GroupDocs.Viewer là một trình xem tài liệu dựa trên HTML5 đa định dạng được thiết kế như một phần mềm trung gian để cho phép các nhà phát triển trên các nền tảng khác nhau tích hợp liền mạch phần mềm này vào các ứng dụng, trang web dựa trên web của riêng họ hoặc dịch vụ của bên thứ 3. GroupDocs.Viewer cho phép người dùng cuối xem tất cả các loại hình ảnh và tài liệu kinh doanh thông thường chỉ bằng một trình duyệt web. Chỉ kể tên một số loại tệp được hỗ trợ bao gồm: PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, OpenDocument, Visio, CAD, TIFF nhiều trang, v.v. Nhờ các tiện ích bổ sung do nhóm GroupDocs Marketplace phát triển, các nhà phát triển Concrete5 và quản trị viên trang web giờ đây có thể tích hợp liền mạch GroupDocs.Viewer vào trang web của họ. Tùy thuộc vào tùy chọn triển khai của mình, bạn có thể chọn giữa ba phiên bản GroupDocs.Viewer khác nhau: thư viện .NET hoặc Java có thể tải xuống và API REST dựa trên đám mây. Hai phiên bản đầu tiên cho phép triển khai tại chỗ, trong khi phiên bản thứ ba là dịch vụ đám mây theo yêu cầu. Bất kể tùy chọn triển khai bạn chọn là gì, trình xem tài liệu HTML5 của GroupDocs cung cấp cho bạn những lợi ích sau:

  • Hỗ trợ hơn 50 loại tài liệu và hình ảnh, bao gồm PDF và Microsoft Office.
  • Khả năng tương thích đa nền tảng và trình duyệt chéo. Người dùng cuối có thể xem tài liệu từ bất kỳ thiết bị hỗ trợ web nào bằng bất kỳ trình duyệt web nào tương thích với HTML5.
  • Không cần cài đặt bất kỳ phần mềm hoặc plugin trình duyệt web nào trên máy của người dùng cuối.
  • Giao diện người dùng dựa trên web thuận tiện có thể dễ dàng tùy chỉnh và nhúng vào bất kỳ trang web nào dưới dạng tiện ích trình xem tài liệu. Giao diện người dùng cho phép người dùng cuối dễ dàng điều hướng các tài liệu lớn trực tiếp trên trang web của bạn.
  • Khả năng hiển thị tài liệu ở chế độ chỉ đọc. GroupDocs.Viewer cho phép bạn tắt các tùy chọn in, tải xuống và chọn văn bản để ngăn người dùng sao chép trái phép tài liệu của bạn.

Để biết thêm chi tiết về các tiện ích bổ sung và hướng dẫn cài đặt, vui lòng tham khảo: