitRequest() và truyền tham số SplitOptions.
 • Cuối cùng, chia nhỏ các tệp DOCX bằng cách gọi phương thức split() của DocumentApi và chuyển tham số SplitRequest.

Đoạn mã sau cho biết cách chia tài liệu Word thành các tệp riêng biệt trong Java bằng API REST:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.util.Arrays;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Tách Word DOCX thành nhiều tài liệu một trang theo số trang chính xác.
public class App {

	public static void main(String[] args) {
		
		// Tạo một phiên bản của API Tài liệu.		
		DocumentApi apiInstance = new DocumentApi(configuration);

		try {

	        // Chuẩn bị cài đặt
			FileInfo fileInfo = new FileInfo();
			fileInfo.setFilePath("java-testing/input-sample-file.docx");
			
			SplitOptions options = new SplitOptions();
			options.setFileInfo(fileInfo);
			options.setPages(Arrays.asList(1, 3));
			options.setOutputPath("java-testing/onepage-documents");
			options.setMode(SplitOptions.ModeEnum.PAGES);

			SplitRequest request = new SplitRequest(options);

			MultiDocumentResult response = apiInstance.split(request);
			
			// Nhận đường dẫn tệp đầu ra.
			for (DocumentResult documentResult : response.getDocuments()) {
				System.out.println("Output file path: " + documentResult.getPath());
			}
			
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
		
	}
}

Tách tệp Word trực tuyến thành các trang đơn lẻ theo phạm vi và bộ lọc trong Java

Trong phần này, chúng tôi sẽ đề cập đến hướng dẫn từng bước và một đoạn mã mẫu để chia tài liệu Word thành các tài liệu trang đơn bằng cách sử dụng Java bằng cách áp dụng phạm vi và bộ lọc:

 • Đầu tiên, nhập các lớp cần thiết vào tệp Java của bạn.
 • Thứ hai, tạo một thể hiện của lớp DocumentApi.
 • Thứ ba, tạo một thể hiện của lớp FileInfo.
 • Sau đó, đặt đường dẫn tệp đầu vào.
 • Bây giờ, hãy tạo một thể hiện của lớp SplitOptions().
 • Sau đó, xác định các tùy chọn phân tách setFileInfo và đường dẫn tệp đầu ra.
 • Đặt giá trị cho setStartPageNumber và setEndPageNumber.
 • Tiếp theo, đặt tùy chọn trang setRangeMode thành ODDPAGES và đặt chế độ tùy chọn phân chia thành PAGES.
 • Bây giờ, hãy tạo một thể hiện của lớp SplitRequest() và truyền tham số SplitOptions.
 • Cuối cùng, chia nhỏ các tệp DOCX bằng cách gọi phương thức split() của DocumentApi và chuyển tham số SplitRequest.

Đoạn mã sau cho biết cách chia nhỏ tệp DOCX trực tuyến thành các trang đơn lẻ bằng cách áp dụng phạm vi và bộ lọc bằng Java:

package com.groupdocsdev.classes;

import java.util.Arrays;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.model.requests.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.api.*;
import com.groupdocs.cloud.merger.client.ApiException;

// Tách tệp Word thành nhiều tài liệu một trang theo phạm vi và áp dụng bộ lọc.
public class App {

	public static void main(String[] args) {
		
		// Tạo một phiên bản của API Tài liệu.		
		DocumentApi apiInstance = new DocumentApi(configuration);

		try {

	        // Chuẩn bị cài đặt
			FileInfo fileInfo = new FileInfo();
			fileInfo.setFilePath("java-testing/input-sample-file.docx");
			
			SplitOptions options = new SplitOptions();
			options.setFileInfo(fileInfo);
			options.setOutputPath("java-testing/onepage-documents");
			options.setStartPageNumber(3);
			options.setEndPageNumber(7);
			options.setRangeMode(PageOptions.RangeModeEnum.ODDPAGES);
			options.setMode(SplitOptions.ModeEnum.PAGES);

			SplitRequest request = new SplitRequest(options);

			MultiDocumentResult response = apiInstance.split(request);
			
			// Nhận đường dẫn tệp đầu ra.
			for (DocumentResult documentResult : response.getDocuments()) {
				System.out.println("Output file path: " + documentResult.getPath());
			}
			
		} catch (ApiException e) {
			System.err.println("Exception while calling FileApi:");
			e.printStackTrace();
		}
		
	}
}

Bộ chia tài liệu Word trực tuyến miễn phí

Làm cách nào để tách Word trực tuyến thành nhiều tệp miễn phí? Vui lòng dùng thử bộ tách Word DOCX trực tuyến để tách tài liệu Word thành nhiều tệp miễn phí. Bộ chia tài liệu trực tuyến này được phát triển bằng API Groupdocs.Merger Cloud đã đề cập ở trên.

Kết luận

GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java cung cấp một cách dễ dàng và đáng tin cậy để phân chia tài liệu Word trong Java. Sau đây là những gì bạn đã học được trong bài viết này:

 • cách chia tài liệu Word thành nhiều tài liệu Word trên đám mây bằng Java;
 • lập trình tải lên và tải xuống các tài liệu bằng Java trên đám mây;
 • Tách các tệp Word thành các tệp riêng biệt trực tuyến theo số trang bằng Java;
 • Tách Word DOCX thành các tài liệu trang đơn trong Java bằng cách áp dụng phạm vi và bộ lọc;
 • và chia nhỏ các tệp Word trực tuyến miễn phí bằng cách sử dụng bộ chia Word miễn phí trực tuyến.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp phần Tham chiếu API cho phép bạn hình dung và giao tiếp trực tiếp với các API của chúng tôi thông qua trình duyệt. Mã nguồn hoàn chỉnh của Java SDK có sẵn miễn phí trên Github. Vui lòng kiểm tra GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java Ví dụ tại đây.

Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên làm theo Hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi để biết các bước chi tiết và cách sử dụng API.

Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục viết các bài đăng blog mới về các hoạt động tài liệu khác nhau bằng API REST. Vì vậy, xin vui lòng liên lạc để cập nhật thường xuyên.

Đặt một câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về API Word Splitter, vui lòng hỏi chúng tôi trên Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

câu hỏi thường gặp

GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java có phải là API trả phí không?

Có, GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java là API trả phí, nhưng nó cung cấp phiên bản dùng thử miễn phí cho phép bạn kiểm tra các tính năng của nó trước khi mua hàng.

Có thể chia Word DOCX thành nhiều tệp trong Java không?

Có, bạn có thể chia tài liệu Word thành nhiều tệp theo chương trình trong Java bằng cách sử dụng GroupDocs.Merger Cloud SDK for Java.

Tôi có thể chia các định dạng tệp khác bằng GroupDocs.Merger Cloud SDK cho Java không?

Có, bạn có thể tách PDF, Excel, PowerPoint và các định dạng tệp khác bằng cách sử dụng GroupDocs.Merger Cloud SDK cho Java.

Xem thêm

Dưới đây là một số bài viết liên quan mà bạn có thể thấy hữu ích: