Tiếng Việt

Thao tác tài liệu Cloud REST API & SDK – groupdocs.cloud Bản tin tháng 2 năm 2019

Bản tin hàng tháng tháng 2 năm 2019 Tài liệu ký điện tử trong các ứng dụng đám mây dựa trên Ruby Áp dụng các loại chữ ký khác nhau trong các định dạng tệp được hỗ trợ [ ](https://products.groupdocs.cloud/signature?utmsource=nl&utmcampaign=nl- ngày 19 tháng 2&utmmedium=liên kết) Groupdocs.Signature Cloud SDK dành cho Ruby hiện đã ra mắt. Nó là API định hướng REST để tích hợp dễ dàng vào các chương trình chữ ký số dựa trên Ruby hiện có.
· Usman Sarfraz · 3 phút

GroupDocs.Cloud Tháng 1 năm 2019 – Giảm 25% cho GroupDocs.Total Cloud API trong 12 tháng

Bản tin hàng thángTháng 1 năm 2019 Ưu đãi ngày lễ - Nhận 25% giảm giá GroupDocs.Total Cloud API [ ](https://www.groupdocs.cloud/holiday-offer-2018? utmsource=nl&utmcampaign=nl-dec18&utmmedium=link) GroupDocs.Total Cloud tập hợp tất cả API GroupDocs trong một bộ API Cloud và rất đáng đồng tiền bát gạo. Mùa lễ này, GroupDocs thậm chí còn nâng cao giá trị của nó bằng cách giảm giá 25% cho GroupDocs.Total Cloud cho bạn. Chỉ cần nhập mã phiếu giảm giá HOLOFF2018 khi đặt hàng.
· JohnOwens · 3 phút

Ưu đãi ngày lễ của GroupDocs.cloud – Nhận 25% giảm giá GroupDocs.Total Cloud API trong 12 tháng

Chia sẻ vấn đề này: Bản tin hàng tháng tháng 12 năm 2018 Nhận 25% giảm giá GroupDocs.Total Cloud API [ ](https://www.groupdocs.cloud/holiday-offer-2018? utmsource=nl&utmcampaign=nl-dec18&utmmedium=link) Nhận 25% giảm giá GroupDocs.Total Cloud API trong 12 tháng. Trích dẫn HOLOFF2018 khi đặt hàng. [ ](https://purchase.groupdocs.com/buy?utmsource=nl&utmcampaign =nl-dec18&utmmedium=liên kết) Ưu đãi này chỉ khả dụng trên các giao dịch mua GroupDocs.Total mới và không thể được sử dụng cùng với các ưu đãi, gia hạn hoặc nâng cấp khác.
· Usman Sarfraz · 3 phút

GroupDocs.Viewer Cloud SDK cho Node.js đã ra mắt ngay – Bản tin GroupDocs.Cloud tháng 11 năm 2018

Chia sẻ vấn đề này: Bản tin hàng tháng tháng 11 năm 2018 API REST đa nền tảng và SDK đám mây cho Node.js Thêm khả năng hiển thị tài liệu trong các ứng dụng của bạn từ bất kỳ nền tảng nào [ ](https://products.groupdocs.cloud/viewer/nodejs? utmsource=nl&utmcampaign=nl-nov18&utmmedium=link) GroupDocs.Viewer Cloud SDK for Node.js là một trình bao bọc được xây dựng trên API REST của GroupDocs.Viewer hỗ trợ kết hợp các khả năng kết xuất tài liệu trong bất kỳ nền tảng hoặc ngôn ngữ lập trình nào.
· Usman Sarfraz · 3 phút

Ra mắt GroupDocs.Viewer Cloud SDK dành cho Ruby – Bản tin GroupDocs.Cloud tháng 10 năm 2018

[ ](https ://www.facebook.com/GroupDocsCloud?utmsource=nl&utmcampaign=nl-oct18&utmmedium=link) Chia sẻ vấn đề này: Bản tin hàng thángTháng 10 năm 2018 Kết hợp khả năng của trình xem tài liệu trong ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng GroupDocs.Viewer Cloud SDK cho Ruby [ ](https://products.groupdocs.cloud/viewer/ruby? utmsource=nl&utmcampaign=nl-oct18&utmmedium=link) GroupDocs.Viewer Cloud SDK dành cho Ruby là một trình bao bọc xung quanh API REST, do đó cho phép bạn làm việc với API REST của GroupDocs.Viewer Cloud trong nền tảng Ruby một cách nhanh chóng và dễ dàng, đạt được tất cả lợi ích của các loại mạnh và điểm nổi bật của IDE.
· Usman Sarfraz · 3 phút

