Tiếng Việt

Chuyển đổi PDF sang HTML bằng API REST trong Ruby

Chuyển đổi PDF sang HTML bằng API REST trong Ruby Bạn có thể cần chuyển đổi tệp PDF thành HTML vì HTML thường tốt hơn nhiều để cung cấp thông tin qua web. Để thực hiện chuyển đổi pdf sang html này bằng cách giữ nguyên định dạng theo lập trình, bài viết này sẽ đề cập đến cách chuyển đổi PDF sang HTML bằng API REST trong Ruby. Hơn nữa, bạn cũng sẽ học cách sử dụng các tùy chọn bổ sung để chuyển đổi PDF sang HTML bằng cách sử dụng thư viện tải xuống miễn phí trình chuyển đổi pdf sang html trực tuyến.
· Yasir Saeed · 7 phút