Tiếng Việt

Tách PowerPoint PPT hoặc PPTX thành nhiều tệp trong Node.js

Tách PowerPoint PPT hoặc PPTX thành nhiều tệp trong Node.js PowerPoint là tệp bản trình bày được tạo bởi Microsoft PowerPoint để tạo bản trình bày trình chiếu. Trang trình bày PPT hoặc PPTX lưu trữ bộ sưu tập bản ghi và cấu trúc như trang trình bày, hình, ảnh, âm thanh, video, văn bản, v.v. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể cần chia các bản trình bày PowerPoint dài thành nhiều tệp theo phạm vi trang chiếu hoặc chia tất cả các trang chiếu PowerPoint thành nhiều tệp PPT/PPTX.
· Yasir Saeed · 10 phút