Tiếng Việt

Trích xuất và thao tác siêu dữ liệu của hình ảnh bằng C#

Trích xuất và thao tác thông tin siêu dữ liệu của Hình ảnh theo chương trình trên đám mây. Bài viết này sẽ tập trung vào cách Trích xuất và thao tác Siêu dữ liệu của hình ảnh bằng API REST trong C#.
· Muzammil Khan · 8 phút