Tiếng Việt

Cách chuyển đổi tệp XML sang tệp PDF trong Java bằng API REST

Cách chuyển đổi XML sang tệp PDF trong Java bằng API REST. XML(Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng) là một định dạng dữ liệu tuyệt vời để lưu trữ, cấu trúc tài liệu và trao đổi thông tin. Mặt khác, PDF(Định dạng Tài liệu Di động) là một định dạng tệp linh hoạt, an toàn, dễ đọc và dễ truy cập. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp XML thành tài liệu PDF để quản lý tài liệu và bảo mật tốt hơn.
· Yasir Saeed · 8 phút