Cloud REST API để thao tác tài liệu kinh doanh - Bản tin GroupDocs tháng 9 năm 2018

Bản tin hàng thángTháng 9 năm 2018 API REST để thao tác tài liệu kinh doanh trên bất kỳ chế độ xem nền tảng nào, chú thích, chuyển đổi, so sánh, lưu trữ và ký điện tử tài liệu trong đám mây [ ](https://products.groupdocs.cloud/total?utmsource= nl&utmcampaign=nl-sep18&utmmedium=link) GroupDocs.Total Cloud Product Family - kết hợp một bộ tài liệu toàn diện API và SDK cộng tác (.NET, Java, PHP) mà doanh nghiệp của bạn cần.
· Usman Sarfraz · 3 phút

Ưu đãi đặc biệt cho ngày lễ, giảm giá 25% cho GroupDocs.Total - Bản tin GroupDocs tháng 12 năm 2017

Bản tin hàng thángTháng 12 năm 2017 Giảm giá 25% cho GroupDocs.Total [ ](https://purchase.groupdocs.com/order-online-step- 1-of-8.aspx?utmsource=nl&utmcampaign=nl-dec17&utmmedium=link) Nhận 25% giảm giá GroupDocs.Total cho .NET và Java. Trích dẫn HOL2017WBS khi đặt hàng. Ưu đãi này chỉ khả dụng trên GroupDocs mới. Tổng số lần mua và không thể được sử dụng cùng với các ưu đãi, gia hạn hoặc nâng cấp khác. Chỉ có sẵn trực tiếp từ GroupDocs.com, không thông qua bên thứ ba hoặc đại lý.
· Usman Sarfraz · 5 phút

Bản tin GroupDocs Phiên bản tháng 11 năm 2017 – Cập nhật API thao tác tài liệu

Bản tin hàng thángTháng 11 năm 2017 API trích xuất siêu dữ liệu tài liệu .NET Trích xuất siêu dữ liệu – XMP và EXIF từ hình ảnh kỹ thuật số bằng .NET [ ](https://www.groupdocs.com/products/metadata/net?utmsource=nl&utmcampaign=nl-nov17&utmmedium =liên kết) GroupDocs.Metadata for .NET APIs cho phép các nhà phát triển đọc, viết, chỉnh sửa và xóa siêu dữ liệu khỏi tất cả các định dạng tệp phổ biến cũng như so sánh, tìm kiếm và xuất siêu dữ liệu sang định dạng cụ thể.
· Usman Sarfraz · 5 phút

Bản tin GroupDocs Phiên bản tháng 10 năm 2017 – Cập nhật API thao tác tài liệu

Bản tin hàng thángTháng 10 năm 2017 API tập hợp tài liệu tự động siêu nhanh Tạo các định dạng tài liệu kinh doanh bằng cách sử dụng các mẫu đã xác định GroupDocs.Assembly hỗ trợ tạo các định dạng tệp Office trong khi lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, XML, JSON, OData và các nguồn tài liệu bên ngoài. GroupDocs.Assembly cung cấp API tạo báo cáo và tự động hóa tài liệu cho các nhà phát triển .
· Usman Sarfraz · 5 phút

Bản tin GroupDocs tháng 9 năm 2017 – Cập nhật API thao tác tài liệu và ví dụ về mã

Bản tin hàng thángTháng 9 năm 2017 API chữ ký điện tử ràng buộc pháp lý cho các ứng dụng .NET Ký an toàn các tài liệu chính thức bằng chữ ký đóng dấu Thêm chữ ký Văn bản, Hình ảnh hoặc Dấu trên Tài liệu PDF, Word, Excel và PowerPoint. [ ](https://blog.groupdocs.com/2017/07/28/stamp-signatures -introduced-in-groupdocs.signature-for-.net-17.7.0/?utmsource=nl&utmcampaign=nl-sept17&utmmedium=link) API GroupDocs.Signature bổ sung khả năng ký điện tử cho tất cả các định dạng tài liệu phổ biến trong các ứng dụng .
· Usman Sarfraz · 5 phút