Tiếng Việt

Trích xuất trang tài liệu - Trích xuất trang từ tệp Word trong Java

Trích xuất các trang nhất định từ một tài liệu Word lớn có thể hữu ích và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, có thể khó trích xuất các trang cụ thể hoặc một loạt các trang từ tài liệu Word trong Java. May mắn thay, GroupDocs.Merger Cloud SDK dành cho Java giúp dễ dàng trích xuất các trang từ tài liệu Word. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét cách trích xuất các trang tài liệu Word trong Java bằng API REST.
· Yasir Saeed · 10 phút